משלחן הראשון לציון • האם מותר לצאת בשבת עם מסכה על הסנטר והאם מותר לצאת עם מגן שקף על כל הפנים? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, מח”ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: האם מותר לצאת בשבת עם מסכה על הסנטר והאם מותר לצאת עם שקף מגן?

תרמו להחזקת האתר!

בס”ד, ‏ט’ חשון תשפ”א, 159-2/פ”א

לכבוד הבחור היקר שוקד באהלה של תורה, כש”ת ה”ה מ.י. חסין נ”י

שלום רב,

מה ששאל אם מותר לצאת בשבת במסכה על הסנטר שלא מכסה את הפה ואת האף, הנה כיון שהמסכה קשורה לאזניו, הוי כמשקפיים, ואין חשש דילמא שליף, כיון שמקפידים שלא יסירו את המסכה מעל הפנים לגמרי מחשש לשלטונות, וכ”ש שהוא ספק פיקוח נפש שלא העמידו חכמים דבריהם, וגם ברוב המקומות אינו ודאי רה”ר, כיון שאינו רה”ר מפולש מעבר לעבר. ואפי’ בלא עירוב יש מקילין, וכ”ש כשיש עירוב.

וגם במסכה רפויה מפלסטיק העשויה להגן על הפנים מותר לצאת בשבת, מאותם הטעמים שהתרנו במסכה על הפנים, וגם זה הוא דרך מלבוש, ואע”פ שאינו על הפנים, ודומה הוא למשקפי שמש, ואע”פ שכתבנו בילקוט יוסף שבתר כרך ב’ (סי’ ש”א סעיף ל”ה) שיש אומרים שאסור לצאת בשבת עם משקפי שמש שיש לחוש שיסירם בעת שיגיע למקום צל, זה דוקא במשקפי שמש, אבל במסכה מפלסטיק העשויה להגן מפני הנגיף, כיון שמקפידים שלא להסיר את המסכה מעל הפנים, אין חשש שיסיר, ואף במשקפי שמש ביארנו שהנוהגים להקל יש להם על מה שיסמוכו, וכ”ש במקום שיש עירוב שיש להקל בזה, וה”ה במסכה הנ”ל. וכל זה דוקא שהמסכה מגינה והיא על הפה ועל האף, אבל אם המסכה על הסנטר בלבד ואינה מגינה אין לצאת עם המסכה במקום שאין עירוב, וגם אם יש עירוב למחמירים שלא לטלטל בשבת יש להחמיר גם בזה.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *