משלחן הראשון לציון •האם מברכים ברכת המפיל אחר חצות לילה? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, מח”ס ילקוט יוסף.

השבוע המאמר עוסק בנושא: האם צריך לברך ברכת המפיל בקריאת שמע על המטה שאחר חצות לילה?

>> תרמו להחזקת האתר!

בס”ד, ‏ב’ שבט תש”פ, 606-2/פ’

לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש”ת ה”ה אברהם בן ברוך נ”י

שלום רב,

לשאלתו אודות ברכת המפיל אחר חצות הלילה, ע’ בספר ילקוט יוסף שבת כרך א’ – חלק רביעי (מהדורת תשע”ג עמ’ רל”ח) שנתבאר, דלפי הפשט אין ספק שצריך לברך ברכת המפיל בשם ומלכות גם אחר חצות, שכל הלילה זמן שינה הוא, וכ”כ בספר תפלה לדוד (סי’ שנב) וכ”כ בשו”ת לחמי תודה (סי’ כ”א) והובא בספר ברכי יוסף (סי’ רל”ט סק”ב), וכ”כ בביאור הלכה (סי’ רל”ט) שזמנה עד עמוד השחר. ועיין עוד בשו”ת תשורת שי, ובשו”ת קרן לדוד שם.

אלא שבספר דברי שלום כתב, שע”פ הסוד אין לברך המפיל אחר חצות, וכן הסכים בשו”ת רב פעלים, וכ”כ בספר חסד לאלפים, שמנהג המקובלים בירושלים שלא לברך המפיל אחר חצות, וכן כתבו הגאון רבי יצחק אבולעפייא בשו”ת פני יצחק (מערכת ברכות אות ע”ו). ומהר”א מני בזכרונות אליהו  (עמוד  ס’).  ובכף החיים סופר. וראה עוד בשו”ת בנין דוד (סימן כ”ט), ובשו”ת ישכיל עבדי חלק ז’ (חאו”ח סימן מ”ה ס”א). ובשו”ת מחשבות בעצה (סימן ד’). וכ”כ עוד אחרונים.

ומתחלה היתה דעתו של מרן אאמו”ר זצוק”ל הכ”מ שראוי לחוש לדברי האחרונים הנ”ל דסב”ל, ולכן כתב ביחוה דעת דטוב שיאמרנה בלי שם ומלכות, וכך נתבאר גם בילקוט יוסף ח”ג (סי’ רל”ט) דטוב שיאמרנה בלי שם ומלכות.

אולם מאחר וע”פ הפשטנים אפשר לברך ברכה זו גם לאחר חצות הלילה, וקי”ל בכל דוכתא דכל היכא שנחלקו הפשטנים עם המקובלים הלכה כדברי הפשטנים, וכמ”ש הרא”ם, הרדב”ז מהרי”ט אלגאזי, ועוד, אפשר לברך ברכת המפיל גם באופן שישן לאחר חצות לילה, ובפרט שלשונו של החסד לאלפים, מנהג חסידים הבאים בסוד ה’ ע”פ האר”י שלא לאומרו כל שעבר חצות. עכת”ד. והיינו למי שמבין בחכמת הקבלה, אבל אדם רגיל שאין לו עסק בנסתרות, איה”נ יברך ברכת המפיל גם אחר חצות לילה, ובפרט באותם רבים שרוב ימיהם מאחרים לישון כל הלילה, ואם לא יברכו נמצא שיבטלו תקנת חז”ל באופן קבוע. וכך נהג מרן אאמו”ר בשנותיו האחרונות לברך המפיל אחר חצות. ותראה עוד בשו”ת יחוה דעת ח”ז את דעתו של מרן זיע”א.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון, הרב הראשי לישראל

ונשיא הרבנות הראשית לישראל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *