כד תמוז: 33 שנה לפטירת רבי יעקב עובדיה, אביו של מרן • תולדות חייו בהרחבה


לפני 33 שנה (כד תמוז תשמ"ז) נפטר רבי יעקב עובדיה, המכונה "רבי יעקב גלה" (ראו הרחבה בהמשך), אביו של רבן של ישראל מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה.

זכה ר' יעקב ללמוד בצעירותו בבית מדרש בית זלכא בבגדאד בישיבה זו אותה יסד ר' עבדאללה סומך זיע"א, שם למדו ולימדו תורה גאוני בבל וחכמיה.

בגיל תשע התייתם ר' יעקב מאביו ר' עבדאללה (עובדיה) יוסף בן מגבורה הי"ד בנסיבות טרגיות,  ערבי רצחו נפש במרכז השוק בבגדאד.

הרצח בוצע בתאריך יא באייר ה'תרס"ד לעיני ר' יעקב שלא סלח ולא שקט כל ימיו בעקבות זאת. כבר אז הבין שאין ליהודים מה לחפש בארץ נכר בה דמם מופקר.

לאחר שגדל נשא את בת דודו הרבנית גורגי'ה (יפה) למשפחת שבו, ולימים נולדו להם הילדים מרן זיע"א ור' נעים עובדיה, אז החליט לעלות לארץ ישראל לעיר הקודש ירושלים.

מצבו הכלכלי בעירק של אותם ימים היה מהמשופרים, שכן עסק במלאכת הצורפות. לפני עלייתו לארץ ישראל חסך סכום עצום בסך 3 רוטל זהב, שלמרבה הצער איבד אותם בעסקה כושלת.

רבי יעקב עם מרן בתאריך ח בתמוז תשל"ג. בפתח אולם גן אורנים בתל אביב

בראשית מגוריו בארץ ישראל התגורר בשכונת "שמעון הצדיק", שם העניק ועד העדה הספרדית מגורים חנם בבתים קטנים עבור עולים חדשים. המשפחה עברה שם טרגדיה כאשר נולד שם בן שהשיב את נשמתו לבוראה זמן מה לאחר הלידה ונקבר בהר הזיתים (על מצבתו נכתב נקבר נפל בן ליעקב עובדיה משכונת צדיק שמעון). לאחר מקרה זה עברו בני המשפחה לשכונת "בית ישראל" הסמוכה, ונשלחו הילדים ללמוד בת"ת בני ציון שבשכונה, ולאחר שגדלו שלח אותם אביהם ללמוד תורה בישיבת "פורת יוסף" במשכנה שבעיר העתיקה בירושלים.

ר' יעקב היה מיחידי סגולה ששלחו את בניהם במסירות נפש ללמוד תורה בישיבת פורת יוסף מכל תושבי ירושלים הגיעו לישיבה 60 בחורים מתוכם היו אלא 5 בניו של ר' יעקב (מרן רבינו זיע"א, נעים אהרן אברהם אליהו). אנשים אז הקדישו את המלאכה ולא אהבו את הרבנות. הלימוד כל היום נתפס כבטלנות, והבנות לא רצו להשתדך למי שאין מקצוע ביד. ואפשר להבין זאת, מכיון שהאנשים באותם ימים מתו מחרפת רעב. אבל ר' יעקב היה שונה מכולם, הוא אהב את התורה ולומדיה בכל ליבו ומאודו, ושלח את בניו ללמוד תורה בישיבה.

ר' יעקב פתח חנות מכולת לפרנסתו, בהיות והדחק גדל סייעו בני המשפחה לר' יעקב בניהול החנות. הרבנית גורגי'ה ע"ה היתה מוכרת בשעות הבוקר, אלא שאז נחלשה וחלתה ומצב בריאותה הקשה עליה לעשות זאת כתוספת על עול הבית שרבץ על כתפיה. ומשכך, לא הייתה ברירה ומרן רבינו עובדיה התנדב לסייע לאביו בחנותו מידי בוקר.

רבי עובדיה שמקטנותו ניכר שלגדולות נועד, היה ממשיך בלימודיו גם בשבתו בחנות, ולדברי אחיו רבי נעים ז"ל, ילדים רבים היו ממתינים שהוא יהיה המוכר, כדי שיוכלו לקחת מצרכים בחינם, שכן הוא היה שקוע בספר, ולא היה שם את ליבו לנעשה מסביב.

סיפור ידוע הוא, שכאשר ראה ראש הישיבה, מורנו הגאון רבי עזרא עטייה זצוק"ל שאין רבינו עובדיה מגיע לישיבה, הלך לביתו של אביו לבדוק את העניין. ומשהלך קיבל תשובה שהנער עוזר לאביו בחנות, כדי לפרנס את הבית בתקופת העוני הקשה שהייתה אז. רבי עזרא אמר לאב, אני יעזור לך בחנות, והילד ילך לישיבה ללמוד תורה! עדיו לגדולות, וחבל לאבד את זמנו בזוטות. מששמע רבי יעקב את הדברים, כמובן ששלח את בנו ששב ללמוד בישיבת פורת יוסף – צעד שהדור כולו חייב לו…

רבי יעקב עם בנו מרן זיע"א ומחותנו רבי אברהם פאטל

על כך כותב רבינו זיע"א בהספדו (חזון עובדיה ד תעניות, עמוד תקב): מידו הייתה זאת לחנך אותי בתלמוד תורה "בני ציון" ואחר סיום לימודי בבית הספר הביאני אל ישיבת "פורת יוסף" ושימשתי שם את ראשי הישיבה. וב"ה הלכתי מחיל אל חיל והגעתי עד הלום, וזאת למרות העוני הגדול ששרר בביתנו. שמסיבה זו של העוני ששרר בירושלים, לא היו שולחים את בניהם לישיבות, כי רצו שבניהם יעזרו להם בפרנסת הבית, לפיכך היו בירושלים שתי ישיבות בלבד, ישיבת עץ חיים לבני אשכנז וישיבת פורת יוסף לספרדים (מלבד ישיבת "תורת חיים" שהיתה כולל לאברכים אשכנזים). גם בישיבת פורת יוסף לא היו תלמידים הרבה אלא כשבעים תלמידים, וכל זה בגלל העוני הרב ששרר אז בירושלים. ואבי למרות דוחק פרנסתו הואיל והביאני המלך חדריו, והושיבני בין ברכי תלמידי חכמים, ומהם ינקתי חלב ודבש, דברי תורה הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. וזכיתי להסתופף בצלו של המאור הגדול מורי ורבי עט"ר רבינו עזרא עטייה צ"ל ראש הישיבה, והשפיע עלי הגאון מורי ורבי למנסור שיעורי ערב לבעלי בתים ולקרבם לצור מחצבתם ע"י התורה, ולהשפיע עליהם לשלוח את בניהם לישיבה. ולאט לאט התחילו לזרום לישיבה כל חניכי התלמוד תורה, ואז נפתחו כמה ישיבות קדושות לתלמידים הצמאים לדבר ה'".

למרות עיסוקו בצרכי רבים ובהבאת פנסה דחוקה לביתו, היה קובע עיתים לתורה, וכך כותב עליו מרן רבינו בהספדו הנ"ל: המנוח מר אבי ז"ל היה אחד מתלמידיו של הרה"ג הצדיק רבי צדקה חוצין זצ"ל (דודו של הגאון ר' יהודה צדקה), והיה קובע עתים לתורה יחד עם חבריו בכל לילה קרוב לשעתיים, ובשלשה לילות בכל שבוע, ליל מוצאי שבת, וליל שלישי וליל ששי, היו לומדים עד חצות לילה, ומסיימים בתיקון חצות, ואח"כ הולכים לביתם, כן היה במשך כארבעים שנה.

במשך עשרים שנה למד

במשך עשרים שנה למד כל הבוקר עד הצהריים בבית הכנסת "מנחת יהודה" אצל הגאון רבי סלימאן חוגי עבודי.

הסבא רבי יעקב, עם בנו מרן זיע"א והנכד שקרוי על שמו – רבי יעקב יוסף

ר' יעקב זכה והוצק חן בשפתותיו ולשון לימודים הייתה לו, והיה מזכה את הרבים בשיעוריו ודרשותיו. בשכונתו, שכונת קטמון בירושלים, היו מארגנים בקשות בבית הכנסת "תפארת ירושלים", והוא היה דורש שם. במשך הזמן, היה מגיע כמעט כל יום אל כולל חזון עובדיה שהיה אז ממול ביתו ולומד את לימודיו האישיים, בראש הכולל היה עומד נכדו הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, לימים הראשון לציון והרב הראשי לישראל, וכבר אז בעל ספרי "ילקוט יוסף" הנודעים לשם טוב ולתהילה.

רבי יעקב היה גם מקורב לאמו"ר מערלוי.

גם טרח רבות והקים כולל לבעלי בתים ועסק בגיוס כספים לצורך החזקתו. מחמת יושרו ומסירותו כמו גם  עיסוקו בצדקה וחסד, הוא מונה על ידי ועד העדה הבבלית למומנה על ההקדשות.

רבות סייע ר' יעקב לעליית העדה העיראקית ארצה. היה זה כאשר הגיע אליו מר צאלח מנצור מזכיר ועד העדה הבבלית, ופנה אליו בלשון זאת "יש מצווה שצריך לעשותה ותלויה בממון רב, אני צריך אלף מטבעות". ר' יעקב הבטיח לסייע בכך, וזה מה שעשה. את הכסף היו נותנים לאנשים שרצו לעלות, והיו מראים את הסכום לבריטים ששלטו באותם ימים בארץ ישראל ולא הסכימו לעניים לעלות אלא רק לעשירים. כך סייע ר' יעקב לכל יהודי שביקש לעלות לארץ ישראל.

בין השאר דאג למקום מגורים עבור החתן ר' יצחק כורך, שנודע לימים כהמקובל רבי יצחק כדורי זיע"א.

 

בספר חזון עובדיה ד תעניות (עמוד תקב) כותב מרן רבינו זיע"א: מר אבי חנן אותו השי"ת בקול נעים, והיה נעים זמירות ישראל, והשתמש בקולו קול עוז, כשליח צבור וקורא בתורה, ועם זאת מרבה לשמח חתנים וכלות, ובשאר סעודות מצוה, בשירות ותשבחות להשי"ת הבוחר בשירי זמרה, בבחינת משמח אלקים ואנשים, ובפרט בשמחת תורה, שהיה משמח את כל הקהל בשיריו ובזמירותיו, מפזז ומכרכר לפני הס"ת, והיה שר את הפיוט "גלה גלה זיו הודי" בנעימה קדושה, עד שהיו קוראים את שמו על השיר הזה".
סיפר נכדו, כיום הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, ששבועות ספורים לפני שנפטר הסבא, שאל אותו בעת ביקור בבית החולים, כיצד זכה לבן כזה גדול שהקים את עולם התורה הספרדי בדור האחרון? הסבא ענה לו, שהוא היה מרבה לשמח חתנים וכלות, כאמור, ובכל פעם שהיה חוזר לבית משמחה כזאת, היה מתפלל לה' שבזכות המצווה הזאת יזכה לבן שיאיר את העולם בתורתו.
רבי יעקב בבר המצוה של נכדו, הראש"ל מרן רבינו יצחק יוסף שליט"א:
בערוב ימיו, ביקש מרן זיע"א מתלמידי ישיבת חזון עובדיה שהייתה באותה העת בשכונת קטמון, שיבואו לבקר מידי פעם את אביו, כדי שלא יהיה לבד בבית.

ר' יעקב נפטר ביום שלישי כ"ד תמוז ה'תשמ"ז ונקבר בהר המנוחות בחלקת הספרדים מול ציונו של מרן החיד"א.

את גילו של רבי יעקב לא הצלחנו לברר, אך מרן זיע"א כותב עליו (חזון עובדיה ד תעניות, עמוד תקג) "שזכה לאריכות ימים ולזקנה מופלגת, וראה בנים ובני בנים שעוסקים בתורה ומזכה הרבים". רבי אריה סעדיאן הי"ו טוען, שרבי יעקב לא עבר את גיל התשעים, ובנו האריך ימים יותר ממנו.

מרן רבינו עובדיה יוסף, בנו, כתב את נוסח המצבה בלשון הזאת: פ"נ (פה נפש) המנוח ממצדיקי הרבים וגומל חסדים טובים המדוכא ביסורים ר' יעקב ב"ר עבדאללה יוסף נ"ע. נבל"ע ביו כד תמוז תשמ"ז. ת.נ.צ.ב.ה.".

ניסוח כיתוב המצבה ע"י מרן רבינו זיע"א

מקום קבורתו לא נודע לבני המשפחה המורחבת עד לשנה זו. ובפעילותו של ר' משה בן חיים, נין ונכד לרבי יעקב, יו"ר ארגון "אור מרן" ומצוות אתר "מורשת מרן", אותר מקום מנוחתו של רבי יעקב בהר המנוחות שנוכה לאחר עשרות שנים של שיממון, ואף הותקן בו מתקן ל"נר תמיד".

זכה רבי יעקב לבנים, נכדים ונינים שמאירים את העולם בתורתם, רוב ככל זרעו תלמידי חכמים, ורבנים מזכי הרבים. ועליו כולם אומרים "אשריו שזה ילד, אשריו שזה גידל". ממנו נוכל ללמוד מה היא מעלת אהבת התורה, שעל אף העניות ששרה באותם ימים, שידר לבניו את אהבת התורה, וזכה לזרע שהחיה מחדש את עולם התורה בציבור הספרדי בפרט, והעולם הכללי בכלל.

ציונו של רבי יעקב לאחר הניקוי והתקנת נר התמיד

 

נכדו, הראש"ל מרן רבינו יצחק יוסף בהדלקת נר היום בציון
הציון קודם הניקוי והתקנת נר התמיד

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

יום שידורים מיוחד מידי יום שישי – כנסו לשידור לפרשת ויחי!


מידי יום שישי יום שידורים מיוחד!

החל מהשעה עשר בבוקר ועד כניסת השבת, משודרים שיעורים על פרשת השבוע ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, הגאון רבי בן ציון מוצפי, הגאון רבי ברוך רוזנבלום, הגאון רבי שלמה לוינשטיין ועוד. כאשר בשעה 10 ישודר שיעורו השבועי בהלכה של הגאון רבי יצחק לוי – רב העיר נשר וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, שבסופו ידבר הרב מענייני פרשת השבוע.

לשידורי הרדיו ניתן להאזין בדף הנחיתה החדש כאן

או במספר: 079-916-5000

להקדשת יום שידורים (120 ש"ח חד פעמי), לחצו כאן.

נשמח לדעת אילו תכנים הייתם רוצים לשמוע ברדיו!

תוכלו להביע את דעתכם ולהשפיע על שידורי הרדיו, בפורום שלנו בקישור הזה, או בשליחת מייל לכתובת: radio@moreshet-maran.com

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

האם יש צורך ב"מזגן כשר" לשבת? / הרב שמעון ללוש


בעקבות הפרסומים הרבים בזמן האחרון על ייצור "מזגן כשר", ויצירת מצג כאילו אסור להשתמש במזגן רגיל בשבת, הננו לפרסם שאלה שהגיע למערכת האתר, ותשובה שכתב הרב שמעון ללוש שליט"א, כיצד יש להתייחס למזגן זה לפי שיטתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה.

השו"ת התפרסם במדור "שאל את הרב" בפורום מורשת מרן.

שאלה:
שלום וברכה. כבוד הרב. יש לנו שאלה.
רציתי לשאול ולברר את ההלכה לגבי מזגנים בשבת.
האם לפי הרב עובדיה יוסף ז"ל מותר להשתמש בחשמל/מזגנים בשבת?

יש לנו תדיראן WAVE 40 אינוורטר מזגן. וגם מזגן מרכזי ON OFF
האם מותר להשתמש ולהשאיר מזגנים כאלה דלוקים בשבת או שאסור ושצריך התקן כלשהוא שיהיה במזגן?
אני שואלת כי ראיתי שיש כאלו שאומרים שמותר ויש שאומרים זה בעיה בשבת ולא לאינוורטר – ויש כאלה שאומרים ההפך. אשמח לעזרה בנושא. תודה רבה

תשובה:
לגבי שימוש במזגנים בשבת, (והוא הדין במקררים החדשים שהעלו בהם כל מיני חששות לפי הטכנולוגיה המתפתחת), החשש שמעלים בזה, הוא מפאת פתיחת וסגירת דלתות, חלונות, ושאר התעסקויות בחדר הממוזג, שיכולים להיווצר בגינם שינויים ופעולות במזגן, בעוצמת הזרם, וברישומים דיגיטליים בכרטיס הפיקוד, באופן מיידי או לאחר זמן.
והנה, לפי הכללים שלימד אותנו מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א, אנו למדים, שכל עוד שמתכננים את פעולות המזגן מערב שבת, באופן שבשבת אין צורך לעשות שום פעולות אנושיות יזומות, אלא הכל נעשה באופן אוטומטי לפי התוכנית שהופעלה מערב שבת, אין שום חשש, ומותר לתכנת אותם קודם השבת כדי שיפעלו בשבת איך שרוצים, ואין צריך לחוש לשינויים שנעשים ע"י פעולות שונות של בני אדם בלי שום כוונה, אלא כמתעסק בעלמא. (ויש לזכור שכל הפעלת זרם חשמלי אף שמתייחסים אליו כאיסור אולם לכל היותר אינו אלא מדרבנן, וכ"ש הגברתו בלבד שצ"ע אם בכלל להתייחס אליו כאיסור, ובפרט כאשר נעשה שלא במתכוין, וכן אינו ניכר כלל, והו"ל פסי"ר בדבר שאינו ניכר, ובפרט שבנ"ד יש לדונו כמתעסק ולא כפעולה יזומה של פסי"ר, דומיא דמ"ש המ"מ על היתר הרמב"ם בהיתר כפיית כלי ע"ג נחש שלא ישכנו, דהו"ל כמתעסק, וע"ע בבאוה"ל סי' שטז, ואכמ"ל. ובדבר הרישומים הדיגיטליים, ראשית שמא אינו בר קריאה ע"י אדם, ואינה כתיבה שאסורה שלא היתה במשכן, ומה גם שהכתב אינו מתקיים ולכן הוי דרבנן, והו"ל פסי"ר דלא אכפ"ל בדרבנן, שהרי מענין ה'כתיבה' שעניינה 'לקרא', אף אם קיימת כזו, הרי לא אכפ"ל ממנה, וכמ"ש מרן הראש"ל שליט"א בענין כיתוב המשקל שקיים בשימוש במעלית שבת מעל המעלית עבור הטכנאי.)
ולכן נראה ברור שלפי דעת מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א, כל הנידון במזגנים, אינו מתחיל אלא כאשר רוצים לעשות שינויים ופעולות אנושיות בשבת, כגון לאחר את הכיבוי או ההדלקה, וכן להקדים כיבוי או הדלקה, שבזה יש פרטי הלכות שצריך ללמוד אותם, ובכל שאלה כזו יש לשאול חכם ולדון לגופו של ענין.

יש לכם שאלה בהלכה?

נשמח לענות לכם בפורום שלנו, בקישור הזה

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

ההדלקה המרכזית של ל"ג בעומר בצומת מרן


גם השנה תתקיים אם ירצה ה' ההדלקה המרכזית בצומת מרן בירושלים, בסמוך לציונו הקדוש של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה.

המעמד יתקיים ביום רביעי הקרוב, ליל ל"ג בעומר, בשעה 20.00, בהשתתפותו של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א.

>> למסירת שמות לברכה בציונו של מרן – לחצו כאן!

הציבור הקדוש מוזמן!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מרן לא למכירה! / הרב אליהו כהן


הודו לה' כי טוב, הרחק מאחרינו נמצאת המערכה של הבחירות, כאשר במשך תקופה זו שמנו מחסום לפינו מהסיבה הפשוטה שרוב ככל תלמידי מרן הספרדים השפויים יבחרו בלאו הכי ש"ס, ואותם אין הרבה מה לשכנע [למרות שכמובן צריך לדרבן שישכנעו אחרים ג"כ לבחור ש"ס], ואלה הספרדים שמסקרנות וסיבות נוספות קוראים את הדברים ובחרו ג', זו היתה הבדיחה הכי מוצלחת ומבדחת ששמענו בחודש אדר, שדוקא אלה שכל חייהם התיימרו להציג את עצמם כספרדים הכי אותנטיים ושהם אלו שהכי דואגים להחזיר את הגאוה הספרדית יותר טוב מכולם, הם אלו שיחזרו ארבעים שנה אחורה וישתחוו אפיים ארצה לאשכנזים באותה תמימות שהאמינו אי פעם שנקבל מהם חתיכה הראויה להתכבד, בדיוק כפי שהם דאגו לנו עד שהוקמה ש"ס בהקמת ישיבות ותתי"ם וכל שאר צרכי הציבור הספרדי.

אך לא על זה באתי לדבר עתה, האשכנזים כבודם במקומם מונח, הולכים הם בעקבות רבותיהם המנהיגים את קהל עדתם באותו קו זה עשרות בשנים, תתפלאו לשמוע אך גם "הספרדים המשתכנזים" כבודם במקומם מונח, הם בחרו לעצמם את דרכם כבר מתחילת יסודה של תנועת ש"ס, יהי להם אשר להם.

גם אם יש מישהו חסר זהות עצמית שנהנה להרגיש סוג ג', לאכול באבוס אחד עם הספרדים "המרביצים", שבעיניו תמיד היו עדר בהמות, עדת זאבי ערבות ושלל כינויים, והעיקר לא ש"ס, שיערב ויבושם לו, ושלא ישכח לנסות להעביר את מוסדותיו תחת חסות החינוך העצמאי במקום רשת החינוך התורני…

ניצב אנכי כאן לחדד נקודה אחת ויחידה שאינה מכוונת כלל לתקופת הבחירות, אלא לכל ימות השנה, ואין אנו בני חורין לשתוק בזה: "מרן איננו עומד למכירה"! לא יתכן שכל אחד שרוצה לקושש קולות למטרה כל שהיא ישתמש בשמו של מרן בדברים שאפילו ילד קטן יודע שהם שקר גלוי! נכון שהיו ימים שבהם טרם הוקמה תנועת ש"ס, וברירת המחדל בחזית החרדית היתה תנועת ג', אך האם זה אמת שכך היא דעתו של מרן?

ובכלל, מה הלחץ להשתמש בכל פעם בשמו של מרן? אם למישהו יש דעות עצמאיות שיביע אותן בשם עצמו ולא ינסה בכל פעם לגייס את מרן לטובתו ולצידו, כאילו אנו זקוקים למי שיבהיר לנו מהי דעתו של מרן זצ"ל, והמוזר מכל הוא שאנו מוצאים את דמותו של מרן נאלצת להופיע עמם בכל פניותיהם החדות והקיצוניות לכאן ולכאן, פעם הם מציבים את מרן בשורה אחת עם הציונות הדתית, עונדים לראשו עטרות שבחייו היה בוש מהם, ופעם הם מציבים את מרן בשורה אחת עם רבני האשכנזים, בעוד שמבחינה פוליטית עשרות שנים לא אירע כן במציאות.

תורתו של מרן עודנה חיה וקיימת, נושמת ופורחת, ואסור לנו לתת לעוות את דעתו בשום נושא, שכן מי שמסוגל לשנות ולומר בשם מרן דברים הרחוקים מן האמת, נצטרך לבדוק אחריו גם כשהוא יאמר בשם מרן שמועות בדברי תורה.

בכדי לחדד את האמת לאמיתה, מרן זצ"ל אמר כמה וכמה פעמים: "היינו סמוכים על שלחן אחרים שזרקו לנו מידי פעם פירורים, כעת אנחנו עומדים בכוחות עצמינו", מה גם שהטענה כי ג' שומרת על שלימות הארץ יותר מש"ס, אינה אלא זריית חול בעינים, כפי שמשתקף ממסמכים מתקופת ההתנתקות שחלק גדול מחברי הכנסת של ג' לא התנגדו בתוקף להתנתקות כפי שמרן התגבר כארי וזעק בקול נגד מהלך ההתנתקות (וציטטתי את דבריו במילואם בספר המשביר חלק ב' עמ' קיב-קפא, וכאן אציין כי עיקר כתיבת מאמרי שם היה בעקבות המעשה המחפיר של תנועת יחד בשנת התשע"ד שהקימו להם מפלגה ציונית, שבראשה עמדו אנשי ורבני הציונות הדתית בעלי ההשקפות הידועות של המפד"ל בעד העליה להר הבית וגיוס בחורי הישיבות וכדו', וללא בושה השתמשו בשמו של מרן כאילו אותה תנועה היא ממשיכה את דרכו, ועוד השוו את מרן לאותם רבנים על ידי גימטריות שונות ומשונות, וכדי בזיון וקצף, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית. ותהלות לה' שקיבלתי שטף של תגובות חיוביות בעקבות מאמרי הנ"ל אשר פקח עיני רבים והוכיח בעליל את השקפתו הטהורה של מרן כפי שיצאה בדיוק ובדקדוק מפיו ומפי כתביו).

יכולנו להמשיך בדוגמאות נוספות להראות למי בדיוק אכפת משמירת השבת ומסורת ישראל, אך מטרתנו כאן היא אך ורק למען כבודו של מרן שתישמר דעתו בטהרתה, ולא נוכל לחשות למראה החתרנות תחת המשך דרכו של מרן זיע"א בדרכים שונות ומשונות ובשימוש בשמו בדברים שלא עלו על דעתו. בדיוק כפי שלא יעלה על דעתו של אף אחד לטעון שגדולי רבני האשכנזים מורים לבחור בש"ס, היות ולפני למעלה מ-30 שנה כשהוקמה התנועה הורו הגרא"מ שך ויבלח"א הגר"ח קניבסקי, ועוד רבנים, להצביע בעד תנועת ש"ס… והבדיחה הגרועה ביותר שאותם אנשים חסרי זהות הציבו את תמונת מרן זצ"ל בעד תנועת ג', בשורה אחת עם תמונתו של הגר"ח קניבסקי שליט"א, כשבכך הם סותרים את עצמם ממה נפשך, אם נוח לכם להוציא מהקופסא את מרן שלפני 40 שנה, תוציאו מאותה קופסא גם את הגרח"ק שלפני 30 שנה…

ונקודה למחשבה, שכדאי להזכיר אותה כעת שמא תהיה בה תועלת להבא, הנה בזמנו אחרי השבר הגדול שפקד את יהדות ספרד בפטירת מרן רבינו זיע"א היה מן הראוי שגם מי שיש לו אי אלו תלונות ומענות בצדק ושלא בצדק שינסה לפתרן בדרכים פרטיות שלא יגיעו לפרד את הציבור, ובפרט שבפטירת מרן זיע"א היתה התאחדות גדולה בין כל שבטי ופלגי ישראל, עד שבמותו הצליח מרן לעשות מה שבכל חייו כמעט ולא הצליח, אך מעשה השטן הצליח אז וכבר בבחירות הראשונות שהתקיימו באותה שנה יצאו מן העדה אנשים שמניעיהם עדיין לא היו ברורים ושיסעו את הציבור לשתיים, אמנם בפיהם דרשו לשלום שאינם באים לפלג, אך התוצאות בשטח היו בעוה"ר פירוד לבבות ומחלוקת ושנאת חינם על לא דבר, אמנם הללו לא הצליחו במזימתם אז, אך פירות הפילוג לא סרו מאז ועד היום, ולאחרונה הן בבחירות לעיריות והן בבחירות לכנסת, במקום שיקראו את המפה נכון חזרו ושבו לנסות לפלג את העם כשהם משתמשים שוב פעם בשמו של מרן, ואין ספק שכוונתם בזה לא היתה לשם שמים כלל ועיקר! וגם כשהבינו שלעצמם לא יצא מאומה מפירוד זה לא שמו מחסום לפיהם אלא עשו תעמולה למען ג', כמתריסים ואומרים תבחרו הכל רק לא ש"ס, וכל שופט בצדק יראה ויבחן אם באמת היתה כוונתם בזה לכבוד מרן, שכביכול תושג ותבוא מיהדות התורה, או שמטרתם היתה אך ורק לסכסך ולזרוע שנאה בלי שום תועלת ממשית!

לתגובות ולקבלת המדור "השקפת מרן" בהרחבה ובתוספת מרובה מדברי מרן זיע"א, ישירות לתיבת המייל שלכם hashkafatmaran@gmail.com

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

חדש: פורום תורני במורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף!


ממשיכים להנחיל את מורשתו של מרן בכל העוצמה!

כהמשך לפעילות הענפה בהנחלת מורשתו של מרן, המרכז למורשת מרן "להבין ולהשכיל" שמח להודיע על פתיחתו של "פורום מורשת מרן" – פורום תורני העוסק בתורתו ומשנתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה.

הפורום כולל: 

משא ומתן בתורתו של מרן / תיעודים מתחנות חייו / עובדות והנהגות

/ ספרים וקונטרסים בתורתו ומשנתו / פעילויות ופרויקטים לזכרו

תרומת ובקשת ספריו לבתי מדרש (גמ"ח להשאלת ספרי מרן)

 

>> לכניסה והרשמה לפורום לחץ כאן 

 

אשכולות נוספים בפורום:

מרן הרב יצחק יוסף: 

משא ומתן בתורתו / עובדות והנהגות / עדכונים מחצר הקודש

בית המדרש:

הלכה ומנהג / בקשת מידע ונושאים כלליים

עולם הספר היהודי:

מידע ועדכון על ספרים חדשים שיצאו לאור

– אשכול מיוחד על פעילות הארגון.

במשך הזמן ובהתאם לצורך, יתכנו פתיחת אשכולות בנושאים נוספים.  

 

מתנה מיוחדת לנרשמים לפורום

[מה שיאפשר לך לפתוח דיונים ולהגיב על נושאים קיימים]:

30 ש"ח מתנה ברכישת מנוי לקובץ בית יוסף!!

 

>> לכניסה לפורום לחץ כאן 

 

העבר פוסט זה לאנשי הקשר שלך, ותהיה שותף לזיכוי הרבים והנחלת מורשתו של מרן!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן