בית המדרש: האם כלה שנמצאת בבית הכנסת פוטרת מתחנון?


הפעם התור שלכם לענות תשובה!

לפניכם השאלה החודשית במדור "בית המדרש" של קובץ בית יוסף.

במסגרת מדור זה מובאת מידי חודש בס"ד שאלה אקטואלית לעיון הלומדים, אשר ישלחו את תשובותיהם כל אחד לפי מה שהעלה, ואת התשובות המובחרות נפרסם בע"ה ובלנ"ד בגליון הבא של קובץ בית יוסף.

התשובה שתכתב בצורה הטובה ביותר, ובעריכה מסודרת, תזכה את בעליה למנוי חצי שנתי (6 גליונות) לקובץ בית יוסף. [מנויים קיימים יקבלו זיכוי להמשך המנוי לעת שיגמר].

כמו כן, ניתן לשלוח למערכת שאלות לעיון הלומדים, אשר אם יהיו ראויים, נפרסמם בע"ה ובלנ"ד במדור זה בגליונות הבאים.

 

שאלה ז

הנה בענין כלה אם פוטרת מתחנון, ידוע שכתב בזה בשו"ת שבט הלוי, (ח"ה סימן יב), ועוד, וכן  בגליון פנינים להגר"מ חיים (גליון עה) ע"ש מה שציין בזה, וכן בקובץ המאור (סיון תמוז תשע"ז, עמוד עז) ציין בזה הגר"מ גבאי שליט"א, הרבה מראה מקומות, ע"ש. וע"ע בספר הנפלא על תחנון שחיבר הג"ר אפרים פישל שטיין שליט"א שנקרא עבודת אפרים (ח"ב פרק כא) מה שכתב בזה.  וע"ע בשו"ת אבני דרך להגר"א פרינץ שליט"א (ח"ג סימן נד).

והנה יש להוסיף ולחקור בס"ד האם אשת חבר שהיא כלה, או אשת אדמו"ר, או אשת רב שהיא  כלה, האם פוטרת מתחנון לכו"ע, שיתכן באופן שהיא חשובה מאד, אולי כן פוטרת את  הציבור מתחנון. ודו"ק בזה היטב.

בברכת כהנים באהבה

כעתירת גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך "ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

תשובות למדור זה ניתן לשלוח למערכת: office@moreshet-maran.com עד לתאריך כה אלול תשע"ז.

נא לציין עבור קובץ בית יוסף – מדור בית המדרש