מיוחד: כשספר הקבלה העתיק חזה שלא יעשו הילולא לרשב"י


במאמר חדש שפירסם זה עתה פרופסור דוד אליאל בלס, הביא קטע כתב יד מספר קבלה עתיק ישן נושן שדפיו בלים, בשם ספר "הפניר", שהספר הנ"ל נמצא יחד עם הארבע מאות גמלים שעל גבם מצאו את הספר הזהר הקדוש כמו שכתב החיד"א בשם הגדולים ערך זהר, וכל כתבי הקודש הנ"ל היו יחדיו באותו מערה קדושה שבה חיבר אדוננו רשב"י את הזהר, ושם כתב המחבר (רבי שמעון בר יוחאי) בזה הלשון "בהאי זימנא דלא יתקיים הילולא דילי איהו להוי סימנא דהשתא מתא זימנא דמתי מלכא משיחא [באותו הזמן שלא תתקיים ההילולא שלי, זה הוא הסימן שבאותו הזמן יבוא מלך המשיח]".

דבר זה בא לידי ביטוי השנה, כאשר בעקבות מצב ה"קורונה" לא מתאפשר לעלות לציונו הקדוש של רשב"י, וההילולא נערכת בצורה מצומצמת ביותר.

וממשיך רשב"י וכותב: ובהאי זימנא יתקיים "וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה בממלכה" (ישעיהו יט ב) וכולא עלמא יקטלון אילין באילין ושדו דמא דהדדי ויתקיים בהוא מאי דכתיב "והבאתי את השלשית באש וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים כבחן את הזהב וגו'" (זכריה יג ט) ובאהי שעתא יבני ביתא וישתכלל היכלא ויתקיים מאי דכתיב "והיה יהוה למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד (שם יד ט) וכו' עין שם עוד דבריו הנפלאים.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן