ועשית כחכמתך


ב"ה תל-אביב-יפו, טז שבט תש"ל

לכבוד ידידי וחביבי הרב סעדיה לופס (שליט"א) ז"ל. סגן מנהל הכללי במשרד הדתות.

שלום רב!

קבלתי את מכתבו מיום יב בשבט, בצירוף צילום מכתב עו"ד יוסף קוקיה, בקשר להקדש, אשר אני וכב' אפוטרופוסים עליו.

אם כבודו חושב שההצעה של העו"ד הנ"ל יש בה תועלת למטרות ההקדש, אני מצטרף לדעתו בזה, חושבני שכבודו ייטיב יותר לעמוד על טיב ההצעה, ועמו עוז ותושיה לקרב או  לרחק,  והסכמתי  נתונה  בזה  מראש לחוות דעתו.

הנני מודה לכב' על ברכת רפואה שלמה שהואיל לשלוח לי במברק לפני כשבועיים, ואני מברכו מקרב לב שהשי"ת ישלח דברו וירפאהו רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף. וחזקת והיית לאיש, בבריאות איתנה ונהורא מעליא, ובשובע שמחות, אמן.

ידידו עוז נאמן אהבתו כל הימים

בכבוד רב,

עובדיה יוסף

רצו"ב צילום המכתב הנ"ל, אולי יצטרך לכב'. הנ"ל.

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *