הלימוד היומי בתורת מרן | יום שישי כב אדר תשע”ח


מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן יום רביעי יב ניסן תשע”ח


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ח | פרשת ראה – הלכות נדרים הלכות יד-יז.

א. חרם ונידוי שהטילו הקהל, על העובר על תקנתם, אפילו אמרו על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת הקהל הקדוש, יש להם התרה, ואין צורך לפתח וחרטה. ומתירים החרם והנידוי בעצמם. ואפילו לא בטלה הסיבה שבגללה החרימו, אם רצו אחר כך להתיר החרם והנידוי, מתירים. ואפילו בתוך הזמן שקבעו להמשך תקנתם, ואפילו אם עדיין לא חל הנדר יכולים להתיר. והסכמה שנעשית על ידי גאוני הדורות הקודמים, ורואים עתה שלא פשטה התקנה ההיא, יכולים בית דין להתיר אותה, ואפילו בית הדין שגזר עליה היו גדולים בחכמה ובמנין, מבית הדין שבזמן הזה.

ב. מי שנהג להתענות בערב ראש השנה, ולא אמר “בלי נדר”, ועתה הוא מרגיש חולשה, לעת זקנתו, ומשער שלא יוכל מכאן והלאה להמשיך במנהג זה, רשאי לעשות התרה מיד, ואין צריך להמתין עד ערב ראש השנה, כדי שיגיע יום חלות הנדר. ואף על פי שהלכה רווחת שאין מתירים את הנדר עד שיחול, מכל מקום הואיל ואין החיוב להמשיך במנהגו, אלא רק מדרבנן, יש לסמוך על הפוסקים שאומרים שנדר התלוי בזמן, אין צריך להמתין עד שיחול הנדר, דזמן ממילא קא אתי, וספקא דרבנן לקולא.

ג.  צריך להזהר שלא ישבע אדם בחיי נפשו, שהנפש היא חלק אלוה ממעל והרי הוא כנשבע בשם ה’. וכן לא ישבע בחיי אביו ואמו, או בחיי בניו. וכן יש להזהר שלא ישבע אפילו באמת בנשמת אבותיו.

ד. תקיעת כף דינה כשבועה ויש לה התרה. ולכן החתן שמשביעים אותו בתקיעת כף לקיים כל תנאי הכתובה, אף אם ירצו בית דין ויראו לנכון להתיר לו תנאי מתנאי הכתובה, יעשו לו התרה לשבועתו תחלה ואחר כך יתירו לו.

 

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

חשיפת אתר מורשת מרן: הרב צדקה בקריאה למען קדושת ירושלים


אתר מורשת מרן בחשיפה בלעדית:

אמש הוציא הגאון הגדול חכם משה צדקה שליט”א מכתב בו הוא קורא להישמע לגדולי הדור בעניין הבחירות הקרובות לראשות העיר לירושלים, 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

להורדה: עלון “עין יצחק” – תצוה תשע”ט


מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

המתכונת החדשה של מבחני הרבנות הראשית לישראל • כל הפרטים


מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תולדות חיים של הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצוק”ל, זקן הראשונים לציון


מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מרן הרב יצחק יוסף: לא לשמוע לרבנים ברדיו שמתירים מנייני מרפסות!


הערב (מוצ”ש שמיני תש”פ) בשיעורו השבועי הגדול בתבל, התייחס הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א לכמה רבנים ברדיו שהתירו להתפלל ב”מנייני מרפסות”, ואמר שאין לשמוע להם.
הראשון לציון התייח גם למה שפורסם בשמו של נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן שליט”א, ואמר ששלח לו את התשובה שכתב בזה, וחכם שלום אמר שודאי זה לא לכתחילה מה שפרסמו בשמו.
צפו בדברים המלאים:

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הירשמו לקבלת “הלימוד היומי בתורת מרן” מידי יום לתיבת המייל שלכם!


מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

להורדה: עלון “מרן מאור ישראל” – חיי שרה תשפ”א


מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מחאה נמרצת: חה”כ מרגי פער את פיו על מרן רבינו הראש”ל


הגיע לידינו הקלטה ובו חבר כנסת יעקב מרגי שר”י, מדבר נגד מרן הראשון לציון רבנו יצחק יוסף שליט”א וקורא לו כמה פעמים בשמו בלי להזכיר תואר “הרב”.

אנו פונים ליו”ר התנועה, שלוחו של מרן רבנו זיע”א הרב אריה דרעי שליט”א, לזרוק את יעקב מרגי מרשימת ש”ס לכנסת לאלתר. ולדרוש את פיטוריו לאלתר!

לא יתכן שמי שמקבל משכורת שנים רבות מהתנועה שמרן זיע”א הקים ויסד, ידבר כך על בנו וממשיך דרכו של מרן זיע”א, ויזכיר אותו בשמו בלי תואר רב.

דינו כדין אפיקורוס!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן