תיעוד • סיום הש"ס המרכזי בחשמונאים


מעמד סיום הש"ס המרכזי בחשמונאים בראשות הגאון רבי אליעזר ינוקא שליט"א רב קהילת "ממזרח שמש", ובהשתתפות מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל רבי יצחק יוסף שליט"א

היום יז’ טבת, ההילולא של המקובל הגאון חכם סלמאן מוצפי זיע”א


היום יז’ טבת, ההילולא של המקובל הגאון חכם סלמאן מוצפי זיע”א שהיה מקובל וראש ישיבת "בני ציון" בירושלים. (אביו של הרב בן ציון מוצפי),

קווים לדמותו של מלאך ה׳

חכם סלמאן מוצפי נולד בבגדאד שבעיראק, כ"ז בשבט ה'תר"ס, 27 בינואר 1900 לציון מאיר ופרחה , בן למשפחה שקודם לכן היה שמה מוספיא. למד בישיבת מדרש בית זלכה, אצל רבו המובהק, הרב יהודה פתיה. עמד בקשר עם הרב יעקב חיים, בנו של הבן איש חי. באלול ה'תרע"ח (1918) נסמך לשוחט ולמוהל כשהוא בן 18 בלבד. שימש כעוזרו ושליחו של ציר הסנאט היהודי-עיראקי מנחם דניאל וניהל את עסקיו מעבר לים.

 

בט"ו באלול ה'תרצ"ה (7 בספטמבר 1935) עלה עם משפחתו לארץ ישראל והשתקע בשכונת הבוכרים. בחודש אלול ה'תש"ב (1942) ייסד את ישיבת "בני ציון" סמוך לקבר רחל, שבה עסקו בעיקר בלימוד הזוהר והקבלה. בעקבות פרוץ מלחמת העצמאות עברה הישיבה לשכונת מקור ברוך

היה על יראת שמים טהורה, מעולם לא החניף לאיש,ולא נהנה משום אדם,רק מיגיע כפיו,למרות שסבל הרבה,עסק רק בתורה מתוך שמחה,כל לילה בחצות היה מתאונן בבכי על חורבן המקדש וצרות עם ישראל,סיגף עצמו בתעניות רבות, כל השבוע היה נמצא בחדרו סמוך לבית הכנסת, ורק בשבת היה חוזר לביתו,

וכך סיפר עליו הראשל”צ הרב מרדכי אליהו זיע”א:

פעם יצאה קבוצה להתפלל על קברות צדיקים, כשבראשם המקובל  הגאון חכם סלמן מוצפי, זיע”א. כשהגיעו לטבריה, פגע רכב חולף באחד מילדי הקבוצה והוא נפצע באופן קשה. כשהגיעו עמו לבית החולים “פוריה” התברר שפגיעתו היא פגיעת ראש חמורה. הרופא התנצל על שאין בידו לעשות מאומה, וגם אם יטפל בו – ימות הילד בין כה וכה. כשסיפרו לחכם סלמן את דברי הרופא, זעק שהדבר לא יתכן, שכן “באנו להתפלל, וכיצד אפשר שכך יקרה?”. לאחר מכן אמר שיעלו עמו לקבר רבי מאיר בעל הנס להתפלל על הילד. עמד חכם סלמן בתפילה לפני קברו של אותו צדיק והתחנן: “צדיק גוזר והקב”ה מקיים – גזור עלינו גזירות טובות! עשרים וארבע נפשות יצאנו לדרך ועם עשרים וארבע נפשות אנחנו רוצים לשוב; עם נפשו של הילד הזה”. חכם סלמן כאילו תבע את רבי מאיר – התנא החשוב, בעל הנס – שיעמוד לפני הבורא ויתפלל על הילד שיזכה לרפואה שלמה, שהרי לכבוד ר’ מאיר באו לטבריה.

כשסיימו להתפלל, אמר חכם סלמן שהגיעה העת לבקר את החולה. כשהגיעו לבית החולים, ניסה הצוות הרפואי לומר למבקרים שאין תקווה ואין סיכוי להחלמה, הילד גוסס ויש לקרוא רק ‘שמע ישראל’ ווידוי כדרך הנוטים למות. עמד שם חכם סלמן בזעקה לפני ריבונו של עולם: “איך אפשר שהתפילה לא תתקבל?”. הוא אמר לרופאים שטעות בידם, הילד יתרפא במהרה רפואה שלמה, והוא ייכנס לברך אותו. נכנס חכם סלמן לחדר החולה ויצא לאחר דקות מעטות. פתאום התהפך מצבו של הילד לטובה, והוא החל מתאושש. כשביקש חכם סלמן לקחת את הילד עמם, בטענה שהבטיח לחברי הקבוצה שכל הקבוצה כולה תשוב, על עשרים וארבע נפשותיה, נחרדו הרופאים: “לא כדאי להזיזו ואסור לטלטלו”. אך חכם סלמן התעקש והילד עזב את בית החולים, בריא ושלם בכל אבריו.

בכח התפילה, לפתוח שערי שמים לפני הקב”ה ולקרוע גזר דין וגזירה רעה – לטובה. (מתוך “דברי מרדכי”)

נפטר י"ז בטבת, ה'תשל"ה, 31 בדצמבר 1974, ונקבר בחלקת הרבנים הספרדים בהר המנוחות בירושלים. לאחר פטירתו קראה עיריית ירושלים רחוב על שמו בשכונת בית וגן

משפחתו

בניו הם הרב בן-ציון מוצפי – ראש ישיבת בני ציון, והרב יהודה מוצפי שהיה ראש ישיבת מנחת יהודה ועוזרו של הרב מרדכי אליהו. חתנו הוא הרב דוד בצרי, ראש ישיבת השלום. בתו שרה פנירי עסקה רבות בפעילות חסד.

ספריו

הגהות על סידור הרש"ש

שפתי צדיקים – ספר תפילות: לימוד על קברי הצדיקים, דברי התעוררות ללילות ההילולות ותפילות לעניינים שונים.

פירוש על מסכת אבות ומגילת קהלת

אורח צדיקים – תפילות ובקשות, ייחודים ותיקונים, בהוצאת בנו, ירושלים תשנ"ב

האלף לך שלמה – הגהות וביאורים על ספר עץ חיים וספר 'נהר שלום', בעריכת בנו הרב בן ציון, ירושלים תשע"ז

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.
הדליקו נר לכבוד ולע"נ הצדיק חכם סלמן בן פרחה (מוצפי) זיע"א ותזכו לישועות אמן.

(תמונות ויקיפדיה)

 

שמחת הארוסין לנכד מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן


שמחת הארוסין לנכד מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א בן לבנו ר' אפרים כהן שליט"א הבחור אליצור כהן מבחירי ישיבת לב אליהו עם בת הרב ברק נקי שליטא מרבני העיר בית שאן.

צפו בתיעוד:

 

התקיים מעמד סיום הש"ס המרכזי בבית שאן ברשות הרב ברק נקי


מעמד סיום הש"ס המרכזי בבית שאן בראשות הגאון רבי ברק נקי שליט"א מרבני העיר ורב קהילת "המאיר לישראל", במעמד מרן הראש"ל הגאון הגדול רבינו יצחק יוסף שליט"א, ובהשתתפות רבני העיר הגאון רבי יוסף יצחק לסרי שליט"א רב העיר, הגאון רבי פנחס בדוש שליט"א ראש מוסדות "חנוך לנער", הגאון רבי שלמה בן שושן שליט"א חבר ביה"ד האזורי, הגאון רבי שלמה אזואלוס שליט"א הרב האזורי, הרה"ג רבי שלום רפאלי שליט"א מגיד שיעור בקהילה, הרה"ג רבי איתי תורג'מן שליט"א, והרה"ג רבי יוסף זכאי שליט"א. אישי ציבור וקהל רב.

מרן הראש"ל שליט"א עמד במשאו על הזכות הגדולה שאף בבית שאן זוכים יהודים עמלי כפיים לסיים את הש"ס, ובפרט שמגיד השיעור תלמידו רב הקהילה הרב ברק נקי שליט"א, מבאר בשיעוריו את ההלכה היוצאת למעשה מהדף היומי, וחיזק את הלומדים להמשיך להתמיד בשיעורים ואף להשתתף בשיעורי ההלכה הנמסרים בקהילה. כשהוא משבח את תלמידו הרב ברק נקי שליט"א שהפריח את השממה בבית שאן בשליחותו ובעידודו של אביו מרן הגר"ע יוסף זיע"א.

רב הקהילה הגאון רבי ברק נקי שליט"א עמד במשאו על דבקותם של לומדי השיעורים והתמדתם בשיעורים אף ביומי דפגרא ובמועדים, ובהתגברות על כל הקשיים בדרך, ושבכך מקיימים בהידור קביעת עיתים לתורה. ושאף שבתחילה היה הדבר נראה כמשימה בלתי אפשרית, אבל דבקותם של לומדי השיעורים והתמדתם יום יום בשיעורים, היא היא שעמדה להם להגיע לזמן מרומם זה.

במהלך הערב הוקרנו ברכות מרנן גדולי ומאורי הדור שליט"א לבני קהילת "המאיר לישראל" וללומדי השיעורים שזכו לסיים את הש"ס.

המעמד התקיים באולמי הסיאנדה המפוארים בבית שאן סביב שולחנות ערוכים כיד המלך, לגומרה של תורה ולכבודה, בהשתתפות מאות מתושבי הצפון.

המעמד השאיר חותם רב על המשתתפים כשרבים מהם מקבלים על עצמם להצטרף למעגל לומדי הדף היומי במסגרת שיעורו של רב הקהילה הגר"ב נקי שליט"א.

 

 

יום שידורים מיוחד מידי יום שישי – כנסו לשידור לפרשת ויחי!


מידי יום שישי יום שידורים מיוחד!

החל מהשעה עשר בבוקר ועד כניסת השבת, משודרים שיעורים על פרשת השבוע ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, הגאון רבי בן ציון מוצפי, הגאון רבי ברוך רוזנבלום, הגאון רבי שלמה לוינשטיין ועוד. כאשר בשעה 10 ישודר שיעורו השבועי בהלכה של הגאון רבי יצחק לוי – רב העיר נשר וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, שבסופו ידבר הרב מענייני פרשת השבוע.

לשידורי הרדיו ניתן להאזין בדף הנחיתה החדש כאן

או במספר: 079-916-5000

להקדשת יום שידורים (120 ש"ח חד פעמי), לחצו כאן.

נשמח לדעת אילו תכנים הייתם רוצים לשמוע ברדיו!

תוכלו להביע את דעתכם ולהשפיע על שידורי הרדיו, בפורום שלנו בקישור הזה, או בשליחת מייל לכתובת: radio@moreshet-maran.com

סערת העולים מחבר העמים מוכיחה: יש מנהיג בישראל! / הרב אליהו דניאל אוזן

מרן הראשון לציון רבינוו יצחק יוסף עם רבה הראשי של רוסיה בחודש האחרון


אם בזמן פטירתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה רבים תהו מי יוכל להמשיך את הנהגתו הכבירה, כיום רואים כולם עין בעין כי יש מנהיג בישראל.

ביממה האחרונה פורסמה בתקשורת הכללית הקלטה של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, בה הוא אומר כי הרבה מהעולים מחבר העמים אינם יהודים, ויש "חלק" מהם שהינם שונאי דת, ומצביעים למפלגות אנטי דתיות, ובאו לארץ רק בעקבות חוק "מיהו יהודי" (דהיינו, שמי שסבא שלו יהודי, יכול לעלות לארץ ישראל, למרות שהאמא והסבתא שלו גויות לכל דבר), חוק שקודם שחוקק בכנסת, נלחם בו מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, אך למרבה הצער לא עלה הדבר בידו (ראה בקובץ בית יוסף גליון יח, מדור עניינים שונים, שהבאנו שם בס"ד מכתבים ששלח בעניין זה להגאונים הגדולים רבי משה פיינשטיין, האדמו"ר מלובביץ, רבי יוסף בער סולוביצ'יק, רבי יעקב קצין ועוד, וכן לראשי המפד"ל דאז). יש לציין, שכשהיה מרן זיע"א דורש ומרחיב לספר על עשר המכות שנחלו המצריים במצרים, היה אומר: "במכת ערוב החיות הטורפות ידעו מיהו יהודי ולא היו נוגעים בו, ומי שהוא מצרי היו טורפים אותו. לדאבון ליבנו ישנם חברים בממשלת ישראל שאינם יודעים מיהו יהודי!".

על דברי מרן רבינו שליט"א יצא קצפם של פוליטיקאים, אנשים שרק בשביל כמה מושבים נוספים בכנסת העזו לפעור את פיהם בקודשי ישראל, ולצאת בגלוי על כל דבר שבקדושה, לזרוע פילוג ומחלוקת בעם, תוך אמירת שקרים וקביעת עובדות לא נכונות. האם הם יכולים לתת מוסר למרן רבינו שליט"א, אשר כל משא העם נתון על שכמו?! האיש אשר ענווה נסוכה על פניו, ולמרות גדלותו הרמה בתורה, אשר דורות רבים לא היה איש אשר כמוהו שנפוצו פסקיו והוראותיו בכלל ישראל, וכמעט ואין מקום אשר אין בו את ספרי "ילקוט יוסף" אם זה בשפה העברית ואם זה בכמה וכמה שפות נוספות, בכל זאת מתייחס הוא בענוות חן לכל פונה ופונה, כאשר רואים זאת אנו בעניינו מעשים שבכל יום.

איך ניתן להאשים בהרחקת ציבור עולי חבר העמים את מי שרק בחודש האחרון טס אל מעבר לים, לקהילות היהודיות ברוסיה, וקרב וחיזק את כלל המגזרים שם, הקרובים יותר והקרובים פחות. ולא לכבודו הלך, אלא אך ורק כדי לחזק ולקרב את העם. יודעים אנו מקרוב כמה זמנו של הראש"ל חשוב לו, כל דקה חשובה אצלו מפז ומפנינים, לכתוב עוד שורה בספריו הבהירים, לשלוח מכתב נוסף לאחד מאלפי השואלים (ולסבר את האוזן: רק בשנה הראשונה לכהונתו של מרן שליט"א כרב ראשי, נשלחו תשובות הלכתיות לאלפי שואלים שמלאו שלשה קלסרים עבים!!).

ולאותם אלה שתהו לאן נעלמה היהדות המקרבת? "יהדות", אכן מקרבת אליה את הציבור, לא מקריבה את עצמה לפניו. היהדות נשארת איך שהיא, בדיוק כפי שקיבלנו אותה במעמד הר סיני מבורא עולם על ידי משה רבינו ע"ה וממנו דור אחר דור, עד דורנו זה, בו מרווים אנו את צימאוננו בתורתו המתוקה של מרן רבינו שליט"א. ואכן, את דעת התורה צריך לומר ברמה. אם אותם אנשים אינם יהודים על פי ההלכה, לא יעזור חוק זה או חוק אחר, יהודים הם לא! התורה לא משתנה על ידי הצבעת רוב בכנסת, בין אם זה חוק רגיל או חוק יסוד. זאת התורה לא תהא מוחלפת!

דבר זה אינו מהווה סתירה לכך שאנו מכבדים ומוקירים כל אדם באשר הוא, בן יהודי או גוי, וכמו שכתב מרן שליט"א בתגובתו לפרסומים: "ברי כי לצד הביקורת, חובה עלינו כיהודים לקבל כל תושב בארץ הזו, להעריך את תרומתו לנו כחברה, תורתנו מלמדת אותנו לכבד כל אדם באשר הוא אדם כי בצלם אלוקים נברא".

ולכן גם כאשר דיבר בנימת תרעומת המציאות הכמותית של אותם עולים שאינם יהודים, הדגיש שדבריו אמורים כלפי אותם עולים גויים המסיתים כנגד עמנו וכנגד רוח התורה והיהדות, ומחזקים את כל העומד מנגד לחיי היהדות בארצנו הקדושה.

נכון שרבים מעולי חבר העמים, תורמים רבות למען החברה בישראל, הן במערכת הבריאות, בצבא ובקומות אחרים, אבל אם חלק מהם גויים, אין הדבר הופך אותם ליהודים. וכי נשיא ארצות הברית שעומד לימין מדינת ישראל, ייחשב גם הוא כיהודי? ברור שלא. כדי לקבוע מי הוא יהודי ומי לא, יש כללים, ותורתנו הקדושה היא שקובעת מה הם הכללים.

וכאמור, בדבריו של מרן רבנו שליט"א אין שום אמירה שאינה מכבדת כלפי אותם גויים נאורים שמכבדים את עצמם ואת סביבתם ועלו לארצנו, אלא כלפי אותם עולים גויים המסיתים ומדיחים נגד עם ישראל חי ביהדותו, ומחזקים את כל מה שמסכן את קיומו של עם הרוח והנצח.

היכן היו אותם נאורים שהגיבו שזאת "אמירה לא ראויה" בכל אותם חודשי התקפת והסתה נגד הציבור החרדי אשר היה למרמס תחת ביטויים מבזים ושיקריים, כאשר את תוצאות ההסטה רואים אנו ברחובות בהתנהגות של חלק מהחברה נגד החרדים. היכן הייתם כאשר פערו פיהם חברים במשכן הכנסת נגד בחורי הישיבות המסולאים בפז, שמסירותם למען התורה מגינה על המדינה כולה?!

ולכם שחרטתם על דגלכם "ממשלה חילונית" ו"לא למדינת הלכה", מה איכפת לכם פתאום אם אותם אנשים חשובים כיהודים על פי ההלכה? הרי אין אתם חפצים בה. הרי כל שאיפתכם היא "ככל הגויים בית ישראל", ומה לכם כי תלינו.

ימים יבואו ואותם פוליטיקאים יעלמו מן העולם, אך ספריו ופסקיו הבהירים של מרן שליט"א, וחיבתו היתירה ועידודו המלבב כלפי כל יחיד וכל קהל בכל המגזרים ובכל שכבות הציבור, בכל רחבי הארץ לארכה ולרחבה, ובכל התפוצות, יישארו חקוקים בלבות העם.

*

כל הסערה הזאת החזירה אותי לימים של פעם, לימי ההוד בו היה מרן רבינו זיע"א עומד כחומה בצורה בחזית המחנה, ואומר את מה שצריך להיאמר ללא מורא ופחד. וכבימים ההם בזמן הזה, בנו אחריו ממשיך את דרכו גם בעניין הזה. אכן, יש מנהיג בישראל!

 

המאמר נכתב ע"י הרב אליהו דניאל אוזן

יו"ר המרכז למורשת מרן – להבין ולהשכיל

 

שמחת הברית לבן יד ימינו של מורנו הראשון לציון


שמחת הברית לבן יד ימינו המשמש בקודש של מורנו ורבנו הראשון לציון הרב הראשי לישראל חכם יצחק יוסף שליט"א • רבנים, דיינים ואישי ציבור עלו לאחל מזל טוב • מורנו הראשון לציון כובד בסנדקאות והרב יעקב זמיר כובד בעמידה לברכות וראש עירית ירושלים משה ליאון כובד בקדיש

צילום: יעקב כהן

מורנו פוסק הדור הראשון לציון אמש בסיום הש״ס המרכזי של חסידות צאנז בעיר נתניה


מרן פוסק הדור הראשון לציון הרב הראשי לישראל חכם יצחק יוסף שליט"א אמש  בסיום הש״ס המרכזי של חסידי צאנז בעיר נתניה יחד עם כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א.

צפו בדברי מרן הראש"ל:

צילום: יעקב כהן.

גלריית ענק ושידור חוזר ממעמד סיום הש"ס המרכזי בארנה


גלריית ענק ושידור חוזר ממעמד סיום הש"ס המרכזי בארנה שהתקיים על ידי תנועת "אל המעיין" בראשות מרן ראש הישיבה הגאון הגדול חכם שלום הכהן שליט"א והראשון לציון הרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, בהשתתפות גדולי הזמר רבי חיים לוק ואברהם פריד, בליווי התזמורת האנדלוסית.

צפו בהסרטה המלאה ובתמונות שצילמו דוד ארזני ויעקב כהן

תיעוד מיוחד: כנס חיזוק בבית המדרש "מאור ישראל" | בני ברק


במוצאי שבת דחנוכה (ה'תש"ף) פרשת מקץ, התקיים כנס חיזוק בבית המדרש "מאור ישראל" בבני ברק (רחוב ז'יבוטנסקי פינת החלוצים), במהלך הערב נערכה הגרלה על פרסים יקרי ערך לידי ה"אבות ובנים" בקהילה. בכנס השתתפו רבנים חשובים, ביניהם: הגאון הרב יניב עזיז שליט"א, הגאון הרב אהוד כהן שליט"א ועוד רבנים ואישי ציבור נכבדים.

 

מודעה

הגר"י עזיז >>

  

הגר"א כהן >>