הלימוד היומי בתורת מרן | יום שישי יג סיון תש”פ


כמידי יום אתר “מורשת מרן” מגיש את “הלימוד היומי בתורת מרן” שע”י המרכז למורשת מרן להבין ולהשכיל. להצטרפות לקבלת הלימוד במייל מידי יום לחצו כאן. 

הלימוד היום בספר חזון עובדיה שבת א – הלכות הדלקת נרות, הלכות ה-ח.

א. אין קוראים בליל שבת לאור הנר שהודלק מערב שבת, גזרה שמא ישכח ויטה את השמן לפתילה שיאיר יפה. ומותר ללמוד לאור החשמל, כיון שלא שייכת בו הגזרה דשמא יטה. ואף שאר גזרות אין לגזור בחשמל, שאין לנו לגזור גזרות מדעתינו.

ב. אשה שרגילה להתפלל מנחה בכל יום, יש לה להתפלל מנחה בערב שבת קודם הדלקת הנרות, ובפרט אם היא מתכוונת לקבל שבת בהדלקת הנרות, כי אחר שקבלה שבת ועשתה אותו קודש לא ראוי שתעשנו חול להתפלל מנחה של חול. ומכל מקום אם שכחה והדליקה נרות שבת תחלה, אפילו אם נתכוונה לקבל שבת עליה בהדלקת הנרות, יכולה להתפלל מנחה אחר כך.

ג. מעיקר ההלכה אין כל חובה על הבנות הרווקות הסמוכות על שלחן הוריהן להדליק נרות שבת, ומעולם לא נהגו בנות הספרדים ועדות המזרח לעשות כן. ומכל מקום אם יש ברצונן להתנהג בחסידות ולהחמיר על עצמן להדליק נרות שבת בחדריהן, אסור להן לברך על הדלקת הנרות, אלא ישמעו הברכה מפי האם שהיא עקרת הבית, בעת שמדליקה בחדר האוכל, ויענו אמן, ואז ידליקו הנרות בחדריהן בלא ברכה.

ד. שנים או שלשה בעלי בתים שאוכלים בחדר אחד, וישנים שם, אחד מהם מדליק בברכה, ויכוין להוציא ידי חובה את השאר, והשאר יעמדו אצלו בעת הברכה ויכוונו לצאת בברכתו, וידליק כל אחד מהם על סמך ברכתו. אבל אם אוכלים בחדר אחד, ויש לכל אחד מהם חדר מיוחד לשינה, אחד מהם ידליק בברכה בחדר האוכל, והשאר יברכו וידליקו כל אחד בחדר השינה שלו. ומי שיש לו בן נשוי, ושבת יחד עם אשתו אצל הוריו, ויש להם חדר מיוחד לשינה, תדליק החמות בחדר האוכל בברכה, וכלתה תדליק בברכה בחדרה, וצריכה לתת הרבה שמן בנר שיעור שיספיק להדליק עד עת השינה.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *