סערת העולים מחבר העמים מוכיחה: יש מנהיג בישראל! / הרב אליהו דניאל אוזן

מרן הראשון לציון רבינוו יצחק יוסף עם רבה הראשי של רוסיה בחודש האחרון


אם בזמן פטירתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה”ה רבים תהו מי יוכל להמשיך את הנהגתו הכבירה, כיום רואים כולם עין בעין כי יש מנהיג בישראל.

ביממה האחרונה פורסמה בתקשורת הכללית הקלטה של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, בה הוא אומר כי הרבה מהעולים מחבר העמים אינם יהודים, ויש “חלק” מהם שהינם שונאי דת, ומצביעים למפלגות אנטי דתיות, ובאו לארץ רק בעקבות חוק “מיהו יהודי” (דהיינו, שמי שסבא שלו יהודי, יכול לעלות לארץ ישראל, למרות שהאמא והסבתא שלו גויות לכל דבר), חוק שקודם שחוקק בכנסת, נלחם בו מרן רבינו עובדיה יוסף זלה”ה, אך למרבה הצער לא עלה הדבר בידו (ראה בקובץ בית יוסף גליון יח, מדור עניינים שונים, שהבאנו שם בס”ד מכתבים ששלח בעניין זה להגאונים הגדולים רבי משה פיינשטיין, האדמו”ר מלובביץ, רבי יוסף בער סולוביצ’יק, רבי יעקב קצין ועוד, וכן לראשי המפד”ל דאז). יש לציין, שכשהיה מרן זיע”א דורש ומרחיב לספר על עשר המכות שנחלו המצריים במצרים, היה אומר: “במכת ערוב החיות הטורפות ידעו מיהו יהודי ולא היו נוגעים בו, ומי שהוא מצרי היו טורפים אותו. לדאבון ליבנו ישנם חברים בממשלת ישראל שאינם יודעים מיהו יהודי!”.

על דברי מרן רבינו שליט”א יצא קצפם של פוליטיקאים, אנשים שרק בשביל כמה מושבים נוספים בכנסת העזו לפעור את פיהם בקודשי ישראל, ולצאת בגלוי על כל דבר שבקדושה, לזרוע פילוג ומחלוקת בעם, תוך אמירת שקרים וקביעת עובדות לא נכונות. האם הם יכולים לתת מוסר למרן רבינו שליט”א, אשר כל משא העם נתון על שכמו?! האיש אשר ענווה נסוכה על פניו, ולמרות גדלותו הרמה בתורה, אשר דורות רבים לא היה איש אשר כמוהו שנפוצו פסקיו והוראותיו בכלל ישראל, וכמעט ואין מקום אשר אין בו את ספרי “ילקוט יוסף” אם זה בשפה העברית ואם זה בכמה וכמה שפות נוספות, בכל זאת מתייחס הוא בענוות חן לכל פונה ופונה, כאשר רואים זאת אנו בעניינו מעשים שבכל יום.

איך ניתן להאשים בהרחקת ציבור עולי חבר העמים את מי שרק בחודש האחרון טס אל מעבר לים, לקהילות היהודיות ברוסיה, וקרב וחיזק את כלל המגזרים שם, הקרובים יותר והקרובים פחות. ולא לכבודו הלך, אלא אך ורק כדי לחזק ולקרב את העם. יודעים אנו מקרוב כמה זמנו של הראש”ל חשוב לו, כל דקה חשובה אצלו מפז ומפנינים, לכתוב עוד שורה בספריו הבהירים, לשלוח מכתב נוסף לאחד מאלפי השואלים (ולסבר את האוזן: רק בשנה הראשונה לכהונתו של מרן שליט”א כרב ראשי, נשלחו תשובות הלכתיות לאלפי שואלים שמלאו שלשה קלסרים עבים!!).

ולאותם אלה שתהו לאן נעלמה היהדות המקרבת? “יהדות”, אכן מקרבת אליה את הציבור, לא מקריבה את עצמה לפניו. היהדות נשארת איך שהיא, בדיוק כפי שקיבלנו אותה במעמד הר סיני מבורא עולם על ידי משה רבינו ע”ה וממנו דור אחר דור, עד דורנו זה, בו מרווים אנו את צימאוננו בתורתו המתוקה של מרן רבינו שליט”א. ואכן, את דעת התורה צריך לומר ברמה. אם אותם אנשים אינם יהודים על פי ההלכה, לא יעזור חוק זה או חוק אחר, יהודים הם לא! התורה לא משתנה על ידי הצבעת רוב בכנסת, בין אם זה חוק רגיל או חוק יסוד. זאת התורה לא תהא מוחלפת!

דבר זה אינו מהווה סתירה לכך שאנו מכבדים ומוקירים כל אדם באשר הוא, בן יהודי או גוי, וכמו שכתב מרן שליט”א בתגובתו לפרסומים: “ברי כי לצד הביקורת, חובה עלינו כיהודים לקבל כל תושב בארץ הזו, להעריך את תרומתו לנו כחברה, תורתנו מלמדת אותנו לכבד כל אדם באשר הוא אדם כי בצלם אלוקים נברא”.

ולכן גם כאשר דיבר בנימת תרעומת המציאות הכמותית של אותם עולים שאינם יהודים, הדגיש שדבריו אמורים כלפי אותם עולים גויים המסיתים כנגד עמנו וכנגד רוח התורה והיהדות, ומחזקים את כל העומד מנגד לחיי היהדות בארצנו הקדושה.

נכון שרבים מעולי חבר העמים, תורמים רבות למען החברה בישראל, הן במערכת הבריאות, בצבא ובקומות אחרים, אבל אם חלק מהם גויים, אין הדבר הופך אותם ליהודים. וכי נשיא ארצות הברית שעומד לימין מדינת ישראל, ייחשב גם הוא כיהודי? ברור שלא. כדי לקבוע מי הוא יהודי ומי לא, יש כללים, ותורתנו הקדושה היא שקובעת מה הם הכללים.

וכאמור, בדבריו של מרן רבנו שליט”א אין שום אמירה שאינה מכבדת כלפי אותם גויים נאורים שמכבדים את עצמם ואת סביבתם ועלו לארצנו, אלא כלפי אותם עולים גויים המסיתים ומדיחים נגד עם ישראל חי ביהדותו, ומחזקים את כל מה שמסכן את קיומו של עם הרוח והנצח.

היכן היו אותם נאורים שהגיבו שזאת “אמירה לא ראויה” בכל אותם חודשי התקפת והסתה נגד הציבור החרדי אשר היה למרמס תחת ביטויים מבזים ושיקריים, כאשר את תוצאות ההסטה רואים אנו ברחובות בהתנהגות של חלק מהחברה נגד החרדים. היכן הייתם כאשר פערו פיהם חברים במשכן הכנסת נגד בחורי הישיבות המסולאים בפז, שמסירותם למען התורה מגינה על המדינה כולה?!

ולכם שחרטתם על דגלכם “ממשלה חילונית” ו”לא למדינת הלכה”, מה איכפת לכם פתאום אם אותם אנשים חשובים כיהודים על פי ההלכה? הרי אין אתם חפצים בה. הרי כל שאיפתכם היא “ככל הגויים בית ישראל”, ומה לכם כי תלינו.

ימים יבואו ואותם פוליטיקאים יעלמו מן העולם, אך ספריו ופסקיו הבהירים של מרן שליט”א, וחיבתו היתירה ועידודו המלבב כלפי כל יחיד וכל קהל בכל המגזרים ובכל שכבות הציבור, בכל רחבי הארץ לארכה ולרחבה, ובכל התפוצות, יישארו חקוקים בלבות העם.

*

כל הסערה הזאת החזירה אותי לימים של פעם, לימי ההוד בו היה מרן רבינו זיע”א עומד כחומה בצורה בחזית המחנה, ואומר את מה שצריך להיאמר ללא מורא ופחד. וכבימים ההם בזמן הזה, בנו אחריו ממשיך את דרכו גם בעניין הזה. אכן, יש מנהיג בישראל!

 

המאמר נכתב ע”י הרב אליהו דניאל אוזן

יו”ר המרכז למורשת מרן – להבין ולהשכיל

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן