שמחת הארוסין לנכד מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן


שמחת הארוסין לנכד מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א בן לבנו ר' אפרים כהן שליט"א הבחור אליצור כהן מבחירי ישיבת לב אליהו עם בת הרב ברק נקי שליטא מרבני העיר בית שאן.

צפו בתיעוד: