הלימוד היומי בתורת מרן | יום חמישי יב סיון תש”פ


כמידי יום אתר “מורשת מרן” מגיש את “הלימוד היומי בתורת מרן” שע”י המרכז למורשת מרן להבין ולהשכיל. להצטרפות לקבלת הלימוד במייל מידי יום לחצו כאן. 

הלימוד היום בספר חזון עובדיה שבת א – הלכות הדלקת נרות, הלכות א-ד.

א. הדלקת הנרות בערב שבת אינה רשות אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק, אלא חובה. ואחד אנשים ואחד נשים חייבים להיות בבתיהן נר דלוק בשבת. ואפילו אם אין לו מה יאכל שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר, שזה בכלל עונג שבת.

ב. חייב אדם לברך קודם ההדלקה ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת, כדרך שמברך על כל הדברים שהוא חייב בהם מדברי סופרים.

ג. אשה מבנות אשכנז, אשר נשא לבה אותה בחכמה, וברצונה לנהוג כדעת גדולי הפוסקים בדין הדלקת נרות שבת, לברך תחלה ואחר כך להדליק, רשאית לנהוג כן. אלא שטוב שתעשה תנאי “פעם אחת בכל שנה”, שאינה מקבלת שבת כלל בהדלקת נרות שבת, ועליה תבוא ברכת טוב.

ד. ואודות הדלקת מנורת חשמל לכבוד שבת, אם יוצאים בזה ידי חובת הדלקת הנרות, נראה שכל שאפשר להשיג נרות שמן או שעוה, בודאי שעדיף לצאת בהם ידי חובת הדלקת הנרות של שבת ויום טוב, כיון שיש בהם היכר מיוחד שנעשו לכבוד שבת ויום טוב, ונכון לכוין בברכה שקודם ההדלקה, לפטור בברכתו גם את הדלקת החשמל שידליק לאחר מכן. ומכל מקום במקום שאין אפשרות בשום פנים להשיג נרות שמן או שעוה, אפשר לברך ולהדליק על נרות חשמל, ויוצאים בהם ידי חובת ההדלקה.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *