משלחן הראשון לציון • אדם אמר קדיש בפעם השניה בטעות האם להפסיקו? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, מח”ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: אדם שאמר קדיש בפעם שניה האם צריך להפסיק?

תרמו להחזקת האתר!

בס”ד, ‏י”ג תמוז תש”פ, 1360-2/פ’

לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש”ת ה”ה דן טולידנו נ”י

שלום רב,

לשאלתו מי שהגיע מאוחר לתפלת שחרית אחר שאמרו קדיש על ישראל והוא לא ידע וסבר שעוד לא אמרו קדיש, והתחיל לומר קדיש על ישראל, האם צריך להפסיקו.

הנה אע”פ שלכתחלה אין לו לומר קדיש אחר שהציבור אמרו קדיש על ישראל אחר פרק איזהו מקומן, מ”מ אם לא ידע והתחיל לומר קדיש, אין צריך להפסיקו שכבר נודעת זאת שיש מצוה לומר קדיש לעילוי נשמת ההורים, וכמו שכתב מהר”ם מרוטנבורג, והובא בארחות חיים חלק ב’ (עמוד תרא), ובכל בו (סימן קיד). וכתבו שם, שחכמים תיקנו לומר קדיש בתרא בכל י”ב חודש שעל ידי כך הוא פודה את אביו ואמו מדינה של גיהנם, וכמו שאמרו באגדה וכו’. ע”ש. והובאו הדברים בשו”ת הריב”ש (סימן קסו), ועוד.

והנה בזוה”ק מבואר שבכל קדיש הנפטר ניצול מגיהנם שעה וחצי.

ולפ”ז אם תחלק את היום לט”ז קדישים, ויועיל לכל היום שלא יכנס לגיהנם כל היום. ויש שתמהים ע”ז ורוצים לומר שזה רק בקדיש תתקבל.

המהרח”ו פירש דברי רבו, שזה רק בדרגות של גיהנם, שניצול מדרגה מסויימת שעה וחצי, אבל לא שניצול לגמרי.

אמנם המהר”ח פלאג’י הבין כפשוטו, אבל אנו אין לנו אלא דברי המהרח”ו שזה אינו כפשוטו. עכ”פ קדיש תתקבל עדיף משאר קדישים.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *