עוגיות פפושדו בפסח

74 viewsפסח
0

שלום וברכה
האם מותר לאכול עוגיות “פפושדו” בפסח, והאם זה נכון שמרן זיע”א הורה בסוף ימיו שאין לאוכלם?

0

בשנה שעברה שאלנו את מרן הראש”ל שליט”א מה יש להורות בעניין זה, והוא השיב לנו שיש להורות שזה כשר, אך לא למהדרין.

ובשיעור הסביר מרן הראש”ל שליט”א, שמעיקר הדין אפשר לאכול עוגיות אלו בפסח, ואף מרן זיע”א היה אוכל אותם, ורק בשנים האחרונות שהחל להחמיר לאכול כל החג מצות שמורות, היה נמנע מלאכות את עוגיות הפפושדו, הואיל והם נעשים עם קמח שאינו שמור משעת קצירה.

ועל כן, מי שמחמיר לאכול בכל שבעת ימים מצה שמורה משעת קצירה, אינו יכול לאכול, אך מי שלא מקפיד על כך, יכול.

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***