הלימוד היומי בתורת מרן | יום חמישי כו סיון תש”פ


כמידי יום אתר “מורשת מרן” מגיש את “הלימוד היומי בתורת מרן” שע”י המרכז למורשת מרן להבין ולהשכיל. להצטרפות לקבלת הלימוד במייל מידי יום לחצו כאן.

הלימוד היום בספר חזון עובדיה שבת א – הלכות שנים מקרא ואחד תרגום, הלכות ה-ט.

א. מצוה מן המובחר להשלים קריאת שנים מקרא ואחד תרגום קודם סעודת שחרית של שבת, ואם לא השלים קודם אכילה ישלים אחר אכילה עד המנחה, והנכון כסברא זו. ומיהו יש אומרים שיכולים להשלים שמו”ת עד רביעי בשבת, ויש אומרים עד שמיני עצרת.

ב. האבל בתוך שבעת ימי אבלו קורא שנים מקרא ואחד תרגום בשבת.

ג. מלמדי תינוקות שקוראים הפרשה עם תלמידיהם, אינם צריכים לחזור ולקרות המקרא של הפרשה בשבת, אלא יאמרו תרגום פעם אחת ויוצאים ידי חובתם. 

ד. הסומא והחולה שעיניו כואבות, חייבים לשמוע קריאת שנים מקרא ואחד תרגום מפי איש המחוייב בדבר, ויוצאים ידי חובה מדין שומע כעונה (סוכה לח:).

ה. מצוה מן המובחר היכא דאפשר שלא להפסיק באמצע קריאת שמו”ת, מכל מקום אם היה צמא למים יכול לברך על המים ולשתות. ונראה עוד שכל הפסקה לצורך מצוה מותרת.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *