ההספד המלא • הראש"ל מרן רבינו יצחק יוסף: אבידה גדולה לעולם הרבנות

צילום: דוד ארזני


הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א הספיד בקול בוכים את זקן הראשונים לציון הגאון רבינו אליהו בקשי דורון זלה"ה ברדיו "קול חי", בדבריו ציין את גדלותו בתורה של הרב בקשי, וכן את קשריו עם מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה ועוד…

האזינו להספד המלא (להלן גם שכתוב הדברים):

 

הערב עולם הרבנות, עולם התורה, עולם ההלכה, איבד את אחד מעמודי התווך שלו, הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון, אוי לו לעולם שאבד מנהיגו, או לספינה שאבדה קברניטה, הוא המשיך את שולשלת הראשונים לציון לדורותיהם, זך השכל והרעיון.

אנחנו זכינו להכיר אותו, עוד לפני קרוב לשישים שנה, 55 שנה כאשר כיהן כראש הקיבוץ בישיבת פורת יוסף בקטמון. הרביץ תורה בתלמידים, היו מתאספים מסביבו תלמידים, ולא היה לו רגע אחד פנוי. שיעוריו בישיבה היו מלאים בפלפול חד. זך השכל והרעיון, היה לו עיון ישר מאד.

בספרים שלו, בנין אב, הוא חתר לשלב את השיטות, השיטה הליטאית – למד בישיבת חברון, עם השיטה הלכתית כפי שלמד ממרן האבא.

הוא היה שכן שלנו, היה גר ברחוב חנה בירושלים, ולמד חברותא עם אחי הגדול הגאון רבי יעקב זצ"ל, וככה נוצר קשר עם מרן האבא.  הוא היה מגיע אליו בערבים, בלילות, מדבר אתו בלימוד, וככה התפרסם בכוחה דהיתרא שלו, כפי מסורת של גדולי רבני הספרדים.

עם השנים מרן האבא הוא שדחף אותו להיבחר להיות רב העיר של בת ים, בשנת תשל"ה מרן האבא יחד עם הרב אלישיב והרב ז'ולטי זכר צדיקים לברכה, הם פעלו בכל הכח  להביא לבחירתו לרב הראשי לחיפה וראש אבות בתי הדין. הוא כיהן שמה קרוב לעשרים שנה, ישב על מידין, ובשנת תשנ"ג מרן פעל שיבחר לראשון לציון הרב הראשי לישראל, והוא כיהן כעשר שנים, הוא הוביל את המהפכה של הכשרות ברבנות הראשית. הוא הנהיג וסידר את כל כלל המחלקות שברבנות, מהמסד ועד הטפחות.

הרבנות הראשית חייבת לו את תקומתה המחודשת בעשרות השנים האחרונות. הוא הנהיג את הרבנות ביד רמה.

כשאנחנו נכנסנו לרבנות הראשית, הייתי הולך אליו מידי פעם לחבית שלו כשהיה \גר בבית וןגן, והייתי מתייעץ אתו על ענייני הנהגת הרבנות.

כידוע הוא היה מאד מקורב למרן האבא, הוא הלך בדרך שלון, בדרך ההלכתית. בזמנו אבא ביקש ממנו שידפיס את התשובות שלו בספרים, הוא לא רצה, סירב, מגודל הענוה שלו, כולם ידעו כמה הוא היה עניו. אבא לחץ עליו וגזר עליו "תדפיס את התשובות שלך", וככה יצאו הספרים הנפלאים שלו "שו"ת בנין אב",  כל אחד שקורא בזה רואה את השילוב של השיטות איך שהוא מפלפל איך שהוא כותב הגדרות, למדנות יחד עם לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

במשך השנים הוא נדד ממקום למקום, בארץ ובחוץ לארץ, הפיץ תורה הפיץ יראה. חיזק את הציבור לקבוע עיתים לתורה. הציבור ראו אותו דמות של אדם מיוחד במידות ראו מה זה יהודי גדול, יהודי עניו.

הוא זכה להקים דור ישרים מבורך, כל בניו כל חתניו תלמידי חכמים גדולים, ראשי מוסדות. הוא הקים בעשר אצבעותיו רשת ישיבות, הוא היה פעיל ונמרץ, ישיבות קטנות ישיבות גדולות, כוללי אברכים תלמודי תורה מוצלחים ממש הקים ממלכת תורה של מוסדות בנין אב.

בספריו, כמו שאמרתי, שם רואים את הכח שלו, כח הבקיאות שלו וכח הפסיקה הלכתית שיש לו.

עולם הדיינות, עולם הרבנות, עולם ההלכה, איבד היום את אחד מהגדולים של עולם הרבנות. מי יתן לנו חליפתו מי יתן לנו חליפתו.

יהי רצון שיעמוד בתפלה לפני הקב"ה, שיגיד די לצרותינו שיסיר המגיפה מעלינו ונשמע רק בשורות טובותף, וישלח רפו"ש לכל החולים ויעמוד תחת כסא הכבוד ויתחנן לקדוש ברוך הוא שיאמר די לצרותינו, ונזכה לגאולה שלימה ולתחיית המתים במהרה בימינו. אמן.