לחיות את הפרשה • פרשת ויקהל-פקודי: מה הקשר בין המשכן לקורונה? / הרב אלעזר פרידמן


לצאת מהבית לתפילה?
אולי אפגש עם מישהו חולה ואדבק?
איזה פחד!!!!
אני לא עומד בזה!
אני לא מבין מה אני בדיוק אמור לעשות?
וכו’ וכו’ וכו’ וכו’ וכו’ וכו’ וכו’ וכו’ וכו’ וכו’ וכו’ וכו’

עננים של מחשבות אופפות אותנו.
גם את השאננים שבינינו המצב מלחיץ ללא ספק.
אז איך מתמודדים עם זה?
*****
עם ישראל כבר הכינו את כל החומרי הגלם, הכל כבר מוכן: הכלים, עצי השיטים, הבריחים, היריעות, הקלעים והיתדות. למשה רבינו נשאר רק להקים את המשכן, קרי: להעמיד את הקרשים ולחבר אותם בעזרת הבריחים, ולסדר כל כלי במקומו.
עצי השיטים כבדים מאוד, ולמרבה הצער אי אפשר בשום אופן להרים אותם.

מה עושים?
“ויביאו את המשכן וגו'” – שלא היו יכולין להקימו, ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים, שאין כח באדם לזקפן, ומשה העמידו. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: “איך אפשר הקמתו על ידי אדם?” אמר לו: “עסוק אתה בידך נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו” וזהו שנאמר “הוקם המשכן” – הוקם מאליו (רש”י).
*****
בואו נהיה כנים, את הנגיף אי אפשר לראות, באופן מעשי,
איננו באמת יכולים למנוע הידבקות או בידוד. זה לא בידינו, נקודה.

אבל מה כן בידינו? מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לשמור על הכללים, וכמובן לשמור עליהם בלי התחכמות.
אבל עלינו לזכור שמכאן ואילך אנחנו תלויים על חסדי הבורא יתברך.
שהוא “במקרה” אב הרחמן שמסובב הכל לטובה.
ללא ספק אנו נמצאים בתקופה מיוחדת, נקרא לזה “מאתגרת”.
אבל נזכור ונדע שהכל מסובב לטובה!

ולסיום אזכיר את דברי אליהו הנביא (תנא דבי אליהו רבה, פ”ב), בתקוה שיתקיימו בקרוב:
“למה ישראל דומין בעולם הזה לפני אביהן שבשמים?
לאיילה זו שמעברת בצער ויולדת בצער, תחלתה קשות ונחת רוח בסוף,
שנאמר “קול ה’ יחולל איילות ויחשוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד”, באותה שעה יהיה כל העולם מרתיע ויאמרו: “שמא בא מבול לעולם לאבד את העולם?!” שנאמר “ה’ למבול ישב”, השיבה רוח הקודש אותן ויאמר: “לא בא מלך מלכי המלכים הקב”ה אלא לעשות משתה לבניו ויאמר לא באתי אלא למלוך על כל העולם” שנאמר “וישב ה’ מלך לעולם”, “ומפני מה אני מולך? מפני שאתם מפרכסין (-מתקשטים) במעשיכם הטובים ובתלמוד תורה שנאמר ה’ עוז לעמו יתן ה’ יברך את עמו בשלום”
שלכם באהבה,
שבת שלום!

לתגובות הארות והערות f6503904@gmail.com
אלעזר פרידמן, יו”ר מכון “בהירות” – יעוץ – טיפול – הדרכת חתנים

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *