מי שאמר ק”ש על מיטה, ונזכר שלא ספר ספירת העומר. מה עליו לעשות?


בס”ד, ‏ד ניסן תשע”ה

לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש”ת הרב רפאל קריהלי נר”ו

שלום וברכה,

ובדבר מי שנזכר אחר ברכת המפיל של ק”ש שעל המיטה שלא ספר ספירת העומר, האם ישן קודם, כדי שלא להפסיק בין ברכת המפיל לשינה, או יספור קודם בברכה, ע’ בספר שלחן המערכת ח”ב (עמ’ קנא) דמעיקר הדין מותר להפסיק בדיבור בין ק”ש שעל המטה לשינה, ואין זה הפסק, כי ברכת המפיל היא ברכת השבח על ענין השינה, ואינה ברכה על השינה, שהרי השינה אינה בידו, וכמ”ש התוס’ (ברכות יא:). וכן משמע בירושלמי דרבי יונה נהג לברך ברכת המפיל, וקודם שנרדם היה אומר פסוקים עד שתאחזנו שינה. והיעב”ץ כתב שלא להפסיק בשום דבר ומעשה בין ק”ש לשינה, וכ”ש שלא יאכל ולא ישתה, אא”כ במקום הכרח גדול, שאז יחזור ויקרא פרשה ראשונה של שמע, אבל ברכת המפיל לא יחזור ויברך. והרב פתח דביר העיר על דבריו, שאפי’ אם יקום ויתהלך בחוץ והפסיק בדברים והיסח הדעת, א”צ לחזור ולברך המפיל, שעל מנהגו של עולם נתקנה. ובשו”ת פרי השדה ח”א שנשאל מהגר”ש סופר במי שהוצרך למי רגליו אחר ברכת המפיל, אם יברך אשר יצר, והשיב שיברך, ודייק כן מהרמ”א. ע”ש. וכ”כ בשו”ת התעוררות תשובה ח”א, שיברך אשר יצר. וכ”כ בשו”ת באר משה. ע”ש. ע”כ אם נזכר אחר ברכת המפיל שלא ספר ספה”ע, יברך ויספור, ובפרט שאם ישן יש חשש שיחטפנו שינה עד אור הבוקר, ויפסיד הברכה.

בברכת התורה

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

נשיא בית הדין הרבני הגדול

מתוך גליונות “קובץ בית יוסף”

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *