כעת: שידור חי מהלויין – מוצ"ש בלק תש"פ


כעת, בעמוד השידורים חיים שידור חי משיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הנמסר מידי מוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, ומועבר כאן בשידור חי וחוזר.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

>> תרמו להחזקת האתר!


לצפייה לחצו כאן!

צפו: שיעורו של הראש"ל מרן הרב יצחק יוסף – כניסה לבתי חולים בשבת כשיש בדיקת חום – מוצ"ש חוקת תש"פ


שיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הנמסר מידי מוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, ומועבר כאן בשידור חי וחוזר.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

>> תרמו להחזקת האתר!

צפו בשיעורו של הרב המקדם הגאון רבי יצחק זר שליט"א:

 

צפו בשיעורו של הראש"ל מרן הרב יצחק יוסף שליט"א:

צפו: שיעורו של הראש"ל מרן הרב יצחק יוסף – הלכות ראש חודש – מוצ"ש קורח תש"פ


שיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הנמסר מידי מוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, ומועבר כאן בשידור חי וחוזר.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

>> תרמו להחזקת האתר!

צפו בשיעורו של הרב המקדים הרה"ג הרב מנשה שוע שליט"א:

 

צפו בשיעורו של מרן הראש"ל שליט"א:

כעת: שידור חי מהלויין – מוצ"ש שלח לך תש"פ


כעת, בעמוד השידורים חיים שידור חי משיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הנמסר מידי מוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, ומועבר כאן בשידור חי וחוזר.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

>> תרמו להחזקת האתר!


לצפייה לחצו כאן!

צפו: שיעורו של הראש"ל מרן הרב יצחק יוסף – הלכות ברכות – מוצ"ש בהעלותך תש"פ


שיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הנמסר מידי מוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, ומועבר כאן בשידור חי וחוזר.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

>> תרמו להחזקת האתר!

צפו:

צפו: שיעורו של הראש"ל מרן הרב יצחק יוסף – הלכות ברכת הגומל – מוצ"ש נשא תש"פ


שיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הנמסר מידי מוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, ומועבר כאן בשידור חי וחוזר.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

>> תרמו להחזקת האתר!

צפו בשיעורו של הרב המקדים הרה"ג מיכאל עמוס שליט"א – חבר בית הדין הרבני הגדול:

 

צפו בשיעורו של הראש"ל מרן רבינו יצחק יוסף שליט"א:

צפו: שיעורו של הראש"ל מרן הרב יצחק יוסף – הלכות חג השבועות – מוצ"ש במדבר תש"פ


שיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הנמסר מידי מוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, ומועבר כאן בשידור חי וחוזר.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

>> תרמו להחזקת האתר!

צפו בשיעורו של הרב המקדים – הרב יעקב אביטן, השר לענייני דת (שר הדתות):

צפו בשיעורו של הראש"ל והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א:

 

צפו: שיעורו של הראש"ל מרן הרב יצחק יוסף – הלכות ברכת הגומל – מוצ"ש בהר-בחוקותי תש"פ


שיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הנמסר מידי מוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, ומועבר כאן בשידור חי וחוזר.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

>> תרמו להחזקת האתר!

צפו בשיעורו של הרב המקדים הרה"ג רבי זבדיה כהן שליט"א:

צפו בשיעורו של מרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א:

 

צפו: שיעורו של הראש"ל הרב יצחק יוסף – הלכות ברכת ההודאה (הגומל) – מוצ"ש אמור תש"פ


שיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הנמסר מידי מוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, ומועבר כאן בשידור חי וחוזר.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

>> תרמו להחזקת האתר!

צפו:

צפו: שיעורו של הראש"ל הרב יצחק יוסף – הלכות ברכת הראייה – מוצ"ש אחרי מות-קדושים תש"פ


כעת, בעמוד השידורים חיים שידור חי משיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הנמסר מידי מוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, ומועבר כאן בשידור חי וחוזר.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

>> תרמו להחזקת האתר!

צפו בשיעורו של הרה המקדים הרה"ג רבי זבדיה כהן שליט"א – ראב"ד תל-אביב:

 

צפו בשיעורו של מרן הראש"ל שליט"א:

העמוד הבא »