פינת ההלכה: מה מברכים על שניצל? הראש"ל מרן הרב יצחק יוסף


פינת ההלכה של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, כפי שמסר ברדיו כאן מורשת בערב שבת פרשת קרח תשפ"ב, בנידון ברכת השניצל – מזונות או שהכל?

>> תרמו להחזקת האתר!

להאזנה דרך הטלפון, חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 32

האזינו:

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

משלחן הראשון לציון • אדם המתפלל ערבית מבעוד יום מה יעשה ולא ישכח ספירת העומר? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר "מורשת מרן" מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, מח"ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: מה יעשה אדם שמתפלל ערבית מבעוד יום ורוצה להתחיל לאכול או שמפחד לשכוח ספירת העומר?

תרמו להחזקת האתר!

בס"ד, ‏ח' אייר תשע"ו

1192-2/ע"ו

לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה כש"ת ה"ה נתנאל מנחם קנתן נ"י

שלום רב,

 

אודות הנוהגים להתפלל מנחה לפני פלג המנחה, וערבית אחר פלג המנחה, ומסיימים תפלת ערבית לפני השקיעה, וברצונם לספור מיד ספירת העומר בלי ברכה, כדי שלא ישכחו את הספירה, ועושה תנאי אם אשכח לספור בלילה הריני סומך על הספירה זו שהיא אחר פלג המנחה, ואם אזכור בלילה, אני מכוון שלא אצא י"ח ספירת העומר במה שאני מונה עכשיו,

ואף כשיזכור בלילה יספור בברכה.

הנה בש"ע (סי' תפ"ט סעיף ג') כתב המתפלל עם הציבור מבעוד יום מונה עמהם בלא ברכה,

ואם יזכור בלילה יברך ויספור, וצריך ביאור דהא אם הוא מבעוד יום היאך הצבור מונין את

העומר בברכה, ופירשו הט"ז והגר"א דלא דוקא מבעו"י אלא בספק חשיכה, והוא רוצה לברך בצאת הכוכבים, מיהו בח"י (אות י"ג) כתב על דברי הט"ז, שהוציא דברי הפוסקים מפשטן, ומה שמברכין הקהל מבעוד יום אע"ג דזמן הספירה עכ"פ בספק חשיכה, מ"מ מברכין מבע"י כדי להוציא ע"ה שאינם מונים בלילה, כמ"ש הלבוש, וסומכין על רבי יהודה כמו תפילת ערבית וק"ש, שקורין מבע"י אחר פלג המנחה. וכ"כ הא"ר (אות י"א) , בחק יוסף (אות ט"ז) במאמר מרדכי (אות ה') ובנהר שלום (אות ג' ).

ובספר ילקוט יוסף מועדים, וכן מאוחר יותר בחזון עובדיה הלכות ספירת העומר, מובא שרק בספק חשיכה דהיינו בבין השמשות יעשו כנ"ל , אבל אם לא שקעה השמש אינם יכולים לספור ספירת העומר, והיינו היכא שהציבור סופר בברכה והיחיד עושה תנאי, ובזה אם לא שקעה השמש הציבור אינו יכול לברך, אבל אם לא מברכים אלא רק מונין אחר פלג המנחה, ועושין התנאי דלעיל, נראה שאם ספרו אחר פלג המנחה בלי ברכה ועל תנאי, ואח"כ שכחו מלספור בלילה וביום, בשאר הימים יכולים לספור בברכה על סמך ס"ס, שמא הלכה כאותם הפוסקים שבדיעבד אפשר לספור אחר פלג המנחה, ושמא כל יום מצוה בפני עצמה ואין צריך תמימות של כל ימי הספירה, וגם נראה שהספירה והתנאי שעושה אחר פלג המנחה יתיר לו גם לגבי אכילה.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

ראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תיעוד: שמחת נכדו בכורו של מרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף


ביום חמישי האחרון התקיימה שמחת נישואי בנו של הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א – ראש ישיבת אוהל יוסף, ונכדו הבכור של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א.

להלן תיעוד שצילם דוד ארזני:

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

סכום "זכר למחצית השקל" לשנת תשפ"ב 2022 – דעת הראש"ל מרן הרב יצחק יוסף שליט"א


השבוע (כא אדר א תשפ"ב), הוציא הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א מכתב, בו הוא מפרסם את סכום "זכר למחצית השקל" לשנת תשפ"ב 2022, אותו נהגו עם ישראל לתת מידי שנה בשנה לקראת ימי הפורים (החל מראש חודש אדר).

לחצו כאן להעברת דמי "זכר למחצית השקל" למען הנחלת מורשתו של מרן!

להלן המכתב המלא:

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

האזינו: מרן הראש"ל הגר"י יוסף בכינוס-חירום בהשתתפות 1,000 רבנים ודיינים


אמש (שלישי, ל שבט תשפ"ב) התקיים בבנייני האומה בירושלים מעמד אדיר של אלף רבנים מכלל החוגים והעדות, בראשות הרבנים הראשיים לישראל, שבאו לזעוק את זעקת התורה, כנגד חוקי הכשרות והגיור, אותם מקדמים אנשי הממשלה.

אתר מורשת מרן חושף בפרסום ראשון הקלטה של נאומו המלא של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א:

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

שמחת האירוסין לנכדם המשותף של מרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א והרב הראשי לירושלים הגרש"מ עמאר שליט"א

צילום: דוד ארזני


אמש התקיימה שמחת האירוסין לבחור החשוב יצחק יוסף בן הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א – ראש ישיבת אוהל יוסף, נכדם המשותף של הראשונים לציון הרב הראשי הגר"י יוסף ורבה של ירושלים הגר"ש עמאר, נינו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. הכלה היא בתו של הגאון רבי בן ציון בן חמו, מראשי כולל 'יחווה דעת' שבנשיאות הגאון רבי דוד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה.

צילום דוד ארזני.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

פינת ההלכה • מי שניסה להתאבד ולא הצליח, האם צריך לברך "הגומל"? / הרב יצחק יוסף


פינת ההלכה של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, כפי שמסר ברדיו כאן מורשת בערב שבת פרשת וארא תשפ"ב, בנדון ברכת הגומל למי שגרם לעצמו להיות חולה, או שניסה להתאבד ולא עלה בידו, האם צריך לברך הגומל?

>> תרמו להחזקת האתר!

להאזנה דרך הטלפון, חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 32

האזינו:

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

החלטה אומללה!!!! מורינו הראשון לציון רבינו הרב יצחק יוסף שליט"א על ההחלטה לפגוע בהילולת הבבא סאלי זיע"א.


החלטה אומללה!!!! מורינו הראשון לציון רבינו הרב יצחק יוסף שליט"א על ההחלטה לפגוע בהילולת הבבא סאלי זיע"א.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מורינו הראשון לציון פוסק הדור רבינו יצחק יוסף שליט"א האם מותר לקרוא על שם הסבא בחייו.


מורינו הראשון לציון פוסק הדור רבינו יצחק יוסף שליט"א האם מותר לקרוא על שם הסבא בחייו.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א בישיבת "לבב חכמה" בירושלים


ביקור רב רושם התקיים השבוע בהיכל ישיבת "לבב חכמה" בשכונת רמות בירושלים בראשות הגאון רבי בנימין גמליאלי שליט"א,   .

כאשר הגיע מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף להיכל הישיבה ואף מסר שיעור הלכתי במשך שעה ארוכה, והתרשם מבקיאותם העצומה של התלמידים.
עוד דיבר הראש"ל שליט"א במעלת ימי הבחרות שחובה להקדישם להתמלאות בתורה ויראת שמים.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן
העמוד הבא »