הראש”ל מרן הרב יצחק יוסף במכתב: להמשיך לשמור על כללי הזהירות


בהיות והממשלה החלה להקל בצורה משמעותית עם כללי הזהירות מפני נגיף הקורונה, יש חשש מפני התרופפות בשמירה על ההנחיות הבסיסיות, הוציא הראשון לציון והרב הראשי לישראל, מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א מכתב, בו הוא קורא לציבור, להמשיך ולשמור על כללי הזהירות.

להלן המכתב המלא:

>> לחצו כאן להורדת המכתב כקובץ להדפסה!

בס”ד, אייר תש”פ

קריאת קודש

בהיות ובימים אלה רבים חושבים כי סרה המגפה, והשמירה נתרופפה, הנני פונה בזה לאחינו בני ישראל די בכל אתר ואתר, להמשיך ולשמוע לתורה שלנו. התורה שלנו היא תורת חיים, וחי בהם, והתורה מצווה אותנו ונשמרתם מאד לנפשותיכם.

כשאנו שומעים להוראות משרד הבריאות אנו שומעים בעצם להוראות התורה הקדושה שהיא ציותה אותנו על ענין פיקוח נפש.

עם ישראל והעולם כולו שרויים בימים אלה בימי צרה וצוקה, ומאת ה’ היתה זאת היא נפלאת בעינינו, כי מעולם לא ידענו מצב כגון זה.

לדאבונינו, לרגל המגפה המתהלכת בארץ ישראל ובשאר מקומות אחינו בית ישראל, נסתלקו מעלינו רבים וטובים מעמינו, ובכללם ראשי בני ישראל, ועל צבאם הגאון הראשון לציון רבי אליהו בקשי דורון זצ”ל, אשר היו מזקני ישראל מוסרי התורה דור אחר דור, ועוד אנו יראים לנפשינו, שמא חס ושלום יגרום החטא ולא תסור המגפה.

על כן אחי ורעי, הנני פונה אליכם בקריאה נרגשת מעומק לבי, לעת הזאת אשר אנו שומעים כי מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, וכבר כמעט כשל כח הסבל, חזק ונתחזקה בעד עמינו, אל נא אחי אל תרעו, חובה עלינו לקיים מצוות התורה וחי בהם, לשמור על הכללים הנכונים והמוצדקים באדיקות, ואף להוסיף משמרת על משמרת, כולנו מצטערים על שממונם של בתי כנסיות ובתי מדרשות, ואף על פי כן חובה על כל אחד מישראל לעשות רצון ה’, להמשיך בסדרי התפלות בכוונה כפי הנחיות משרד הבריאות, עם צעיף המכסה פיו וחוטמו, או מסכה, ובזה נזכה לשמור על חיינו, חיי הורינו וחיי בנינו ובנותינו וכל ישראל אחינו.

לך עמי בא בחדרך וסגור דלתיך בעדך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם.

וחובה עלינו, להרבות בתחנונים לפני ה’ יתברך, שיחוס וירחם על פליטתנו, ויעצור את המגפה ואת המשחית מעלינו ומעל עמו ישראל, ויאמר למלאך המשחית בעם רב עתה הרף ידך.

והקב”ה ישלח רפואה שלימה לכל החולים, שיחזרו לביתם לחיים טובים ולשלום, והשי”ת ינחם את כל האבלים כל אותם שנסתלקו מן העולם בעקבות המגפה האיומה, וכל הבריאים הקב”ה יתמיד בריאותם שלא יחלו, ונזכה לשמוע בשורות טובות אמן ואמן.

בברכת התורה

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

נשיא הרבנות הראשית לישראל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *