מרנן ורבנן במכתב חיזוק לבני הישיבות, לקראת היציאה לבין הזמנים ניסן תשפ"א


בעוד ימים ספורים יגיע ראש חודש ניסן, ואיתו "בין הזמנים" – יציאה לחופשה של תלמידי הישיבות בעולם התורה. הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א הוציא מכתב חיזוק עבור ישיבת בין הזמנים "חניכי הישיבות יוצאי ק"ק מרוקו" בעיר מודיעין עילית, אליו הצטרפו הרבנים הגאונים הגאון רבי משה צדקה שליט"א – ראש ישיבת פורת יוסף, והגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א – ראש ישיבת בני ציון.

במכתב מציין הראש"ל את חשיבות עידוד הלימוד בבין הזמנים, וכך הוא כותב: דבר חשוב וחובה הוא להגביר ולעודד את לימוד התורה בימי "בין הזמנים", גם בחול המועד, בהם יוצאים בני הישיבות מכותלי הישיבה, על מנת ללמוד מה שלבם חפץ בבתי מדרש סמוך לביתם. וישיבות בין הזמנים היא הצלה גדולה עבור רבים, שמגביר את לימוד התורה בימים אלה, וגם מציל את הבחורים מכל מיני סכנות של פגעי הרחוב והתחברות לנערי שוליים ה' ירחם. ויכולים לאבד את כל מה שהשיגו והתחזקו ברוחניות בזמן שהותם בישיבות הקדושות".

עוד הוסיף הרב הראשי במכתבו: "ומרן אאמו"ר זיע"א בשיחותיו בישיבתינו הקדושה, ישיבת חזון עובדיה, היה מרבה להזהיר קודם יציאת הבחורים לבין הזמנים, שילמדו בחברותא בבין הזמנים, ומרבה בדוגמאות מגדולי הדוות שניצלו את ימי בין הזמנים ללמוד מסכתות אחרות שלא לומדים בישיבות".

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הנחיות לפורים תשפ"א מהראש"ל מרן הגר"י יוסף


נגיף הקורונה הביא עמו שאלות רבות בהלכה במגוון הרפתקאות החיים, וכך גם קורה בתקופה זו, ימים ספורים לפני חג הפורים שנת תשפ"א.

הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הוציא היום (ג אדר תשפ"א) הנחיות מפורטות כיצד יש לנהוג בפרשת זכור, פרשת פרה, קריאת מגילה, מתנות לאביונים סעודת פורים ומשלוח מנות, כמו כן כיצד יש על בחורי הישיבות שנהגו להתרים עבור ה"תתי"ם" מידי שנה בשנה, והאם יש לקיים מסיבות פורים או לא.

להלן ההנחיות אשר בפתיחתם כתב מרן הראש"ל שליט"א: "עם התקרב ימי הפורים הבאים עלינו לטובה ולברכה, הנני לצאת בזה בקריאה של חיבה לציבור הרחב תושבי הארץ הזו, ואחינו היהודים בכל אתר ואתר ברחבי תבל, להישמר בכל משמר מהתקהלויות לאור מצב המגיפה, ולחוג את ימי הפורים באופן מצומצם ככל האפשר".

לאחר מילות הפתיחה פירט הרב הראשי את ההנחיות:

א. פרשת זכור – כידוע שישנו חיוב מן התורה לקרוא בשבת הקרובה בספר תורה פרשת זכור בעשרה. ועקב המצב נכון לארגן הוצאת ספר תורה לאחר התפלה, למניינים נוספים, ובכל מניין יקראו פרשת זכור בלי ברכה לפניה ולאחריה. [ורק במניין הראשון שבתפלה מברכים לפניה ולאחריה ומפטירין כנהוג], ואפשר להוציא ס"ת גם אחר הצהרים במשך כל יום השבת, ולחלק את הצבור למניינים נפרדים.

ב. בני נוער – פחות מגיל 16 שאינם מחוסנים או מחלימים, יש להשתדל לארגן להם מניינים נפרדים לקריאת פרשת זכור, ובכך יימנעו מלסכן את המבוגרים.

ג. פרשת פרה – יש לנהוג כמפורט לעיל לעניין פרשת זכור, דהיינו בשבת כ"ב אדר. שיחלקו את הצבור למניינים מנינים, כדי למנוע התקהלות גדולה.

ד. נשים – השנה אינן צריכות להחמיר ולבוא לשמוע פרשת זכור, כדי להימנע מהתקהלויות, ויסמכו על גדולי הפוסקים שסוברים שהנשים פטורות משמעית פרשת זכור. [כך דעת החינוך (מצוה תרג). וכך כתבו: הגאון בעל זית רענן, שו"ת ציץ הקודש, מהר"י עייאש, שו"ת אבני נזר, מהר"י נאג'ר, מרחשת, תורת חסד מלובלין, שו"ת קרן לדוד, שו"ת ערוגת הבושם, החפץ חיים, החזון איש, תשובות והנהגות, ועוד. ואף שכמובן יש החולקים על זה, בשעת מגיפה כמו בשנה זו, יסמכו על כל גדולי עולם הנ"ל, ויימנעו מלבוא לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור. [אלא אם כן יעשו זאת בלי התקהלות של הרבה נשים]. והנשים שהיו רגילות בכל שנה לשמוע פרשת זכור, אינן צריכות התרה על כך שבשנה זו לא ישמעו פרשת זכור.

ה. ילדים – עד גיל 13 פטורים בשנה זו מקריאת פרשת זכור ויחנכו אותם לקרוא מתוך החומש בבית את פרשת זכור.

ו. מקרא מגילה – חובה לשמוע קריאת המגילה מתוך קלף, ואין מועיל שמיעת קריאת המגילה על ידי רדיו תכנת ZOOM וכדו'. וכדי להוציא את כולם ידי חובה יארגנו מנינים נוספים, כדי לצמצם ככל האפשר את ההתקהלויות בליל פורים ולמחרתו ביום הפורים. וכן הקוראים את המגילה לנשים, יארגנו קריאה מיוחדת לנשים על פי הכללים וכמפורט לעיל.

ז. סעודת פורים – הנערכת ביום שישי, ובירושלים ביום ראשון, יש לקיים הסעודה בחוג המשפחה הגרעיני המצומצם ככל האפשר. ויסבירו לשאר בני המשפחה שעקב המצב בעולם, חובה הלכתית עלינו שלא להרבות בהתקהלויות.

ח. משולח מנות – [בכל הארץ ביום שישי, ובירושלים ולוד ביום ראשון], יש להסתפק בעיקר ההלכה, לתת שתי מתנות לשתי אנשים. ולא להרבות במשלוח מנות כמו שעושים בשאר שנים.

ט. מתנות לאביונים – לתת לכל הפחות שתי מתנות לשני אביונים, והשנה יש להרבות במתנות לאביונים וישתדלו לחלק מתנות לאביונים בדרך של העברה בנקאית וכדו'.

י. בני ישיבות – הנוהגים בכל שנה להתרים עבור התתי"ם, יסתפקו השנה במשלוח בקשת תרומה בדואר, או על ידי טלפונים, ולבקש העברה בנקאית.

יא. מסיבות פורים – השנה יש לבטל את מסיבות פורים הנערכים בכל שנה בישיבות ובמוסדות חינוך, ולקיים השמחה בחוג משפחתי מצומצם בבתים.

יב. חיסון – ובהזדמנות זו אני חוזר וקורא לצבור הרחב להתחסן בהקדם, ולא לשמוע לאותם המבלבלים את הצבור ולוקחים אחריות בעניינים של פקוח נפש, ונגד דעת תורה ובניגוד להלכה.

והשי"ת ישלח רפו"ש לכל חולי ישראל וינמנע מגיפה מנחלתנו

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מרן הראש"ל הגר"י יוסף: "להתחסן בלא להתמהמה"


עם הגעת החיסונים למדינת ישראל, הוציא היום הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א מכתב בו הוא קורא לציבור להתחסן.

להלן המכתב המלא:

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תיעוד: הראש"ל מרן הרב יצחק יוסף בהדלקת נר ראשון


תיעוד מהדלקת נר ראשון של חנוכה תשפ"א בביתו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א.

צילום: יעקב כהן.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

שר הדתות במכתב נוקב לאורי שוהם: לא יעלה על הדעת למנוע ממרן הראש"ל לומר את דעת התורה


אמש (שני, ז חשון תשפ"א) עלתה סערה תקשורתית, סביב קביעתו המחוצפת של השופט בדימוס אורי שוהם, שקבע לאחר עתירת הרפורמים, כי יש להמליץ לועדה למינוי דיינים (הנמצאת בידי מפלגת ש"ס) להפסיק את כהונת הדיינות מהראשון לציון והרב הראשי לישראל, מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א. וזאת בעקבות מה שאמר, שאם בג"צ דורש לקיים את דרישת הרפורמים, לערוך את מבחני הרבנות גם לנשים, מה שבכוונתם להוביל בהמשך הדרך שנשים יהכנו כ"רבניות" ערים, הוא יפסיק לגמרי את מבחני הרבנות, בין לגברים בין לנשים.

הראשון לציון כדרכו, עמד ועומד בפרץ כנגד הרפורמים, המנסים בכל דרך לקעקע את התורה המסורה לנו מדור לדור, ומנסים בכל הזדמנות לקבל הכרה רשמית מטעם המדינה.

היום (שלישי ח חשון תשפ"א), שיגר מכתב השר לשירותי דת, הרב יעקב אביטן, העומד בראשות הועדה למינוי דיינים, אל השופט בדימוס, אורי שוהם, המשמש כנציב תלונות הציבור על השופטים, בו הוא תוקף את התנהלותו של השופט בדימוס, וטוען שחרג מסמכותו, וכל זאת כדי למצוא חן בעיני הרפורמים, ולהכניס את השקפותיהם מהדלת הקידמית.

להלן המכתב המלא של השר לשירותי דת:

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תיעוד: ר' מרדכי חסידים הגיש למרן הראש"ל אתרוג ענק


היום הגיע ר' מרדכי חסידים, המכונה "רב הסלב", למעונו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, והגיש לו מספר אתרוגים מהודרים להפליא, ביניהם אתרוג תימני גדול מימדים.

להלן התיעוד:

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הראש"ל בפסיקה חד משמעית לתאגיד השידור: אין להפעיל "גל שקט" בכיפור!


בעקבות קהל רב שלא יגיע לבתי הכנסת ביום כיפור, בעקבות המצב, פנה מנכ"ל תאגיד השידור אל הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, בשאלה האם ניתן להפעיל "גל שקט" לאורך יום הכיפורים, דרכו ישמעו הציבור את התפלות בבית.

להלן התשובה שהשיב לו הראשון לציון:

בס"ד, ‏ו' תשרי תשפ"א, 25-25-2/פ"א

 לכבוד מר אלדד קובלנץ הי"ו

מנכ"ל כאן תאגיד השידור הישראלי

שלום רב,

אודות פנייתו בעניין הפעלת "גל שקט" ברדיו, באופן חריג בעיצומו של יום הכיפורים בשנה זו, על מנת לאפשר למאות אלפי יהודים המגיעים מידי שנה להיכלי בתי הכנסת לתפילות היום הקדוש, ועל ידי כך יוכלו להתפלל אף בשנה זו עם הצבור, לכל מי שנבצר ממנו להגיע בעקבות החלטות הממשלה להטיל סגר, מחשש להתפשטות מגפת הקורונה. וזאת באמצעות שידור ישיר של תפילות היום דרך הרדיו שיופעל בשעות מסוימות בלבד, ללא מגע יד אדם.

הנה, התשובה היא חד משמעית: שלא לעשות כן. ואף שרצוננו ושאיפתנו שכל עם ישראל יוכלו להתפלל את תפילות היום כבכל שנה, אולם בהיות והשידור כרוך בבעיות הלכתיות שונות, ובעיקר זלזול חמור בקדושת היום, לפיכך אין היתר לכך, וחלילה לעשות כדבר הזה להתיר בהוראת שעה שידור שאינו בגדר פיקוח נפש, שאין מקדשין את היום הקדוש באמצעות חילולו.

אולם בערב יום הכיפורים, בכל שעות יום, ובפרט בשעות הסמוכות ליום הקדוש, ישודרו ניגוני היום וקטעי תפלה ותחנה, ע"י מיטב החזנים והפייטנים מכל העדות, שבוודאי ישמחו ליטול חלק בכך, לחבר את עם ישראל לתפילות היום. אך לא בליל יום הכפורים ויומו.

וכאן המקום לעורר, שחובה קדושה מוטלת על כל אחד להשתדל לחפש מקום סמוך לביתו, בו יוכל להתפלל על פי הנחיות משרד הבריאות החשובות והנחוצות לנו. לא יסיר המסכה מעל פניו, ישב בריחוק של 2-3 מטר האחד ומרעהו, ויעמידו בכל מקום גבאי קרונה, שיסתובב במשך היום בין המתפללים, להרחיקם זה מזה בכל שעות היום, מרחק הגון כדבעי, ולא יסירו המסכה מעל פניהם, ויפתחו החלונות לאוורר המקום. כי אם חלילה ידביק את אחד מהמתפללים, הוא עלול להדביק את קרוביו שהם בקבוצת סיכון, ועוונו ישא שגורם לדבר חמור כזה.

וכל מי שיש לו קצת חום, או משתעל וכדו', או שאין לו חוש ריח וטעם, אסור לו לבוא לבית הכנסת, גם לא לכל נדרי ולא לנעילה. ואם בכל זאת מגיע לביהכ"נ קרוב להיות שהוא בגדר "רודף" אם ידביק אחרים.

וכן כל מי שהוא בקבוצת סיכון, יתפלל מחוץ לבית הכנסת, ליד החלון או הדלת, באופן שאף אחד לא יהיה לידו בתוך 2 מטר. ויקפיד מאד על חבישת מסכה. ואם קשה לו לעמוד בזה, או שיש המתקרבים ויושבים לידו וכדו', ילך מיד לביתו, שלא יבוא חלילה לידי סכנה, ויתפלל בביתו, אך ידלג את כל הקטעים בארמית, כמו רחמנא, דעניי לעניי, מחי ומסי, ויאמר י"ג מדות בטעמים כקורא  תורה. כל נדרי יכול לומר אפילו ביחידות, אף שזה בארמית, שאין זה שאלת צרכיו.

ובוודאי שהשי"ת המשקיף ממרום יראה בעוניינו ובצערנו, ויחיש לגואלנו גאולת עולם. וברכות שמים על כל עם ישראל בארץ ובתפוצות, שיזכו לגמר חתימה טובה. ונזכה לראות בשנה זו בשוב ה' שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל. אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. בימינו ובימיכם תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

פרסום ראשון: הנחיות מרן הראש"ל הרב יצחק יוסף לשבת שובה


לקראת שבת "שובה", השבת שלפני יום הכיפורים, הוציא היום (שלישי ד תשרי תשפ"א) הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א מכתב הנחיות וקריאת קודש לשמירה על ההנחיות, בעקבות נגיף הקורונה המשתולל בארץ הקודש.

להלן המכתב שמפורסם באתר "מורשת מרן" בפרסום ראשון:

בס"ד, עשרת ימי תשובה תשפ"א

5-25/פ"א

שבת "שובה ישראל"

לאחינו בית ישראל יושבי ארצנו הקדושה ה' עליהם יחיו!

עומדים אנו בעשרת ימי תשובה עם תחילתה של השנה המתחדשת עלינו לטובה תשפ"א.

על פי ההלכה אנו מחוייבים לשמור על בריאותנו, בציווי התורה הקדושה: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם", ובהתאם להנחיות המומחים, כל משפחה מצויה בביתה, עד יעבור זעם בעזה"י. ימים אלו הם ימי תשובה וסליחות, ועלינו להתאמץ יותר בפרט בשנה זו יותר מכל שנה, להתחנן לפני בורא עולם, שיחוס וירחם על עמו ישראל בכל תפוצותיהם, ויעצור את המגיפה מנחלתו, ומתפללים להשי"ת ומתחננים לבריאות לנו ולמשפחתנו, ופרנסה טובה.

א. רבים מקיימים את מניני התפלות בחצרות הבתים. ויש להקפיד שיהיה מנין במקום אחד שם נמצא הש"צ, והכל מצטרפים להתפלל עם אותו מנין, גם אלו הנמצאים בחלונות ובמרפסות.

ב. בשבת הקרובה, שהיא "שבת שובה" לצערינו השנה אין לרבני ישראל הזדמנות לעורר את העם לתשובה ולקבלות רוחניות. אבל כל יחיד ויחיד בביתו יעורר את עצמו ואת הנלווים אליו, לקבל קבלות חיזוק, כי מי לא יירא מיום דין הנורא, בו אנחנו נחתמים לחיים או למות ח"ו, מי באש ומי במים, מי במגיפה ומי במחלה, ורק הקבלות שנקבל על עצמינו בחיזוק הרוחניות, יהיו לנו למליץ טוב בעת חתימת הדין.

ג. נקבל על עצמינו בעזה"י: לשמור על קדושת בית הכנסת וביהמ"ד, ולא לדבר דברים בטלים בביהכ"נ, להרבות באהבת חינם ואיש את רעהו יעזורו, ואהבת לרעך כמוך. ולקבוע עיתים לתורה בעיקר בספרי הלכה עם מקורותיהם, שלא יעבור עלינו יום אחד בלי תורה. אחד המרבה ואחד הממעיט, כי אין לנו שיור אלא התוה"ק, והתורה אגוני מגנא ואצולי מצלא.

ד. זוהי שעת חירום רוחנית, ועל כל אחד מאתנו לקבוע שיעור בהלכה, דרך התקשורת המפותחת כהיום, לאור המגבלות וההחמרות הבריאותיות שעלינו לנקוט על מנת להתמודד עם המגיפה האיומה, שרבים חללים הפילה.

ובזכות שמירת שבת נזכה בעהשי"ת לגאולה שלימה במהרה בימינו, אמן.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מאחורי הזכוכית: שיעור חיזוק לתושבי הרצליה בבית מדרשו של מרן הגרי"ץ יוסף


עשרות תושבי העיר הרצליה השתתפו ביום רביעי בשיעור חיזוק לחודש אלול ולקראת הימים הנוראים הבעל"ט, מאת מרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א בבית מדרשו כאשר הרב יושב מאחורי זכוכית אטומה, וקהל המשתתפים עוטים מסכות על פניהם בהקפדה רבה על כללי משרד הבריאות.

השיעור נערך ע"י בית ההוראה 'מראה כהן' במסגרת שיעורו השבועי של העומד בראשה הרב הגאון רבי מאור כהן שליט"א.
במהלך השיעור חיזק מרן הראשון לציון את הציבור בדברי חיזוק והתעוררות לקראת ימי הדין וציין כי כל דבר קטן וגדול ייקבע בימי ראש השנה, מי יחיה ומי ימות, ואיך תראה שנת תשפ"א הכל תלוי בימים הללו, והסניגור הגדול ביותר שיכול אדם לקנות לו לראש השנה, זה קביעת עיתים לתורה.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הראשון לציון מרן הגרי"ץ יוסף עלה לקבר אמו במלאת 26 שנים להסתלקותה


היום (יט אב תש"פ) סמוך לשקיעת החמה, עלה הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, לקברה של אמו הרבנית מרגלית יוסף ע"ה, אשת חבר למרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זלה"ה.

הראשון לציון קרא על הציון את אותיות שמה בפרק קיט בתהלים, בתוספת אותיות המילה "נשמה". לאחר מכן הדליק נר לזכרה, ואמר קדיש והשכבה.

כזכור, אתמול במסגרת שיעורו השבועי הגדול בתבל בלויין, הקדיש הראשון לציון את השיעור לעילוי נשמתה של אמו הצדקת, והזכיר את זכותה הגדולה, במסירות הנפש לא להפריע לבעלה הגדול בלימוד התורה.

צפו בתיעוד:

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן
העמוד הבא »