להורדה: מבחן על ספר הליכות עולם חלק א


היום, יום שני כז אלול תשע"ז, מתקיים מבחן על כל ספר "הליכות עולם" חלק א, במסגרת מפעל "הלימוד היומי בתורת מרן".

בכל יום נלמדים 4 הלכות מתורתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, ובסיום כל ספר מתקיים מבחן (אמריקאי).

להורדת המבחן לחץ כאן.

לאחר סימן התשובות יש לסרוק את המבחן ולשלחו לכתובת: או לפקס: 02-9929972

שימו לב, תאריך אחרון למשלוח התשובות: יום שני, ח תשרי תשע"ח.

‏‏