האם מותר לחולי קורונה במלונית לכבס בחול המועד? הרב יצחק יוסף


במענה לחולי קורונה הנמצאים במלוניות, ששאלו את הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, האם מותר להם לכבס את הבגדים בחול המועד, השיב הראשון לציון במכתב כדלקמן:

>> להורדה / צפייה בקובץ PDF לחצו כאן

ב”ה. ערב חג הסוכות תשפ”א

כיבוס בחול המועד במלוניות

לכבוד

היקרים והנעלים, השוהים כעת במלונות הקורונה, ברכתי אליכם שתזכו לשנים רבות נעימות וטובות, ושיהי לכולכם רפואה שלימה ונהורא מעליא, ותחזרו לבתיכם בריאים ושלמים לעבודתו יתב’, ותזכו לכל מילי דמיטב.

ובאשר שאלתם, שאין לכם במלוניות מספיק בגדים די צרככם לכל ימי החג, היות ובשעת הפינוי חלקיכם היו  תשושי כוח מחמת החולי, ולא חשבו שיתעכבו עד עתה, וגם הפינוי היה בחיפזון רב, וכעת עדיין הם צריכים לשהות במלון עד שיקבלו אישור ממשרד הבריאות לשוב לביתם, ושאלתכם, היות ויש שלושה ארבעה מכונות כביסה לכל יושבי המלון, והם בערך כאלף נפשות גברים נשים וטף, ובודאי שהמכונות הנז’ לא יספיקו כלל להכין בגדים די הצורך לחג, לפני החג, ושאלתם האם צריכים לקנות בגדים ע”י שליח, היות ואין לכם אפשרות לצאת, או שצריכים להצטמצם בבגדיהם אשר להם, או שבמקרה כזה דמי ליוצא מבית השביה, ושפיר שרי להתיר לחולים אורחי המלוניות לכבס בחוה”מ במכונת כביסה, דלכאורה בנידון זה אין את הטעם שמא יכנס מנוול לחג.

אכן במצב שלכם התשובה היא חיובית שמותר לכם לכבס לצורך חוה”מ במכונת כביסה, וע’ בגמ’ (מו”ק יג:), ואלו מגלחין במועד, הבא ממדינת הים ומבית השבייה והיוצא מבית האסורין וכו’, ואלו מכבסין במועד, הבא ממדינת הים ומבית השבייה, והיוצא מבית האסורין.

ודין זה הובא להלכה בטור ובש”ע (סי’ תקלד סעי’ ד’): ואלו מגלחין במועד, מי שיצא מבית השביה, ולא היה לו פנאי לגלח קודם המועד.

ולפ”ז לכאורה בנידון שלנו כיון שלא היה להם אפשרות אחרת, לפי שלפתע נעשו חולים, הוי כדין התגלחת ליוצא מבית השבייה. וע’ בס’ ילקוט יוסף הלכות יו”ט וחוה”מ, שהארכנו להסביר איסור התגלחת והכיבוס בחוה”מ, שלא יהיו בבחינת המבזה את המועדות שאין לו חלק לעוה”ב. ובגמ’ מו”ק יב. אמרו, הלכות מועד עקורות ואין למדין זו מזו. ופרש”י ז”ל  עקורות כאשה עקרה וכו’. ואין למידין זו מזו  דאימא כשם שזו מותרת כך זו מותרת וכו’, אלא לא ילפי הני מהני. ע”כ. וא”כ אף הכא נראה להתיר לשוהים במלוניות לחולי קורונה, לכבס במכונת כביסה, בצירוף סברת המקילין בכיבוס דבר שנעשה מאליו ע”י מכונת כביסה.

ויה”ר שנזכה לראות בבנין בית מקדשנו ותפארתינו בב”א.

בכבוד רב ובברכה

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *