הלימוד היומי בתורת מרן | מוצאי שבת בהעלותך תש”פ


כמידי יום אתר “מורשת מרן” מגיש את “הלימוד היומי בתורת מרן” שע”י המרכז למורשת מרן להבין ולהשכיל. להצטרפות לקבלת הלימוד במייל מידי יום לחצו כאן. 

הלימוד היום בספר חזון עובדיה שבת א – הלכות הדלקת נרות, הלכות ט-יב.

א. הנשים מצוות על הדלקת הנרות יותר מן האנשים, לפי שהן מצויות בבתים והן עסוקות במלאכת הבית, ואין האיש רשאי להדליק את הנרות, ולחטוף המצוה מיד אשתו, ויכולה האשה לעכב בעדו, מפני שעיקר המצוה מוטלת עליה. ואף על פי כן צריך האיש להזהיר אותה על כך ולומר לאנשי ביתו ערב שבת קודם שתחשך הדליקו את הנר. ואשה יולדת שלא נמצאת בבית, על הבעל לברך ולהדליק נרות שבת, כדת.

ב. לא תקנו חכמים להדליק הנרות בערב שבת אלא בביתו הפרטי של אדם, כדי לסעוד סעודת שבת לאור הנר, שזהו בכלל כבוד שבת. אבל בבית הכנסת אין צריך להדליק נרות, ודי במה שבית הכנסת מואר באור החשמל. והנוהגים לברך על הדלקת הנרות בבית הכנסת, טעות הוא בידם, וברכתם היא ברכה לבטלה, ויש לבטל מנהגם.

ג. נוסח הברכה של הדלקת הנרות בערב שבת, “אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת”. וכדאיתא בסדר רב עמרם גאון (בריש חלק ב). וכן כתב הרמב”ם (פרק ה מהל’ שבת ה”א). וכן כתבו עוד כמה ראשונים. וכן המנהג הנכון.

ד. אחר שהנשים יברכו וידליקו הנרות לשבת, יעצמו עיניהן ויפרסו כפות ידיהן אל מול פני הנרות, ויתפללו להשי”ת שבזכות המצוה הזאת יזכו לאריכות ימים עם בעליהן, ושיזכו לבנים הגונים תלמידי חכמים יראי ה’ וחושבי שמו, ונזכה לגאולה בב”א, האר פניך ונושעה.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *