משלחן הראשון לציון • האם מותר לדבר בין נטילת ידיים לברכת המוציא? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, מח”ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: האם מותר לדבר בין נטילת ידיים לברכת המוציא?

תרמו להחזקת האתר!

בס”ד, ‏כ”ב תמוז תש”פ, 1428-2/פ’

 

לכבוד

היקר והנעלה, כש”ת ה”ה בני לוי נ”י

 

שלום רב,

לשאלתו האם מותר לכתחילה להפסיק בדיבור בין נטילת ידים לברכת המוציא או שהוא רק בדיעבד.

הנה בספר ילקו”י ברכות (סי’ קס”ו) מבואר, שמעיקר הדין לדידן מותר אף לדבר בין הנטילה לברכת המוציא, ומ”מ טוב ונכון שלא לדבר כלל בין הנטילה להמוציא בין בחול בין בשבת. ומ”מ אם שומע קדיש או קדושה בין הנטילה להמוציא, או שמע איזה ברכה מחבירו עונה.

ועוד מבואר שם שמעיקר הדין מותר להתעסק באיזה עסק קטן בין הנטילה לברכת המוציא, כגון ליתן צדקה לעני, או לראות מה השעה וכיוצא, ובהערה בארנו שלדעת הרי”ף והרמב”ם אין לחוש על הפסק בין נט”י להמוציא, שכיון שהש”ע לפניו ודעתו לאכול לא חשיב היסח הדעת, ומה שמוזכר (בברכות מ”ב.) תיכף לנטילה ברכה, מפרשים לה על מים אחרונים, אולם התוס’ (פסחים ק”ו:) כתבו דעל מים ראשונים קאי, והר”ש היה מחמיר לחוש לדברי התוס’ ורבינו יונה דאמים הראשונים נמי קאי, וז”ל מרן הש”ע י”א שא”צ להזהר מלהפסיק בין נטילה להמוציא, וי”א שצריך להזהר וטוב להזהר, ונראה מדברי מרן הש”ע שסובר שהעיקר כהרי”ף והרמב”ם, אלא שטוב להזהר גם בראשונים ממדת חסידות, אלמא דמדינא מישרא שרי, וע”ש בכל ההערה, ועל כן לכתחילה ראוי להחמיר שלא לדבר, אך אם יש לו צורך לדבר באיזה דבר מותר לדבר, ולעיין בספר בלא להוציא מהפה בין הנטילה לברכת המוציא כשמשתהים מותר, ואין לחוש בזה להפסק, וע”ע במג”א (סי’ קס”ז ס”ק י”ד) שכשיש מסובים רבים טוב לדבר ד”ת מלישב בטל, וק”ו לעיין בספר בלי לדבר.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

 

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *