פרסום ראשון: הגאון רבי משה צדקה במכתב חיזוק בעקבות המצב

צילום: m.b.y


פרסום ראשון באתר "מורשת מרן": מכתב חיזוק בעקבות המצב הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א ראש ישיבת "פורת יוסף" גאולה, בו הוא קורא לעם ישראל להתבונן במה שקורא ולהתחזק.

להלן המכתב המלא:

>> לחצו כאן להורדת הקובץ כמסמך להדפסה

בס"ד

ל"ג בעומר תש"פ

מצבנו כהיום חייבים וזקוקים מאד למחשבה, ואסור לנו בתור עם ישראל לעבור בשתיקה בלא מחשבה מה הסיבה ואיך מתקנים המצב. ולא רק העונש גשמי שנמצאים בהסגר וכו' אלא גם הרוחני שכל בתי הכנסיות ובתי מדרשות סגורים במסגר בכל א"י, והגם שאשריהם ישראל מתפללים בחוצות מ"מ זה לא בתי כנסיות, ועיין רש"י בשיר השירים "עיניו כיונים על אפיקי מים" כיונים שעיניו צופות אל ארובותיהם, כך עיניו על בתי כנסיות ובתי מדרשות.

והנה עם ישראל בכל מצב שקורה עלינו לדעת מה דעת תורה, ואמרו חז"ל שהקב"ה הסתכל באורייתא וברא עלמא, כלומר כל הבריאה הוא לפי התורה, ולכן גם במצב הזה עלינו לדעת מה דעת תורה, ומי לנו גדול המורים והפוסקים אשר שתה ידו בכל חלקי התורה ללמדנו כמו הרמב"ם.

והרמב"ם כתב על מצב כזה בריש הלכות תענית וזה לשונו "מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע וכו', כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו". הרי דבר ראשון הר"מ מלמדנו שחייב לזעוק ולהריע, והנה אם לא מתקיים, כל אחד בביתו יקרא מזמורי תהלים וכו' למען עם ישראל.

אבל יש עוד הלכה שניה שכותב הר"מ "ודבר זה מדרכי התשובה, שאם תבוא צרה ויזעקו עליה וירעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם ככתוב עוונותיהם הטו, וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם, נמצא שכל המעלה שיש בזעקה הוא שידעו שבגלל העוונות צריך לשוב בתשובה. והנה בתשובה יש תשובה כללית ויש תשובה פרטית, תשובה פרטית להתחזק בתורה ויר"ש, בברכות, כבוד בית הכנסת כיבוד אב ואם, בין אדם לחבירו בין אדם למקום.

אבל יש עוד תשובה כללית כמו שמצינו בגמרא תענית שכשהיו עושים יום תפילה, חצי יום היו מתפללים וחצי יום היו רואים מה צריך לתקן, וזה נוגע לכלל הציבור שאין יכולים כל הארץ להתפלל וללמוד, ונראה שבזמננו התשובה הכללית במיוחד על הנגע הגדול הרוחני שנפל גם תוך מחננו השם ישמור והוא הכלים הטמאים, הטלפונים הטמאים וכו' וכו' ויתכן מאד שמה שנענשנו שא"א ללכת לבית הכנסת ולהתפלל ולבהמ"ד, מי יודע אם זה לא בגלל העוון שכבר נאמר עליו "מי בקש מכם רמוס חצרי" ולכן דרכי ציון אבלות ואין יוצא ואין בא וסגרו כל הבתי כנסיות והישיבות, על כן עלינו לתקן בפרט ובכלל, וכדברי הרמב"ם בהלכה א' להרבות בתפילה וקריאת תהלים והיותר טוב במניין, וכדברי הרמב"ם בהלכה ב' להתעורר לתשובה, להוכיח ולעורר על הטלפונים הטמאים שבזמנינו, שזה בדיוק כמו לאוכל נבילה וטרפה, זה לאו וזה לאו, כאן כתוב "לא תאכלו כל נבלה" וכאן כתוב "ולא תתורו". ועיין בבן איש חי שכתב שכל ההנאה לעוה"ב הוא בעיניים, וכמה מסכן אותו אדם שעיניו לא יוכלו לראות בהנאת עוה"ב.

ולכן עלינו להתחזק ולתקן בפרט בעניין זה, ומכתב זה איני כותב לעורר לחיזוק אלא גם לעצמי ולבני גילי וה' יעזור ונזכה כולנו לתשובה ולגאולה שלימה.

בברכת התורה

משה צדקה

ראש ישיבת "פורת יוסף"

מיוחד! גדולי ישראל בקריאת המגילה – פורים תש"פ


אתר "מורשת מרן" מגיש גלריה מיוחדת של גדולי ישראל מרנן ורבנן שליט"א בקיראת המגילה לשנת תש"פ. מראות אלקים חיים.

>> לתיעוד קריאת המגילה ממרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א לחצו כאן

צילום: דוד ארזני.

תלמידי ת"ת משכן יצחק עלו להתברך מראש ישיבת פורת יוסף


תלמידי תלמוד תורה החדש משכן יצחק מירושלים. בראשות הרב שאול אדרי שליט"א ששיך לרשת בני יוסף. עלו לראש ישיבת פורת יוסף הרה"ג משה צדקה שליט"א בנו ממשיך דרכו של אביו ראש ישיבת פורת יוסף חכם יהודה צדקה זיע"א  והראו להרב חיבורים מיוחדים על הרב יהודה צדקה זצ"ל כמו כן התלמידים קיבלו מראש הישיבה את הספר קול יהודה.
וכן התלמידים עלו לקברו של הרב יהודה צדקה. לרגל יום הילולא שחל השבוע (ראשון)