תיעוד • מרן הרב יצחק יוסף עם הרב גולן אלוף בברוקלין


תיעוד שהגיע לידי אתר "מורשת מרן", מראה את מרן הראש"ל והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, עם הגאון רבי שמעון אלוף שליט"א, מתלמידיו של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה ומרבני הקהילה בניו יורק.

ביקור זה נעשה כחלק ממסעו לחיזוק הקהילות בארצות הברית של מרן הראש"ל שליט"א.

צילום: דרך המלך

פינת ההלכה • האם מותר להלוות כסף למחלל שבת? / הרב יצחק יוסף


פינת ההלכה של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, כפי שמסר ברדיו כאן מורשת בערב שבת פרשת לך לך תש"פ, בנדון הלוואת כסף למחלל שבת.

>> תרמו להחזקת האתר!

להאזנה דרך הטלפון, חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 32

האזינו:

הצצה: מרן הרב יצחק יוסף בארצות הברית, חשוון תש"פ


בשבוע האחרון, נמצא מרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א בארצות הברית, במסע חיזוק של הקהילות היהודיות במקום. לאתר "מורשת מרן" הגיעה סרטון מרגש המכיל קטעי וידאו ממקומות מרכזיים בהשתתפותו של מרן הראש"ל שליט"א.

פשוט לראות את הסרטון ולצפות בכבוד התורה הענק שרוכשים בני הקהילות היהודיות בארצות הברית, למרן הראש"ל שליט"א.

>> תרמו להחזקת האתר!

צפו:

תיעוד • מרן חכם שלום הכהן מקבל את ספריו של מרן הראש"ל


מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א – נשיא מועצת חכמי התורה, מקבל בסוכתו את הספרים החדשים של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל רבינו יצחק יוסף שליט"א, ספר המוסר "אגרת לבן תורה" ו"ילקוט יוסף – סוכה", בצירוף הקדשה אישית.

הספרים נמסרו ע"י הר"ר מרדכי בן יהוידע שליט"א – עורך המהדורה החדשה של ספר "אגרת לבן תורה".

צפו בתיעוד:

הישיבה,

פינת ההלכה • מתי מברכים "לישב בסוכה"? / הרב יצחק יוסף


פינת ההלכה של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, כפי שמסר בערב שבת פרשת האזינו תש"פ, בנדון ברכת "לישב בסוכה".

לקראת סוף הפינה, דיבר מרן הראש"ל שליט"א על כך שיש לחשב את השיעורים לפי משקל ולא לפי נפח, למרות שמעיקר הדין שיעורי התורה נמסרו בנפח.

>> תרמו להחזקת האתר!

להאזנה דרך הטלפון, חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 32

האזינו:

פינת ההלכה • תקיעת שופר לנשים בראש השנה / הרב יצחק יוסף


פינת ההלכה של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, כפי שמסר בערב שבת פרשת כי תבא תשע"ט, בנדון תקיעת שופר לנשים בראש השנה.

>> תרמו להחזקת האתר!

להאזנה דרך הטלפון, חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 32

האזינו:

פינת ההלכה • ממתי אומרים סליחות, ומה יעשה בחור ספרדי בישיבה אשכנזית? / הרב יצחק יוסף


פינת ההלכה של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, כפי שמסר בערב שבת פרשת ראה תשע"ט, בנדון מתי מתחילים לומר סליחות, ומה יעשו בחורים ספרדים בישיבה אשכנזית?

>> תרמו להחזקת האתר!

להאזנה דרך הטלפון, חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 32

האזינו:

פינת ההלכה • חילול שבת לכוחות חילוץ וכיבוי אש / הרב יצחק יוסף


פינת ההלכה של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, כפי שמסר בערב שבת פרשת … תשע"ט, בנדון…

>> תרמו להחזקת האתר!

להאזנה דרך הטלפון, חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 32

האזינו:

פינת ההלכה • יוצאים לחופשה? מתי תצטרכו לברך "הגומל"… / הרב יצחק יוסף


פינת ההלכה של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, כפי שמסר בערב שבת פרשת ואתחנן תשע"ט, בנדון ברכת הגומל.

>> תרמו להחזקת האתר!

להאזנה דרך הטלפון, חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 32

האזינו:

העמוד הבא »