"הסר מהשלחן את מאכלי הקטניות!"


סיפר הרב דוד אברהם מנדלבוים, חברותא של אחד מבניו של מרן בימי הבחרות:

"פעמים רבות יוצא ונכנס הייתי בביתו של מרן בתקופה שכיהן כרבה של תל אביב. פעם אחת, היה זה חג הפסח תש"ל, חודשים ספורים אחרי שהתיישב מרן זיע"א בתל אביב, הופעתי בבית כהרגלי, ובאותה שעה עמד על השלחן מגש עם מיני קטניות, כמסורת עדות המזרח שאינם מתנזרים מאכילתם בזמן חרותנו". כשמרן הבחין בחברותא, פנה אל בנו בבקשה: "הסר נא מהשלחן את מיני הקטניות לכבודו של חברך, הרי הם נמנעים מאכילת קטניות בחג הפסח…".

(שלהבת יוסף חי).