הראש”ל בפסיקה חד משמעית לתאגיד השידור: אין להפעיל “גל שקט” בכיפור!


בעקבות קהל רב שלא יגיע לבתי הכנסת ביום כיפור, בעקבות המצב, פנה מנכ”ל תאגיד השידור אל הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, בשאלה האם ניתן להפעיל “גל שקט” לאורך יום הכיפורים, דרכו ישמעו הציבור את התפלות בבית.

להלן התשובה שהשיב לו הראשון לציון:

בס”ד, ‏ו’ תשרי תשפ”א, 25-25-2/פ”א

 לכבוד מר אלדד קובלנץ הי”ו

מנכ”ל כאן תאגיד השידור הישראלי

שלום רב,

אודות פנייתו בעניין הפעלת “גל שקט” ברדיו, באופן חריג בעיצומו של יום הכיפורים בשנה זו, על מנת לאפשר למאות אלפי יהודים המגיעים מידי שנה להיכלי בתי הכנסת לתפילות היום הקדוש, ועל ידי כך יוכלו להתפלל אף בשנה זו עם הצבור, לכל מי שנבצר ממנו להגיע בעקבות החלטות הממשלה להטיל סגר, מחשש להתפשטות מגפת הקורונה. וזאת באמצעות שידור ישיר של תפילות היום דרך הרדיו שיופעל בשעות מסוימות בלבד, ללא מגע יד אדם.

הנה, התשובה היא חד משמעית: שלא לעשות כן. ואף שרצוננו ושאיפתנו שכל עם ישראל יוכלו להתפלל את תפילות היום כבכל שנה, אולם בהיות והשידור כרוך בבעיות הלכתיות שונות, ובעיקר זלזול חמור בקדושת היום, לפיכך אין היתר לכך, וחלילה לעשות כדבר הזה להתיר בהוראת שעה שידור שאינו בגדר פיקוח נפש, שאין מקדשין את היום הקדוש באמצעות חילולו.

אולם בערב יום הכיפורים, בכל שעות יום, ובפרט בשעות הסמוכות ליום הקדוש, ישודרו ניגוני היום וקטעי תפלה ותחנה, ע”י מיטב החזנים והפייטנים מכל העדות, שבוודאי ישמחו ליטול חלק בכך, לחבר את עם ישראל לתפילות היום. אך לא בליל יום הכפורים ויומו.

וכאן המקום לעורר, שחובה קדושה מוטלת על כל אחד להשתדל לחפש מקום סמוך לביתו, בו יוכל להתפלל על פי הנחיות משרד הבריאות החשובות והנחוצות לנו. לא יסיר המסכה מעל פניו, ישב בריחוק של 2-3 מטר האחד ומרעהו, ויעמידו בכל מקום גבאי קרונה, שיסתובב במשך היום בין המתפללים, להרחיקם זה מזה בכל שעות היום, מרחק הגון כדבעי, ולא יסירו המסכה מעל פניהם, ויפתחו החלונות לאוורר המקום. כי אם חלילה ידביק את אחד מהמתפללים, הוא עלול להדביק את קרוביו שהם בקבוצת סיכון, ועוונו ישא שגורם לדבר חמור כזה.

וכל מי שיש לו קצת חום, או משתעל וכדו’, או שאין לו חוש ריח וטעם, אסור לו לבוא לבית הכנסת, גם לא לכל נדרי ולא לנעילה. ואם בכל זאת מגיע לביהכ”נ קרוב להיות שהוא בגדר “רודף” אם ידביק אחרים.

וכן כל מי שהוא בקבוצת סיכון, יתפלל מחוץ לבית הכנסת, ליד החלון או הדלת, באופן שאף אחד לא יהיה לידו בתוך 2 מטר. ויקפיד מאד על חבישת מסכה. ואם קשה לו לעמוד בזה, או שיש המתקרבים ויושבים לידו וכדו’, ילך מיד לביתו, שלא יבוא חלילה לידי סכנה, ויתפלל בביתו, אך ידלג את כל הקטעים בארמית, כמו רחמנא, דעניי לעניי, מחי ומסי, ויאמר י”ג מדות בטעמים כקורא  תורה. כל נדרי יכול לומר אפילו ביחידות, אף שזה בארמית, שאין זה שאלת צרכיו.

ובוודאי שהשי”ת המשקיף ממרום יראה בעוניינו ובצערנו, ויחיש לגואלנו גאולת עולם. וברכות שמים על כל עם ישראל בארץ ובתפוצות, שיזכו לגמר חתימה טובה. ונזכה לראות בשנה זו בשוב ה’ שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל. אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. בימינו ובימיכם תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *