גדולי ישראל במכתב חיזוק: להתרחק מהמכשירים הטמאים, ולומר 3 מזמורים אחרי התפלה


עם ההחמרה בהתפשטות נגיף ה”קורונה” בארץ ישראל, וריבוי הנפטרים רח”ל, יצאו גדולי ישראל במכתב חיזוק לציבור.

על המכתב חתמו: מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן, הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני שליט”א, ראש הישיבה חכם משה צדקה שליט”א והגאון רבי ראובן אלבז שליט”א – חבר מועצת חכמי התורה וראש מוסדות “אור החיים”.

במכתב שיצא היום (ח שבט תשפ”א) נכתב, “לאור המצב הקשה שאנו נמצאים בו, הן מבחינה רוחנית, אשר לדאבוננו נענשנו בחוסר התפלות בבתי נסת, ובחוסר לימוד התורה בהילי הישיבות כתיקנן, אשר “כי הם חיינו” ונתמעט “הבל פה של תינוקות של בית רבן” שעליהם העולם עומד, והן מבחינה הגשמית אשר בעוונותינו מתפשט החולי (“קורונה”), ומהם כמה שנפטרים רח”ל, והן בחוסר פרנסה, ומי יודע מה יהיה הלאה ח”ו”.

עוד הוסיפו רבותינו שליט”א: “הדרך היחידה להינצל מהדרה, לראות מה “דעת תורה” בזה, ומה רבותינו מלמדים אותנו. והנה התרופה האמתית מבוארת בדברי הרמב”ם (הל’ תעניות) וז”ל: ‘מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שלא תבוא על הציבור, שנא’ על צר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות, לומר, כל דבר שייצר לכם בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהם זערו עליהם והריעו’. וממשיך הרמב”ם: ‘ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן’, וקובע הרמב”ם (שם) ‘וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם’.

בעקבות הדברים הנ”ל קראו הרבנים שליט”א: “על כן על כל אחד מאתנו לעשות תשובה, בפרט על המכשירים הטמאים, שמשחיתים את נפש האדם לתאוות העוה”ז וירידה ביראת שמים, וגורמים לעבור על לאו של “ולא תתורו” שהוא חמור, כמו לאוין של אכילת נבילות וטריפות רח”ל. וכבר הבטיח הרמב”ם של ידי התפלה והתשובה תתבטל הצרה מעלינו”.

בסיום, קראו הרבנים: על כן אנו קובעים בזאת לומר אחר התפלה ג’ מזמורי תהלים אלו: א. יענך ה’ ביום צרה (מזמור כ). ב. אשא עיני אל ההרים (מזמור קכא). ג. ממעמקים קראתיך ה’ (מזמור קל). ואם אפשר יוסיפו גם מזמור קמב “משכיל לדוד”.

“ויהי רצון שהקב”ה יקבל תפילתנו ברצון. ויסיר המגיפה והמשחית מעל עמו ישראל בכל מקום שהם”.

 

ישראל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן