הלימוד היומי בתורת מרן | יום שני ט סיון תש”פ


כמידי יום אתר “מורשת מרן” מגיש את “הלימוד היומי בתורת מרן” שע”י המרכז למורשת מרן להבין ולהשכיל. להצטרפות לקבלת הלימוד במייל מידי יום לחצו כאן. 

הלימוד היום בספר חזון עובדיה שבת א – הלכות הכנות לשבת, הלכות ה-ח.

א. עזרא הסופר ובית דינו תיקנו שיהיו מכבסים הבגדים ביום חמישי בשבת, מפני כבוד השבת. מרן בש”ע (סי’ רמב סעיף א). כלומר, שלא יכבסו בערב שבת, אלא יקדימו לכבס ביום חמישי בשבת, כדי שיהיו פנויים בערב שבת רק לצרכי שבת, לכבוד שבת.

ב. במקום שמוכרי הדגים הנכרים מייקרים את השער, לפי שנוכחו שהיהודים קונים דגים בכל מחיר לכבד את השבת, רשאים פרנסי הקהל לעשות הסכמה בגזרה, שאין רשות לשום יהודי לקנות דגים, כדי לאלץ את מוכרי הדגים להוזיל את מחירם, כדי שגם עניי ישראל יוכלו לכבד את השבת בדגים כראוי.

ג. בכלל מצות כבוד ועונג שבת לעשות בצק שיש בו שיעור חלה, ולאפותו לכבוד שבת, כדי שיוכלו הנשים לקיים מצות הפרשת חלה. [ושיעור חלה הוא חמש מאות ועשרים דרהם, שהם אלף וחמש מאות וששים גרם].

ד. אסור לקבוע סעודה גדולה בערב שבת, שאין רגילים בה בשאר ימי החול, וכל היום בכלל האיסור, ולאכול ולשתות ולקבוע סעודה שרגיל בה בחול, מצוה להמנע מתשע שעות ולמעלה. ומיהו אף על פי שהלכה כר’ יוסי (פסחים צט:), שאוכל והולך עד שתחשך, ואפילו להתחיל מותר, זהו דוקא לצורך שעה, אבל לעשות כן תמיד, יש לאסור מתשע שעות ולמעלה, שאם לא כן נראה כמזלזל בכבוד שבת.
ואסור לעשות סעודת אירוסין בערב שבת, אפילו אם היו האירוסין בו ביום, כיון שאפשר לקיים סעודת האירוסין ביום אחר. ומותר לערוך נישואין בלא סעודה בערב שבת, ולהכין את הסעודה בערב שבת לשבת. אבל מילה ופדיון הבן שזמנם קבוע, מותר לעשות הסעודה בערב שבת. [ומיהו מילה שלא בזמנה אין לעשות כלל ביום חמישי וביום ששי, שלא יצטרכו לחלל שבת].
ומותר לעשות שידוכין וכתיבת התנאים בקנין בערב שבת, כדי שלא יקדמנו אחר, ואפילו אין שם סבלונות, חשיבא סעודת מצוה, ומכיון שאין שם שמחה גדולה כמו שמחת האירוסין, דהיינו קידושין, ואין מרבים בסעודה כל כך, מותר לעשותה בערב שבת. ועל כל פנים מה שנוהגים לתת מיני מתיקה למסובים, אחר כתיבת התנאים, פשוט שמותר.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *