“לחיות את הפרשה” • פרשת קורח: עוגה ללא עוגה / הרב אלעזר פרידמן


קונדיטור אחד עצלן, מעוניין היה להציג עוגה מרשימה במקרר התצוגה שבמאפייה, כזו שתמשוך קונים פוטנציאלים, אבל התעצל לעמוד ולהתעסק באפייתה,
ישב וחשב עד שעלה במוחו הרעיון – הוא לקח שלושה קופסאות החסנה מפלסטיק, בעלות שלושה גדלים שונים, העמיד את אותן, הפוכות, אחת על גבי השניה כפירמידה, וכך יכל תיכף לעבור לשלב הקישוט.
תוכניתו נשאה פרי – תיכף אחר שהעמיד את ה”עוגה” המעוטרת במקרר התצוגה, כבר נצפו קונים סקרנים שיצאו מהתפעלות מהעוגה המרשימה והמגרה.
וכך הכל היה טוב ויפה, עד שבא האדון שרצה לקנות אותה – – –
****
הסיפור של קורח הוא סיפור נפלא ונורא בבת אחת,
אנחנו בכלל לא מבינים איך אנשים בדור דעה שנוכח במעמד הר סיני, ובאזניו שמע את ה’ שולח את משה למסור את התורה, יכול לחלוק על משה רבינו.

אבל על אף הכל –
את דתן ואבירם שבכל הזדמנות יצאו כנגד משה, אפשר להבין איכשהו,
קורח סבר שהוא הוא זה שראוי להיות כהן גדול, מילא.

אבל מה עם מאתיים וחמישים איש ראשי סנהדראות?
מה יש להם עם משה?
“ולא טפשים היו שכך התרה בהם וקבלו עליהם לקרב, אלא הם חטאו על נפשותם שנאמר ‘את מחתות החטאים האלה בנפשותם'” במילים אלו רש”י מסביר לנו את הסוגיא.
מי שהבין בבקשה להרים את היד, אני לא הבנתי את מילות הקוד הללו “אלא הם חטאו על נפשותם”, מה הכוונה?

מאתיים וחמישים איש הללו היו אנשים צדיקים וקדושים מאוד, ללא ספק.
הם ידעו בבירור שמשה אמת ותורתו אמת.
אבל, וכאן מגיע ה”אבל” הגדול – הם לא יכלו לוותר על המעלה הגדולה של קרבת ה’ הבאה על ידי הקטרת הקטורת. וכיון שלא היו הם כהנים, והלווים שומרים בפתח אוהל מועד שזר לא יקרב – תפסו הם את ההזדמנות של קורח ומחלוקתו כדי לדרוש לגיטימציה לבקשתם להקטיר קטורת. והלכו ביודעין למות, ובלבד שיזכו למעלה הגדולה הזו!

אם כן, מהו חטאם?
“ואמר הכתוב (לגבי נזיר א.פ.) דמי שציער את נפשו להשיג מעלת רוח הקודש ולהיות קדוש לה’, וזה אינו לפי ערכו וכו’ ואמר הכתוב דמי שציער את נפשו להשיג מעלה שאינו בר יכולת להשיגה – מיקרי חוטא על נפשו.
והכי נמי המה בקשו להשיג מעלת אהבת ה’ על ידי עבודה אף על גב שידעו שלא יינקו ובוודאי יקויים דבר משה וזה ‘מיקרי החטאים האלה בנפשותם’ – שביקשו לאבד את נפשותם רק להשיג מעלת אהבת וחסידות מה שאינו לפי הרצון ממנו יתברך שמו” (העמק דבר טז, א).
*****

כשאדם רוצה להתעלות – לא פחות מכך שצריך הוא להיזהר שלא להיכשל וליפול – צריך להיזהר שלא לקפוץ למעלה שאינה בר השגה כלפיו. התוצאות יכולות להיות קטלניות
כשאין עוגה – לא תעזור הקצפת המרשימה ביותר. כל מילה נוספת מיותרת.

שלכם באהבה,
שבת שלום!
אלעזר פרידמן, יו”ר מכון “בהירות” – יעוץ – טיפול – הדרכת חתנים
לתגובות הארות והערות f6503904@gmail.com

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *