הלימוד היומי בתורת מרן | יום רביעי יא סיון תש”פ


כמידי יום אתר “מורשת מרן” מגיש את “הלימוד היומי בתורת מרן” שע”י המרכז למורשת מרן להבין ולהשכיל. להצטרפות לקבלת הלימוד במייל מידי יום לחצו כאן. 

הלימוד היום בספר חזון עובדיה שבת א – הלכות הכנות לשבת, הלכות יג-טז.

א. גם אחר שעת המנחה ולמעלה מותר לתקן בגדיו וכליו לצורך השבת, שלא נאסר אלא כשעושה מלאכה להרויח ממון. והוא הדין לתקן את בגדי חבירו, כשאינו נוטל עליו שכר. ולכתוב אגרת שלומים מותר. וכן מותר לכתוב חידושי תורה כשבאו לו דרך תלמודו. וכל מה שמותר בחול המועד או ערב פסח, מותר בערב שבת.

ב. מצוה לרחוץ כל גופו ולחוף ראשו במים חמים בערב שבת לכבוד השבת. ואם אי אפשר לו ירחץ פניו ידיו ורגליו. וכן טוב לגזור את הצפרנים בערב שבת. ויש להשתדל ללבוש בגדים נאים לכבוד שבת, וישמח בבוא השבת כמו שיוצא לקראת המלך, ואחר שהתרחץ ילבש בגדי שבת.

ג. אפילו אדם חשוב ומכובד ביותר, ויש לו משרתים שיכינו לו צרכי שבת, ואין דרכו להתעסק במלאכות הבית, או לקנות דברים מן השוק, מצוה שישתדל בעצמו להכין במו ידיו דבר מסויים לצרכי שבת, כדי לכבדו, שמצוה בו יותר מבשלוחו (קידושין מא.). וכן אמרו בגמרא (שבת קיט.) רב חסדא פרים סילקא, שהיה מחתך התרדין כדי לבשלם לכבוד שבת. רבה בר נחמני היה מבקע עצים ומפצלן כדי לבשל בהם. רב ספרא כשהיה מזדמן לו ראש של בהמה היה מחרך בעצמו את ראש הבהמה, רבא היה מולח הדגים, ר’ זירא היה מדליק את האש לבישול. ר’ אבא היה הולך לשוק לקנות בשר ושאר מאכל ומשקה לכבוד שבת. וכל המרבה בדבר זה הרי זה משובח.

ד. מצוה לכבד ולנקות את הבית בערב שבת, ולהדיח ולשטוף את הרצפה לכבוד שבת. ואף אלה שנהגו שלא להדיח הרצפה בתשעת הימים של חודש אב, בערב שבת חזון ישטפו וידיחו את הרצפה לכבוד שבת. וכן האבל שהוא בתוך שלשים, רשאי לשטוף ולהדיח את הרצפה בשבתות שבתוך ימי האבל, לכבוד שבת מלכתא. ועליו תבא ברכת טוב.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *