הלימוד היומי בתורת מרן | יום שלישי כח אדר ה’תש”פ


כמידי יום אתר “מורשת מרן” מגיש את “הלימוד היומי בתורת מרן” שע”י המרכז למורשת מרן להבין ולהשכיל. להצטרפות לקבלת הלימוד במייל מידי יום לחצו כאן. 

הלימוד היום בספר חזון עובדיה פסח – הלכות והגעלת והכשרת הכלים לפסח, הלכות א-ו.

כלים שמשתמשים בהם במשך כל ימות השנה בחמץ, אסור להשתמש בהם בפסח מבלי שיכשירם כדת, ומשעת איסור אכילת חמץ בערב פסח אסור להשתמש בכלי החמץ מבלי הכשר כדת, וכפי תשמישו של הכלי כך הכשרו, כי כבולעו כך פולטו, וכמו שיתבאר להלן בסמוך. ואין מברכים על מעשה ההגעלה.

א. שפודים ואסכלאות שצולים בהם בשר על גבי האש, ופעמים שמערבים בהם פתיתי חמץ, הואיל ודרך תשמישם בלי אמצעות נוזלים, צריכים ליבון באש עד שיהיו ניצוצות אש ניתזים מהם, כדי להכשירם לפסח, שעל ידי הליבון נשרף כל החמץ הבלוע בהם, אבל הגעלה על ידי מים רותחים אינה מועילה להם. ורק בדיעבד אם הכשירם על ידי הגעלה ובישל או צלה בהם אפילו בתוך מעת לעת, יש להתיר המאכל, ומכל שכן אם היה לאחר מעת לעת, שאפילו להמחמירים בנותן טעם לפגם בפסח בזה יש להקל.

אגנות ותבניות שאופים בתוכם חלות צריכים ליבון באש עד שיהיו ניצוצות אש ניתזים מהן. ולכן התבניות של תנורי אפיה חשמליים, יש ללבנם באש כאמור או להחליפם בתבניות חדשות, ואת התנורים עצמם יש לנקותם היטב מבפנים בכל דפנות התנור, ולהסיקם היטב שעה או יותר, וימנע מלהשתמש בהם חמץ קודם ההסקה כ”ד שעות. וסיר-עוגה שאופים בו עוגות חמץ בכל ימות השנה, יש אומרים שאין לו תקנה בהגעלה, אף על פי שטחין בו שמן לבל תשרף העוגה. ומכיון שאי אפשר ללבנו שמא יפקע בחום האש, יש לקנות סיר-עוגה חדש לפסח. ויש חולקים ומתירים אותו בהגעלה, והמיקל יש לו על מה שיסמוך.

ב. סירים ויורות שמבשלים בהם צריכים הגעלה בכלי ראשון שעל האש, שהמים שבתוכו רותחים. וקודם ההגעלה צריך לרוחצם ולשפשפם היטב לנקותם מכל לכלוך וחלודה. וסיר לחץ אפשר להכשירו על ידי הגעלה. וכן הגומי שבכיסוי יש להגעילו, לאחר שינקהו היטב. ואזני הכלים שתקועים בהם על ידי מסמרים, יש להסיר מהם כל לכלוך וזוהמא ולשפשפם במי אמה ובורית כדי לנקותם, ורק לאחר מכן יגעילם עם הכלים. ומכסאות הסירים והקדרות צריכים הגעלה וכן ידיות הכלים צריכים הגעלה כמו הכלים עצמם. וכלי אלומיניום שמצוי להיות בתחתיתם כעין גומות שחורות צריך לנקותם היטב עד כמה שאפשר לפני שיגעילם.

מדוכה (מכתשת) בין של אבן בין של מתכת מותרת בהגעלה, לאחר שינקה אותה היטב בפרט מבפנים, ויש אומרים שאין להכשירה על ידי ליבון, פן יחוס עליה שמא תפקע ולא ילבנה כראוי. וכל זה כשהשתמשו בה בדבר חריף, אבל אם השתמשו בה בצונן בלבד אין צריך להגעילה, ודי לה בשפשוף ונקיון היטב.

סכיני מטבח מגעילם בכלי ראשון, אפילו העבירוהו מעל האש, ובלבד שיהיו המים חמים שהיד סולדת בהם. ואם הנצב של הסכין (הקתא) מחובר על ידי מסמרים, יש לנקותו היטב על ידי שפשוף במי אמה ובורית ואח”כ יגעיל הסכין עם הקתא. ומי שאפשר לו יקנה סכין מיוחדת לפסח.

החצובה דהיינו הברזל שאצל האש ששופתים עליה את הסיר או המחבת, יש לנקותה היטב ולהגעילה ברותחים. ואף אם עירה עליה רותחים מכלי ראשון הוכשרה בכך. והוא הדין לכירים של גאז שיש להכשיר החצובה על ידי הגעלה, וכן מקום האש יגעילנו ברותחים, לאחר ניקוי ושפשוף היטב. פלאטה חשמלית די שיערה עליה מים רותחים מכלי ראשון, לאחר שינקה אותה היטב מכל חשש חמץ בעין.

מחבת דיה בהגעלה בכלי ראשון ואינה צריכה ליבון. [וכן בכל השנה הרוצה להכשיר מחבת של בשר להופכה למחבת של גבינה, או להיפך, מכשירה ע”י הגעלה. אולם בשאר איסורין צריכה המחבת ליבון].

ג. יש לשטוף כל הכלים בצונן לאחר ההגעלה, מיד כשמוציאים אותם מהמים הרותחים.

ד. כלי נחושת שמצפים אותם בבדיל מהותך להלבינם, אף על פי שהציפוי נעשה לאחר ליבון קל על האש, יש להחמיר ולהגעיל את הכלים אחר הצפוי. ומועילה הגעלה גם לאחר הציפוי ואין ציפוי הבדיל חוצץ בין הכלים למי ההגעלה.

ה. צלחות וקערות של מתכת שמערים לתוכם תבשיל מהקדירה, די להכשירם על ידי עירוי רותחים מכלי ראשון עליהם, אבל אם עירה עליהם מכלי שני להגעילם, לא הוכשרו בכך לפסח. ואפילו אם עירה מים חמים מכלי “טרמוס” לא הוכשרו בכך, שדינו ככלי שני. סירים וקדרות שמשתמשים בהם על האש, אין מועיל להם עירוי, אלא צריך להכניסם בכלי ראשון להגעילם, כי כבולעו כך פולטו. וצלחות של מתכת וכן כפות שאין דרך להשתמש בהם אלא בכלי שני, דהיינו שרגילים לערות את התבשיל מתוך הסיר או הקדרה לתוך קערה גדולה, ומן הקערה נותנים אל תוך הצלחות, די להכשיר צלחות וכפות אלו בכלי שני, דהיינו שיערו רותחים מכלי ראשון אל תוך קערה גדולה, ויכניסו לתוכה את הצלחות והכפות הללו. ואם עשה להם הגעלה בכלי ראשון או על ידי עירוי מכלי ראשון כל שכן שהוכשרו. ושינים תותבות שאוכלים בהם בכל ימות השנה, יש לנקותם היטב שלא ישאר בהם שום חשש חמץ בעין, וטוב שיערה עליהם מים רותחים מכלי ראשון, ודיו.

ו. כלי כסף, וכן שאר כלים שמשתמשים בהם בצונן, כגון כוסות וצלוחיות, בין שהם של מתכת בין שהם של חרס, בין שהם של ניילון, הכשרם על ידי שטיפה והדחה בלבד. ואף על פי שלפעמים נותנים בהם לחם חם, כיון שרוב תשמישם אינו אלא בצונן, לא הלכו בכל כלי אלא אחר רוב תשמישו. ואם נשתמש בהם חמץ בחמין בתוך מעת לעת יש להחמיר ולהכשירם בחמין כדרך תשמישם בחמין, ודוקא כשאינם בני יומם יש להתירם בשטיפה והדחה בצונן. וכן מקרר חשמלי ומקרר קרח דים בשטיפה והדחה להכשירם. וכן סיפולוקס דיו בשטיפה בצונן.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *