מרן הרב יצחק יוסף במכתב חיזוק לבני התורה לקראת זמן קיץ שלא נפתח


השבוע היה אמור להפתח “זמן קיץ” בהיכלי התורה הישיבות והכוללים, ולצערנו מחמת התפשטות נגיף הקורונה הדבר לא מתאפשר.

משום כך, הוציא היום (שני, ג אייר תש”פ) הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א מכתב חיזוק לבני התורה, האברכים ובחורי הישיבות.

להלן המכתב המלא:

>> להורדת המכתב בפורמט הדפסה לחצו כאן

בס”ד, ג’ אייר תש”פ

מכתב חיזוק

 לכבוד מעלת בני התורה היקרים המסולאים בפז, והאברכים היקרים, השוקדים על דלתות תורתנו הקדושה לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה, החפצים ומשתוקקים לעלות מעלה מעלה במעלות התורה והיראה.

בימים אלו לצערינו דלתות בתי הכנסיות בתי המדרשות סגורים, ונתקיים בנו אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם, הדבר דומה למה שאמרו במשנה (סוכה כח:) בירדו גשמים בחג סוכות, שהוא משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו. וצריך לצאת בכאב רב על שנמנע מאתו לקיים מצות סוכה. כך אנו כיום, אנו מצטערים על כך שאנו נאלצים לסגור את בתי הכנסת ובתי המדרש. [אמנם ברור שזה נעשה לטובתינו לצורך שמירת הבריאות, ומשום פיקוח נפש הדוחה את כל התורה כולה, וחייבים לשמוע להוראות משרד הבריאות, מדין ונשמרתם מאד לנפשותיכם, וחלילה להקל בזה].

כמובן שכולנו צריכים לעשות חשבון נפש על מה ה’ עשה זאת. צריך לחשוב מה ה’ רוצה מאתנו, למה נגזר עלינו כך, ולמה גורשנו בבושת בפנים מבתי כנסיות ובתי מדרשות. ואמנם אף אחד לא יודע חשבונות שמים, אבל צריך לתקן כל מה שרואים לא בסדר. ומאיתנו בני התורה נדרש בעיקר להתחזק בקדושת בית הכנסת ולהמנע מדיבורים בטלים וליצנות לה”ר וכד’, ובפרט בבית הכנסת ובבית המדרש. להמנע מביטול תורה ככל האפשר, ולנצל הזמן כראוי, וללמוד בהתמדה בלא הפסקה באמצע הלימוד, שלא נהיה בכלל הקוטפים מלוח עלי שיח (ע”ז ג:), וכמובן שכל אחד צריך לעשות חשבון נפש פרטי ויחשוב במה צריך להתחזק ויתחזק. ולכן אע”פ שסגרו את בתי המדרש, כל אחד יהפוך את הבית שלו לבית מדרש. יפתח ספר וילמד, יתחזק בתפלה ובתחנונים, ויתחזק בלימוד התורה ובתפלה, ושערי דמעה לא ננעלו.

ובימים אלה בהם מתו עשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, נתחזק כולנו בכבוד חכמים, לכבד באמת לומדי תורה וחכמיה, ולא מהשפה ולחוץ, נתחזק בענינים של בין אדם לחבירו, ונרבה זכויות כדי להנצל מן המגפה הנוראה הזו.

כל בן תורה ואברך ילמד בביתו בחברותא, באופן ששומרים על כללי הזהירות כפי ההנחיות, או שילמד דרך טלפון וכדו’, ללבן סוגיות, אחד בביתו, לפי הסדרים המתקיימים תמידין כסדרן בבית המדרש, עלינו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז להחזיק בעץ החיים, ולשמור על הסדרים כמתכונתם כל אחד בביתו, ולא לאבד ח”ו את כל ההתעלות שהשיגו והתחזקו ברוחניות במשך זמן חורף בהיכלי הישיבות הקדושות. ובזה נזכה להנצל מכל צר ומשטין.

ויהי רצון שהשי”ת יאזין לתפלתינו ויחוס וירחם על כל יושבי תבל, ועל כל יושבי הארץ הזאת, ועל כל עמך בית ישראל, וישלח רפואה שלימה במהרה לכל החולים, ויהיו בריאים ושלמים לעבודתו יתברך, וכל הבריאים הקב”ה יתמיד בריאותם שלא יחלו ח”ו, ונשמע ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות, גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

ראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *