מרן הרב עובדיה יוסף: גוי מארצות אשכנז שהתגייר בארץ ישראל יש לו לנהוג כמרן השלחן ערוך


נשאלתי אודות צעיר גוי מהולנד שבא לא”י והתגייר ונשא אשה ספרדיה, ונפשו לשאול הגיעה אם ינהוג כד’ מרן הש”ע כמנהג הורי אשתו, או לא. והנני להשיב, כי בודאי יש לו לנהוג כד’ מרא דאתרא של אותו מקום שנתגייר בו, דהיינו במקרה דנן, בא”י, ועמש”כ בשו”ת יביע אומר ח”ה ([חאו”ח] סי’ לז) שאפי’ האשכנזים כיון שבאו להשתקע בא”י היו יכולים לנהוג בכל דבר כמרן, אלא שמכיון שנחשבים לקהל בפ”ע רצו להמשיך במנהגיהם שבחו”ל. אך שאין זה דבר ברור ע”פ ההלכה, אבל הבו דלא להוסיף עלה, ולכן בגר שבא מארצות אשכנז, ודאי שינהוג כמנהג הספרדים שקבלו הראות מרן, ובפרט דהורי אשתו ספרדים והם מחנכים אותו לפי המסורת שבידם[1].

[1] א.ה. וע”ע בזה למרן עמוד ההוראה שליט”א, בספרו הבהיר עין יצחק ח”ג (כללי קבלת הוראות הש”ע אות עו) שהאריך בזה.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *