משלחן הראשון לציון •מה הנכון לעשות כשקם בבוקר האם צריך נטילה בכלי, והאם יטול ידיו קודם שנכנס לשירותים, ויכנס לשירותים, ויטול ידיו שוב ויברך? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב  מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל  הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, מח”ס ילקוט יוסף.

השבוע המאמר עוסק בנושא: מה הנכון לעשות כשקם בבוקר האם צריך נטילה בכלי, והאם יטול ידיו קודם שנכנס לשירותים, ויכנס לשירותים, ויטול ידיו שוב ויברך?

תרמו להחזקת האתר!

בס”ד, ‏ט”ז חשון תש”פ, 165-2/פ’                                                                                               לכבוד                                                                                                                              היקר והנעלה, כש”ת ה”ה ישראל חיים בן עטר נ”י                                                                     שלום רב,

לשאלתו מה הנכון לעשות כשקם בבוקר האם צריך נטילה בכלי, והאם יטול ידיו קודם שנכנס לשירותים, ויכנס לשירותים, ויטול ידיו שוב ויברך.                                                                                  בספר ילקוט יוסף דיני השכמת הבוקר (סי’ ד’ סעיף מ’) הבאנו שיש שנוהגים לחוש לדעת המקובלים שנוטלים ידיהם בבוקר עם הקיצתם משינתם בלא כלי, ואין מברכים על נטילה זו מאחר שלא נטל בכלי, וגם אינו יכול לברך כשנצרך לנקביו, ואחר שיוצאים מבית הכסא, חוזרים ונוטלים ידיהם בכלי, ואז מברכים על הנטילה, גם בבן איש חי (פרשת ויצא אות ב’) כתב מי שקם משנתו, וצריך לעשות צרכיו, יעשה נטילת ידים כהלכתה, ויעשה צרכיו, ואח”כ יברך על נט”י, ורק שלא יפסיק בדברים ע”כ. ואמנם נראה דלכתחלה אין ראוי לנהוג כן, שהרי מעיקר הדין א”צ כלי, וא”כ יש כאן חשש ברכה לבטלה. ולכן הנכון הוא שינהג כמו הפשטנים, כי התורה ניתנה לעם ישראל בכללותו, ואיננו מקובלים, אלא יתלבש, ילך לשירותים, ויטול ידיו ויברך קודם הניגוב. וכך היה מנהגו של מרן אאמו”ר זיע”א. וחובה עלינו לנהוג תמיד כמנהג גדולי הדור ההלכתיים שהקיפו את כל התורה כולה.                                            ושאלתו אודות בחור רווק, אם יניח הטלית על הראש במשך כל התפלה, ובפרט בימים הנוראים, שזה מוסיף לו יראה וכוונה, הנה מבואר בספר ילקוט יוסף הלכות ציצית (סי’ ח’ סעיף כ”ט), שגם בחורים שעדין לא נשאו אשה, ראוי שיכסו את ראשם בטלית בעת התפלה, ובפרט בתפלת הלחש בעמידה של י”ח, וע”ש בהערה שאע”פ שהמג”א (סק”ג) שבחור לא יכסה ראשו בטלית, אך היעב”ץ במור וקציעה העיר על דבריו, וכתב שהעיקר שאין חילוק בין נשוי לשאינו נשוי, גם בספר יפה ללב (אות ז’) כתב שמדברי הרמב”ם משמע שאין חילוק, וכ”כ בשדי חמד שגם הבחורים יכסו ראשם בטלית עש”ב, על כן מותר וראוי ובפרט לבחור ספרדי לכסות ראשו בטלית בתפלה, ובפרט בתפלת י”ח.                    בברכת התורה                                                                                                                  יצחק יוסף                                                                                                                      הראשון לציון הרב הראשי לישראל                                                                                         ונשיא הרבנות הראשית לישראל

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *