הלימוד היומי בתורת מרן | יום ראשון ח סיון תש”פ


כמידי יום אתר “מורשת מרן” מגיש את “הלימוד היומי בתורת מרן” שע”י המרכז למורשת מרן להבין ולהשכיל. להצטרפות לקבלת הלימוד במייל מידי יום לחצו כאן. 

הלימוד היום בספר חזון עובדיה שבת א – הלכות הכנות לשבת, הלכות א-ד.

א. נאמר בתורה בפרשת המן (שמות טז, ה), והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו. ההכנה באה מיד אחר ההבאה, שהיתה בבוקר, שנאמר וילקטו אותו בבוקר בבוקר, ללמדך שיש להזדרז להכין צרכי שבת, שהיא מצוה מאד חשובה. וכן אמרו רבותינו (שבת קיז:), לעולם ישכים אדם להכנת צרכי שבת, שנאמר והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו. ובמדרש תנחומא אמרו, אין והיה אלא מיד, וכן הוא אומר (בשמואל א, יז מח), והיה כי קם הפלשתי, (שהוא ענין זריזות. רד”ק). ומצות עונג שבת היא מצוה מן התורה, ומצוה חשובה היא מאד.

ב. מצוה לטעום התבשילים בערב שבת, כדי לתקנם ולהכינם כראוי לכבוד שבת ויום טוב.

ג. צריך אדם להזדרז כמיטב יכולתו לכבד את השבת אפילו בדבר מועט, כי אחד המרבה ואחר הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים.

ד. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, [כן גירסת הגר”א], חוץ מהוצאת שבתות והוצאת ימים טובים, והוצאת בניו לתלמוד תורה (ביצה טז רע”א). ומותר ללוות ברבית דרבנן לצורך מצות עונג שבת, שבמקום מצוה לא גזרו חכמים.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *