משלחן הראשון לציון • האם יש חיוב לגדל פאות אחרי האוזן? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, מח”ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: האם צריך לגדל פאות אחרי האוזן?

תרמו להחזקת האתר!

בס”ד, ‏ח’ ניסן תשפ”א, 951-2/פ”א

לכבוד היקר והנעלה, מזכה הרבים, שמו מפארים כה”ר בן ציון שמואל שלוש שליט”א

אודות מה שאשתו חפצה מאוד שיגדל פאות מסולסלות, ולו אין זה נח, ושואל כיצד יעשה.

הנה מעיקר הדין אין חיוב בגידול פאות הראש, וכמו שהארכנו בזה בס”ד בילקוט יוסף הלכות כבוד אב ואם (פ”ט סעיף לג ובהערה), ובספר דיני חינוך קטן (עמ’ רפא), שמנהג זה אינו אלא ממדת חסידות. ושם הבאנו דברי הזוהר הקדוש (באדרא פר’ נשא דף קלא) דמעיקר הדין סגי שיהיה אורכן בשיעור שיכוף ראשן לעיקרן. וע”ש בארוכה ומשם בארה.

ואף שהגאון רבינו יוסף חיים זיע”א האריך בזה בכמה מקומות, וכעין מש”כ בספרו בן איש חיל (ח”א סוף דרוש א לזכור) וז”ל: ולכן ניתנו הפאות בפנים למעלה מן הזקן, כדי שיעידו על זה האדם שהוא יהודי וכו’. ע”כ. ושם (דרוש ג לפרשת זכור) הביא מעשה נפלא בזה וסיים בזה”ל: על כן כמה וכמה צריכין אתם להזהר בשני עדים נאמנים אלו העומדים אחד מימין ואחד משמאל המעטרים אתכם בעטרה של היהדות. ואין אני מעמיס עליכם לעשות לכם פיאות עבים וארוכים כמנהג אחינו האשכנזים הי”ו, ורק אבקש שיהיה בהם שיעור הניכר לעיני הכל, ולא יהיו כעשבים קטנים העומדים על פתח הקרקע אשר רק רישומן ניכר, דאלו פסולין הם לעדות כדין קטן שפסול להעיד, כי רק הגדולים נאמנין להעיד בגודלן. וכבר דיברתי על זה פעמים רבות, ואשרי המדבר על אוזן שומעת, ואשריהם ישראל שמעו ונזהרו ותבא עליהם ברכה. עכת”ד.

והנה, זכינו לראות את גדולי הדור הקודם שהיו תלמידים מובהקים של רבינו יוסף חיים זצוק”ל, וכולם היו ללא פיאות, ובראשם זקן המקובלים חכם אפרים הכהן זצוק”ל אביו של יבלחט”א ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן שליט”א. וכן שאר בשרו של הבא”ח, ראש הישיבה חכם יהודה יהושע צדקה זצ”ל, והגאון המקובל הרב כף החיים זצוק”ל ועוד כהנה וכהנה של גדולי וחכמי בבל שהיו דבוקים בתורת הבא”ח, ועכ”ז לא נהגו בדבר זה כדבריו. זכינו להכיר את מוהר”ר עזרא עטייה, את חכם אברהם ענתבי, חכם יעקב עדס, חכם עובדיה הדאיה, הרב ארי חיימוף, חכם בן ציון, מרן, זצ”ל, כל אלה זכינו לראותם ולאף אחד מהם לא היו פאות, עכ”פ לא פאות מסולסלות. ויש לקיים ויגבה לבו בדרכי ה’. אא”כ יש בעיא ש שלום בי, והאשה מטרתה לשמור על בעלה להתרחק מחברים רעים, ובזה יש לשקול ענין שלום בית

אולם, אדם שנולד למשפחה חסידית שכולם מגדלים שם את פאותיהם, ראוי וחשוב שימשיך להחזיק מנהג אבותיו ויגדל פאות, כי זהו מנהגם לגדל פאות ולא יהיה שונה מהם. כמו כן, בחור תימני שהוריו וכל בני משפחות מגדלים פאותיהם, ראוי ונכון שימשיך לאמץ מנהג חשוב זה, אלא שפעמים רבות, אותם בחורים לומדים בישיבות ספרדיים או ליטאיים וחבריהם לועגים להם, והם מרגישים מוזרים, ולכן יתייעצו עם רבותיהם כדת מה לעשות.

ואשר על כן, חכם עיניו בראשו, לחנך את בניו משחר נעוריהם כמנהג אבותינו ורבותינו ולא ידריכם בדרך שתוכל להסב להם צער כזה או אחר לאחר שיגדלו. אלא אם כן שולח אותם ללמוד בישיבות של חסידים, ששם בוודאי ראוי שילך כמותם ולא יהיה משונה מהם.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *