סידור עבודת השם

63 viewsעניינים שוניםתפלה
0

האם מרן הרב יצחק לא ממליץ להתפלל כנוסח סידור עבדות השם(כך שמעתי)

ואם יש לי סידורים כאלה בבית המדרש האם רצוי להחליפם?

0

סידור עבודת ה’ אינו לפי הנוסחאות של מרן זיע”א (למרות ההסכמה שבראש הסידור). תמיד כשמרן הראש”ל שליט”א מדבר על סידורים הוא אומר שמות של סידורים אחרים, כדוגמת חזון עובדיה, יחוה דעת וכדו’.

אינני יודע אם רצוי להחליף סידורים שקיימים כבר, אבל בודאי שאם באים לקנות סידורים, לנו תלמידיו של מרן זיע”א ומרן הראש”ל שליט”א, עדיף לקנות סידורים ההולכים בדרכם.

ושמענו ממרן הראש”ל שליט”א שכעת יצא לאור סידור “חזון יוסף”, שהכל שם ע”פ הלכותיו ופסיקותיו. כנראה שאפשר להשיגו בחנויות הספרים השונות.

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***