משלחן הראשון לציון • האם מותר להדביק סימניה בשבת? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, מח”ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: האם מותר להדביק סימניה בספר בשבת?

תרמו להחזקת האתר!

בס”ד, ‏י”ד חשון תשפ”א, 180-2/פ”א

לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש”ת ה”ה דביר אסולין נ”י

שלום רב,

מה ששאל אודות סימניה עם דבק שמדביקים בספר, האם מותר בשבת להעבירה מדף לדף, האם אין לחשוש מצד ההדבקה, ומצד הכנה מקודש לחול, כשלא ילמד בספר יותר בשבת, עיין בספר ילקוט יוסף שבת כרך ד’ (עמ’ קמ”ג) שמותר להשתמש בשבת בחיתולים חד פעמיים, ואין בזה איסור לא בהדבקתם ולא בהפרדתם מפני שאינם עשויים לקיום, ובהערה ביארנו שמאחר ואין הדבר נעשה לקיום, אין בזה איסור, ודמי למה שכתב המג”א (סי’ שי”ד ס”ק י”ח) שאם נדבקו דפי הספר בעת הכריכה מותר להפריד הדפים, מפני שלא נעשה הדבר ע”מ להתקיים, ודומה למה שפסקו הטור והש”ע (סי’ שי”ד סעיף י’) דלת של בור הקשורה בחבל, אם נעשה לקיום ע”מ שלא להסירו, אסור להפקיע ולחתוך החבל בשבת, אבל אם אינו עשוי לקיום מותר, ומטעם זה מותר להתיר ולסתום דף שמשימים אותו בפי התנור מער”ש וטחים אותו בטיט לשמור חומו, מפני שאינו עשוי לקיום, וכ”כ האליה רבה ועוד אחרונים, וע”ש עוד במה שהארכנו וע”כ פתיחת המדבקות הסגורות מאז היצור, הואיל ובשעת היצור אין הכוונה בהדבקתן לקיום עולמות, אלא ע”מ להסירן בשעת השימוש, יש להתיר לפותחן ולהפרידן בשבת, וע’ בפחד יצחק שכתב שאין שום איסור לפתוח איגרת הדבוקה בדבק, וכד’ מרן בב”י והרמ”א (סי’ שי”ז) והרי איגרת הנשלחת ממרחקים יכולה לשהות חודש ימים או יותר ואפ”ה מותר, ולפ”ז גם בענין המדבקות שעושים לסימנים, בהיות ואינה לקיום, כי בכל רגע שירצה להמשיך ללמוד בספר מוציא את המדבקה ומדביק אותה במקום החדש, ואין נעשה לקיום מותר, ואין בזה איסור של הדבקה, וכיון שמותר להשתמש ולהדביק אין בזה מוקצה, ולכן גם להוציא מחבילה חדשה מותר להוציא.

וגם אין בזה משום מכין מקודש לחול, מפני שאם ירצה במשך השבת להשתמש בספר משתמש, ועוד אי כוונתו לחסוך זמן שרק זה אסור משום מכין משבת לחול, ועוד שהוא לצורך מצוה שלומד בספרי קודש.

 

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *