משלחן הראשון לציון • האם מותר לדבק מגנטים בשבת? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, מח”ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: האם מותר לדבק מגנטים בשבת?

תרמו להחזקת האתר!

בס”ד, ‏ז’ חשון תשפ”א, 127-2/פ”א

לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש”ת הרב ניסן ואנונו נ”י

שלום רב,

לשאלתו אודות גבאי בית הכנסת שרוצה להכין כרטיסיות מגנטים של המתפללים, וכן סכומים של תרומות, וכן שמות העליות והמצוות שמוכר בשבת על גבי מנג’טים, ובשבת מצמיד א’ לשני ע”ג לוח מגנטי, על מנת לתעד את מכירת המצוות, האם זה מותר, ועוד שואל אם יש אורח בבהכ”נ ואין כרטיס מגנט על שמות מוכן, האם מותר לקחת אותיות מגנט ולחברם, ע”מ לרשום את השם שלו ע”ג הלוח המגנטי,

הנה אע”פ שמותר בשבת להדביק חיבור ע”י מגנט כגון מגנט שכתוב עליו ברכות מסויימות אשר יצר, ברכת מעין ג’, וכיוצא שמכיון שפעמים מוציאים ומחזירים אותו אין זה הדבקה קבועה ומיקרי עראי וכן כתב בספר שלחן שלמה (ח”ב סי’ שי”ד סק”א) שמותר להדביק מגנט שהחבור עראי, ואין לחשוש בזה לא לבונה ולא לסותר, אולם כל זה במגנט שיש בו צורה שלימה, אבל שתי חלקי צורה וק”ו אותיות או חלקי אותיות אסור, ועיין בספר ילקוט יוסף שבת כרך ה’ (סי’ ש”מ דין כותב בשבת סעיף ח’) שספר שכתוב עליו בראשי חודי הדפים שלו, וכאשר פותחים את הספר ומפרידים אין דפיו, אין האותיות ניכרות, וכאשר סוגרים חוזרות האותיות וניכרות, מותר לפתוח ולסגור ספר זה בשבת, וכן פשט המנהג להקל בזה, ומ”מ לכתחלה אין לרשום או להחתים איזו חותמת על חודי הדפים, מאחר שיש פוסקים שאוסרים משום כותב ומוחק, וע”ש בהערה שזו דעת הלבוש, וכן דעת המג”א, אך הרמ”א בתשובה (סי’ קי”ט) כתב להקל בזה, מאחר שהוא עשוי לפתוח ולסגור תמיד, והוי כדלת שנפתחת ונסגרת תמיד שאין בזה משום בנין וסתירה ע”ש. וכן דעת הט”ז, וע”ע בזה בשו”ת יביע אומר ח”ד סי’ ל”ד ובספר חזון עובדיה ח”ה (עמ’ קנ”ט בהערה אות ח’), וכל זה בספר שאינו מתכוין שיהיו האותיות סדורים ומחוברים, וכתיבתם קיימת ועשוי לכך, ואינו מתכוון אלא על פתיחת הספר וסגירתו, ולא מתכוון לכתיבה כלל, אבל במקום שמתכוון לכתוב כגון בשאלה הנ”ל במגנט בכדי שידע במוצ”ש פרטים על המכירות ובפרט שעושה דבר חדש גם אליבא דהרמ”א והט”ז אסור, וכ”פ בספר שלחן שלמה שבת ח”ג (סי’ ש”מ בהערה אות ל”ה) ע”ש.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *