הלימוד היומי בתורת מרן | יום רביעי יח סיון תש”פ


כמידי יום אתר “מורשת מרן” מגיש את “הלימוד היומי בתורת מרן” שע”י המרכז למורשת מרן להבין ולהשכיל. להצטרפות לקבלת הלימוד במייל מידי יום לחצו כאן. 

הלימוד היום בספר חזון עובדיה שבת א – הלכות הדלקת נרות, הלכות כה-כח.

א. המנהג עתה שכאשר אומרים הצבור בסוף לכה דודי “בואי כלה”, הויא קבלת שבת גמורה, ואסורים בכל המלאכות.

ב. לכתחלה צריך להניח עירוב חצרות מבעוד יום בערב שבת, ומכל מקום מי ששכח להניח ונזכר אחר שקיעת החמה, יניח העירוב ויברך עליו ויוצא בו ידי חובתו.

ג. אשה שהדליקה נרות שבת ואחר כך הרגישה עצמה שהיא צמאה למים, מותר לה לשתות מים לצמאה, או לשתות תה או קפה, כל עוד לא שקעה החמה, ואפילו לדעת מי שאומר שהדלקת נרות עושה קבלת שבת.

ד. זמן בין השמשות, מיד ששקעה החמה בערב שבת ונכסית השמש מעינינו, מתחיל זמן בין השמשות, וצריך לפרוש מכל מלאכה ומאיסורי שבות. ונמשך זמן בין השמשות שלש עשרה דקות וחצי (שלשת רבעי מיל) אחר השקיעה. ולענין תינוק שנולד בערב שבת אחר השקיעה יש מחמירים שאין למולו בשבת אלא אם נולד כעשרים דקות אחר השקיעה, ולאחר מכן נימול בשבת, אבל לפני כן נידון כבין השמשות שמילתו נדחית ליום ראשון. ובמוצאי שבת יש להזהר מאד ולהחמיר כסברת רבינו תם וסיעתו, שיציאת השבת היא שבעים ושתים דקות (ארבעה מיל אחר השקיעה ביום שבת). שרבים מרבותינו הראשונים סוברים כמוהו, ועל צבאם מרן השלחן ערוך. והני מילי מבעי למימרינהו בניחותא, כי היכי דליקבלו מניה. [ולענין מילה לתינוק שנולד בשבת אחר השקיעה, זמן מילתו ביום ראשון].

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *