משלחן הראשון לציון • אדם המתפלל ערבית מבעוד יום מה יעשה ולא ישכח ספירת העומר? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, מח”ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: מה יעשה אדם שמתפלל ערבית מבעוד יום ורוצה להתחיל לאכול או שמפחד לשכוח ספירת העומר?

תרמו להחזקת האתר!

בס”ד, ‏ח’ אייר תשע”ו

1192-2/ע”ו

לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה כש”ת ה”ה נתנאל מנחם קנתן נ”י

שלום רב,

 

אודות הנוהגים להתפלל מנחה לפני פלג המנחה, וערבית אחר פלג המנחה, ומסיימים תפלת ערבית לפני השקיעה, וברצונם לספור מיד ספירת העומר בלי ברכה, כדי שלא ישכחו את הספירה, ועושה תנאי אם אשכח לספור בלילה הריני סומך על הספירה זו שהיא אחר פלג המנחה, ואם אזכור בלילה, אני מכוון שלא אצא י”ח ספירת העומר במה שאני מונה עכשיו,

ואף כשיזכור בלילה יספור בברכה.

הנה בש”ע (סי’ תפ”ט סעיף ג’) כתב המתפלל עם הציבור מבעוד יום מונה עמהם בלא ברכה,

ואם יזכור בלילה יברך ויספור, וצריך ביאור דהא אם הוא מבעוד יום היאך הצבור מונין את

העומר בברכה, ופירשו הט”ז והגר”א דלא דוקא מבעו”י אלא בספק חשיכה, והוא רוצה לברך בצאת הכוכבים, מיהו בח”י (אות י”ג) כתב על דברי הט”ז, שהוציא דברי הפוסקים מפשטן, ומה שמברכין הקהל מבעוד יום אע”ג דזמן הספירה עכ”פ בספק חשיכה, מ”מ מברכין מבע”י כדי להוציא ע”ה שאינם מונים בלילה, כמ”ש הלבוש, וסומכין על רבי יהודה כמו תפילת ערבית וק”ש, שקורין מבע”י אחר פלג המנחה. וכ”כ הא”ר (אות י”א) , בחק יוסף (אות ט”ז) במאמר מרדכי (אות ה’) ובנהר שלום (אות ג’ ).

ובספר ילקוט יוסף מועדים, וכן מאוחר יותר בחזון עובדיה הלכות ספירת העומר, מובא שרק בספק חשיכה דהיינו בבין השמשות יעשו כנ”ל , אבל אם לא שקעה השמש אינם יכולים לספור ספירת העומר, והיינו היכא שהציבור סופר בברכה והיחיד עושה תנאי, ובזה אם לא שקעה השמש הציבור אינו יכול לברך, אבל אם לא מברכים אלא רק מונין אחר פלג המנחה, ועושין התנאי דלעיל, נראה שאם ספרו אחר פלג המנחה בלי ברכה ועל תנאי, ואח”כ שכחו מלספור בלילה וביום, בשאר הימים יכולים לספור בברכה על סמך ס”ס, שמא הלכה כאותם הפוסקים שבדיעבד אפשר לספור אחר פלג המנחה, ושמא כל יום מצוה בפני עצמה ואין צריך תמימות של כל ימי הספירה, וגם נראה שהספירה והתנאי שעושה אחר פלג המנחה יתיר לו גם לגבי אכילה.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

ראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *