“לחיות את הפרשה” • פרשת יתרו: ניחום אבלים… / הרב אלעזר פרידמן


יהודי מיליונר אחד הגיע להתייעץ עם הרב שלו: “רבי, נקלעתי לצרה”, פתח ואמר, “אבי נפטר אתמול, ואילו אני חייב לטוס מחר על הבוקר לחו”ל, לרגל עסקיי, אחרת אני פושט רגל! על כן שכרתי יהודי צדיק ושילמתי לו שיישב שבעה במקומי, יגדל זקן במקומי ויגיד קדיש במקומי כל יום”.
“אם כך סידרת”, תמה הרב, “אז למה באת אלי?”
“יאמר נא כבודו”, שואל היהודי, “הרב חושב שאני צריך ללכת לנחם אותו?”
*****

לפני מתן תורה מוסר הקב”ה למשה רבינו כמה משפטים שיאמר לעם ישראל, כמה דברים שיעוררו בהם את התשוקה לקבל תורה: “כה תאמר לבית יעקב ותגד לבית ישראל: אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים… ועתה אם שמע תשמעו בקולי… והייתם לי סגולה מכל העמים… ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש…”
וה’ מסיים: “אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל” ומפרש רש”י: “אלה הדברים – לא פחות ולא יותר”. כלומר הקב”ה ציווה את משה רבינו שלא יוסיף ולא יגרע מדברים אלו.

מוזר מאוד. בכל התורה לא מצינו דיבור שה’ מצוה את משה שלא יוסיף ולא יגרע מדבריו, הרי זה דבר כל כך פשוט שמה שהקב”ה לא ציווה עליו לומר אין לו לומר?! מה ענין הציווי הזה לכאן?

מסביר המהר”ל (גור אריה על אתר) שדווקא כאן היה צד שמשה ירצה להוסיף בדברי ריצוי ופיתוי לישראל כדי שירצו לקבל את התורה, ולכן הוצרך הקב”ה לצוות במיוחד שלא יוסיף על הדברים “שלא יאמרו אחר כך כי נתפתו יותר מדי לקבל התורה”.
*****

למדנו כי כשאדם בא לקבל תורה – הוא צריך לקבל אותה מתוך דעת, מתוך הכרה מיושבת ולא מתוך “התפתות”.
התלהבות רגעית שבגינה אדם מקבל על עצמו קבלות, הוספה בלימוד תורה או כל דבר רוחני אחר, סופה להתפוגג. וכשהיא מתפוגגת, נפשו כבר לא תתן לו לחזור ל”חיזוק” הזה, שאינו באמת מתאים לאמת המידה האמיתית שלו.

הברירה היחידה שתשאר בידו היא לקיים את הקבלה הזו מתוך כפייה עצמית. כך שבלי לשים לב הקבלה, ההידור שקיבל על עצמו הפך לנטל מאיים.

אדם שאינו מקיים את התורה מתוך רצון אמיתי ודעה מיושבת אלא מתוך כפייה עצמית, סופו לבוא לידי חיפוש פתרונות לתרי”ג הבעיות שמצא את עצמו מוקף בהן…

החכמה היא, כמו תמיד, לא לרתום את הסוס ביום שלג, אלא לחכות ליום נאה ומוכשר ליציאה. ובאשר אלינו – להשתדל להתבונן ולהכיר יותר את עצמינו, כוחותינו, להבחין בין התלהבות רגעית לדעה מיושבת.

שלכם באהבה,
שבת שלום!

לתגובות הארות והערות f6503904@gmail.com
אלעזר פרידמן, יו”ר מכון “בהירות” – יעוץ – טיפול – הדרכת חתנים

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *