משלחן הראשון לציון • האם מותר להוציא אטריות מהמרק ע”י מצקת מחוררת? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, מח”ס ילקוט יוסף.

השבוע המאמר עוסק בנושא: האם מותר להוציא אטריות מהמרק ע”י מצקת מחוררת? 

תרמו להחזקת האתר!

בס”ד, ‏ג’ שבט תש”פ, 615-2/פ’

לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה כש”ת ה”ה דור הררי נ”י

שלום וברכה,

בדבר מצקת שיש בה חורים אם מותר להשתמש בה בשבת, ע’ בספר ילקוט יוסף שבת כרך ג’ (עמ’ ש”ו) דיש מי שמתיר להוציא חתיכות בשר וכדומה מקדרת חמין במצקת כזו שיש בה חורים, אף שהנוזלים מסתננים דרך החורים, אם עושה כן לצורך אכילה לאלתר, ואין בזה איסור בורר, והמחמיר תע”ב. והטעם דאי נימא כסברת הפוסקים דמלאכת ברירה נעשית במה שנשאר אצלו, נמצא שהלוקח מהתבשיל במצקת והמרק יורד דרך החורים, הוי כבורר אוכל מתוך פסולת ושרי לאלתר. וכן דעת הגר”ז בסידורו, וגם אי נימא כדעת המג”א ורוב הפוסקים דהברירה היא בדבר היוצא, ולא במה שנשאר בידו, בנידון דידן י”ל כסברת המהריט”ץ דאין ברירה בלח, דכל דבר שניכר בפני עצמו לא שייך בזה ברירה, וכ”פ בספר אור לציון ח”ב, וסיים, דהמחמיר תע”ב. ואף שהוא בכלי, מ”מ אי נימא דאין ברירה בלח אין זה בכלל ברירה, וגם בכלי לא חשיב כבורר.

ועוד בקדרת חמין שהוזכר בהלכה שם אין הוא מתכוון לסנן המרק וגם לא מקפיד אם יצא יחד עם החמין רוטב, ויש גם שרוצים בזה שחמין יהיה רטוב מעט, וכן הובא בהערה שם (אות נ”א) שמבואר בספר שמירת שבת כהלכתה (עמ’ נ”ז) שאסר לסנן איטריות מבושלות מהמים שלהם, מכיון שאין רגילים לשתותם, ואף אסור להשתמש לצורך זה במצקת מנוקבת לשם הוצאת המשקין דרך נקביה. אבל כל שכוונתו רק להעביר את האטריות ישר מן הקדרה לצלחת, ואינו שוהה, לית לן בה, שמעט מן המים יזלו וכו’. ע”ש. וה”ה לקדרת חמין שמותר, כיון שאין כוונתו אלא למזוג החמין לקערה או לצלחת ולא לסנן המרק.

 

בברכת התורה,
 

 

יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא הרבנות הראשית לישראל

 

 

 

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *