מרן הרב עובדיה יוסף: לתרום את מעות זכר למחצית השקל לקרן לחינוך ילדי ישראל


ב”ה, ירושלים טו בשבט תשס”ב לפ”ק

לכן ציוו רבותינו שעל כל אחד מישראל לתרום גם בזמן הזה מחצית השקל, “זכר למחצית השקל” שהיו תורמים לבית המקדש.איתא בגמרא, מגילה (יג:), גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן הרשע לשקול אל גנזי המלך עשרת אלפים ככר כסף, כדי שיוכל לבצע את זממו, אמר להם הקב”ה לישראל: בנַי! הקדימו שקליכם לשקליו, כמו ששנינו: באחד באדר משמיעים על השקלים.

ועל כן אני פונה בזה אל אחינו בית ישראל לתרום את המעות שהם “זכר למחצית השקל” ל”קרן לחינוך ילדי  ישראל”.  כדי  שיצטרפו לחינוך התורה הקדושה עוד רבים מילדי ישראל, שהרי בזכות התורה ניצלו אבותינו מגזרתו של המן הרשע.

וכמו שאמרו בגמרא (מגילה טז.) שכאשר בא המן אל מרדכי לבצע את גזרת המלך להרכיבו על הסוס ולקרוא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, מצא את מרדכי לומד עם תלמידיו הלכות קמיצת העומר, שהיה קרב בבית המקדש, ואמר אליו: בא קומץ של שעורים שלכם, ודחה את עשרת אלפי ככר כסף שלי.

לכן בואו אחי בואו רעי, נחזק את התורה בעוז ובתעצומות, ולהוסיף חיילים לצבא של הקב”ה הם תינוקות של בית רבן שעוסקים בתורה ובזכותם העולם קיים, כדברי חז”ל (בשבת קיט:).

ויהי רצון שתזכו אתם ובניכם וכל בני ביתכם להתברך ממקור הברכות ויקויים בכם: וכל בניך לימודי ה’ ורב שלום בניך. ואתם הדבקים בה’ אלהיכם חיים כלכם היום.  תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.

עובדיה יוסף

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *