הלימוד היומי בתורת מרן | מוצ”ש אחרי-קדושים תש”פכמידי יום אתר “מורשת מרן” מגיש את “הלימוד היומי בתורת מרן” שע”י המרכז למורשת מרן להבין ולהשכיל. להצטרפות לקבלת הלימוד במייל מידי יום לחצו כאן. 

הלימוד היום בספר חזון עובדיה פסח – מהלכות חול המועד, הלכות לח-מד.

א. מותר להצטלם בחול המועד, אבל פיתוח התמונה תיעשה רק לאחר המועד. וכתיבה סטינוגרפית בחול המועד דינה ככתיבת אותיות לכל דבר.

ב. מותר להקליט נאומים או שירים על סרט של מכונת הקלטה (טייפ ריקורדר) בחול המועד. ואין בזה לא משום כותב ולא משום מלאכה אחרת. ומותר לנגן בכל כלי שיר בחול המועד. ומותר גם כן לתקן כלי שיר, שאם נפסקה נימא מהכנור מותר לקשרה ולכורכה ולהדקה.

ג. אין נושאים נשים במועד, לפי שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו, ועוד שאין מערבין שמחה בשמחה. ומכל מקום הכל מותרים לישא אשה בערב הרגל, ולעשות סעודה ראשונה ברגל, בין בתולות בין אלמנות. ואפילו סמוך לחשיכה מותר לישא בערב יום טוב, והסעודה מותר לעשותה בליל יום טוב. ומותר להחזיר גרושתו מן הנישואין בחול המועד. ויש מי שמתיר גם לעשות סעודה בנישואין אלו. ויש מחמירים שלא לעשות סעודה בזה.

ד. מותר לקדש אשה בחול המועד. אולם בירושלים ישנה הסכמה בחרם עולמי שלא לקדש אשה אלא בשעת החופה. והרבנות הראשית הרחיבה שטח ההסכמה והחרם על כל תושבי ארץ ישראל שאסור לקדש שלא בשעת החופה, כי באמת רבו הפירצות והתקלות הנמשכות על ידי קידושין שלא בשעת החופה. ופורץ גדר ישכנו נחש. ומותר לעשות שידוכין ותנאים בחול המועד. ומותר גם כן לכתוב התנאים. ומותר לעשות סעודה בשעת התנאים. ומה שנוהגים לאכול ממתקים אחר כתיבת התנאים לכל הדעות אין להחמיר.

ה. מותר לעשות סעודת ברית מילה ופדיון הבן בחול המועד. ואפילו בפדיון הבן שנעשה שלא בזמנו מותר לעשות סעודה. ומותר לעשות גם כן סעודת חינוך הבית בחול המועד. וכן מותר לסעוד בחול המועד סעודת בר מצוה, וכן סעודת סיום מסכתא, דבכל הני לא שייך הדין דאין מערבין שמחה בשמחה.

ו. מותר לנגן בנבל וכנור ושאר כלי נגינה בחול המועד. שלא גזרו חכמים על השמעת קול כלי שיר אלא ביום טוב. אבל בחול המועד מותר. ובפרט כשנוסף עוד שמחה של ברית מילה או בר מצוה או סיום מסכת, שבודאי שמותר להשמיע קול כלי שיר עם שירות ותשבחות בפה. וכן המנהג פשוט בכל תפוצות ישראל.

ז. עושה אשה כל תכשיטיה במועד, כוחלת עיניה, ונותנת אודם על פניה ושפתותיה, וסורקת שערה, ליפות עצמה. ואם היא נשואה מעברת שער בית השחי ובית הערוה, ושער שבשאר מקומות שבגוף, בין בסם בין בתער. ואין צריך לומר שמותר לה לתת מי ורדים או שאר מי בשמים על גופה, שזה אפילו בשבת ויום טוב מותר, כי אין זה דבר המתקיים שהזיעה מעבירתו. ומכל מקום אין לה להסתפר במועד לנוי, שאיסור תספורת של שער הראש נוהג בין באיש בין באשה.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *