חימום על פלטה עם שעון שבת מיום טוב ראשון ליו”ט שני

59 viewsיום טוב
0

האם מותר להניח תבשיל על פלטה עם שעון שבת מבעוד יום מיום טוב ראשון לערב יום טוב שני?

0

מותר כל עוד שהפלטה כבויה, משום שהדבר נחשב לגרם הכנה.

 

הוספת המערכת:

וכן השיב מרן הראש”ל שליט”א להרה”ג הרב שלמה שרגא שליט”א.

ועיין בקישור זה, שהתיר מרן הראש”ל שליט”א בילקוט יוסף לחמם על הפלטה מיום טוב ראשון ליום טוב שני אפילו ללא שעון שבת.

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***