תיעוד: ר' מרדכי חסידים הגיש למרן הראש"ל אתרוג ענק


היום הגיע ר' מרדכי חסידים, המכונה "רב הסלב", למעונו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, והגיש לו מספר אתרוגים מהודרים להפליא, ביניהם אתרוג תימני גדול מימדים.

להלן התיעוד:

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הראש"ל בפסיקה חד משמעית לתאגיד השידור: אין להפעיל "גל שקט" בכיפור!


בעקבות קהל רב שלא יגיע לבתי הכנסת ביום כיפור, בעקבות המצב, פנה מנכ"ל תאגיד השידור אל הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, בשאלה האם ניתן להפעיל "גל שקט" לאורך יום הכיפורים, דרכו ישמעו הציבור את התפלות בבית.

להלן התשובה שהשיב לו הראשון לציון:

בס"ד, ‏ו' תשרי תשפ"א, 25-25-2/פ"א

 לכבוד מר אלדד קובלנץ הי"ו

מנכ"ל כאן תאגיד השידור הישראלי

שלום רב,

אודות פנייתו בעניין הפעלת "גל שקט" ברדיו, באופן חריג בעיצומו של יום הכיפורים בשנה זו, על מנת לאפשר למאות אלפי יהודים המגיעים מידי שנה להיכלי בתי הכנסת לתפילות היום הקדוש, ועל ידי כך יוכלו להתפלל אף בשנה זו עם הצבור, לכל מי שנבצר ממנו להגיע בעקבות החלטות הממשלה להטיל סגר, מחשש להתפשטות מגפת הקורונה. וזאת באמצעות שידור ישיר של תפילות היום דרך הרדיו שיופעל בשעות מסוימות בלבד, ללא מגע יד אדם.

הנה, התשובה היא חד משמעית: שלא לעשות כן. ואף שרצוננו ושאיפתנו שכל עם ישראל יוכלו להתפלל את תפילות היום כבכל שנה, אולם בהיות והשידור כרוך בבעיות הלכתיות שונות, ובעיקר זלזול חמור בקדושת היום, לפיכך אין היתר לכך, וחלילה לעשות כדבר הזה להתיר בהוראת שעה שידור שאינו בגדר פיקוח נפש, שאין מקדשין את היום הקדוש באמצעות חילולו.

אולם בערב יום הכיפורים, בכל שעות יום, ובפרט בשעות הסמוכות ליום הקדוש, ישודרו ניגוני היום וקטעי תפלה ותחנה, ע"י מיטב החזנים והפייטנים מכל העדות, שבוודאי ישמחו ליטול חלק בכך, לחבר את עם ישראל לתפילות היום. אך לא בליל יום הכפורים ויומו.

וכאן המקום לעורר, שחובה קדושה מוטלת על כל אחד להשתדל לחפש מקום סמוך לביתו, בו יוכל להתפלל על פי הנחיות משרד הבריאות החשובות והנחוצות לנו. לא יסיר המסכה מעל פניו, ישב בריחוק של 2-3 מטר האחד ומרעהו, ויעמידו בכל מקום גבאי קרונה, שיסתובב במשך היום בין המתפללים, להרחיקם זה מזה בכל שעות היום, מרחק הגון כדבעי, ולא יסירו המסכה מעל פניהם, ויפתחו החלונות לאוורר המקום. כי אם חלילה ידביק את אחד מהמתפללים, הוא עלול להדביק את קרוביו שהם בקבוצת סיכון, ועוונו ישא שגורם לדבר חמור כזה.

וכל מי שיש לו קצת חום, או משתעל וכדו', או שאין לו חוש ריח וטעם, אסור לו לבוא לבית הכנסת, גם לא לכל נדרי ולא לנעילה. ואם בכל זאת מגיע לביהכ"נ קרוב להיות שהוא בגדר "רודף" אם ידביק אחרים.

וכן כל מי שהוא בקבוצת סיכון, יתפלל מחוץ לבית הכנסת, ליד החלון או הדלת, באופן שאף אחד לא יהיה לידו בתוך 2 מטר. ויקפיד מאד על חבישת מסכה. ואם קשה לו לעמוד בזה, או שיש המתקרבים ויושבים לידו וכדו', ילך מיד לביתו, שלא יבוא חלילה לידי סכנה, ויתפלל בביתו, אך ידלג את כל הקטעים בארמית, כמו רחמנא, דעניי לעניי, מחי ומסי, ויאמר י"ג מדות בטעמים כקורא  תורה. כל נדרי יכול לומר אפילו ביחידות, אף שזה בארמית, שאין זה שאלת צרכיו.

ובוודאי שהשי"ת המשקיף ממרום יראה בעוניינו ובצערנו, ויחיש לגואלנו גאולת עולם. וברכות שמים על כל עם ישראל בארץ ובתפוצות, שיזכו לגמר חתימה טובה. ונזכה לראות בשנה זו בשוב ה' שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל. אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. בימינו ובימיכם תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

פרסום ראשון: הנחיות מרן הראש"ל הרב יצחק יוסף לשבת שובה


לקראת שבת "שובה", השבת שלפני יום הכיפורים, הוציא היום (שלישי ד תשרי תשפ"א) הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א מכתב הנחיות וקריאת קודש לשמירה על ההנחיות, בעקבות נגיף הקורונה המשתולל בארץ הקודש.

להלן המכתב שמפורסם באתר "מורשת מרן" בפרסום ראשון:

בס"ד, עשרת ימי תשובה תשפ"א

5-25/פ"א

שבת "שובה ישראל"

לאחינו בית ישראל יושבי ארצנו הקדושה ה' עליהם יחיו!

עומדים אנו בעשרת ימי תשובה עם תחילתה של השנה המתחדשת עלינו לטובה תשפ"א.

על פי ההלכה אנו מחוייבים לשמור על בריאותנו, בציווי התורה הקדושה: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם", ובהתאם להנחיות המומחים, כל משפחה מצויה בביתה, עד יעבור זעם בעזה"י. ימים אלו הם ימי תשובה וסליחות, ועלינו להתאמץ יותר בפרט בשנה זו יותר מכל שנה, להתחנן לפני בורא עולם, שיחוס וירחם על עמו ישראל בכל תפוצותיהם, ויעצור את המגיפה מנחלתו, ומתפללים להשי"ת ומתחננים לבריאות לנו ולמשפחתנו, ופרנסה טובה.

א. רבים מקיימים את מניני התפלות בחצרות הבתים. ויש להקפיד שיהיה מנין במקום אחד שם נמצא הש"צ, והכל מצטרפים להתפלל עם אותו מנין, גם אלו הנמצאים בחלונות ובמרפסות.

ב. בשבת הקרובה, שהיא "שבת שובה" לצערינו השנה אין לרבני ישראל הזדמנות לעורר את העם לתשובה ולקבלות רוחניות. אבל כל יחיד ויחיד בביתו יעורר את עצמו ואת הנלווים אליו, לקבל קבלות חיזוק, כי מי לא יירא מיום דין הנורא, בו אנחנו נחתמים לחיים או למות ח"ו, מי באש ומי במים, מי במגיפה ומי במחלה, ורק הקבלות שנקבל על עצמינו בחיזוק הרוחניות, יהיו לנו למליץ טוב בעת חתימת הדין.

ג. נקבל על עצמינו בעזה"י: לשמור על קדושת בית הכנסת וביהמ"ד, ולא לדבר דברים בטלים בביהכ"נ, להרבות באהבת חינם ואיש את רעהו יעזורו, ואהבת לרעך כמוך. ולקבוע עיתים לתורה בעיקר בספרי הלכה עם מקורותיהם, שלא יעבור עלינו יום אחד בלי תורה. אחד המרבה ואחד הממעיט, כי אין לנו שיור אלא התוה"ק, והתורה אגוני מגנא ואצולי מצלא.

ד. זוהי שעת חירום רוחנית, ועל כל אחד מאתנו לקבוע שיעור בהלכה, דרך התקשורת המפותחת כהיום, לאור המגבלות וההחמרות הבריאותיות שעלינו לנקוט על מנת להתמודד עם המגיפה האיומה, שרבים חללים הפילה.

ובזכות שמירת שבת נזכה בעהשי"ת לגאולה שלימה במהרה בימינו, אמן.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מאחורי הזכוכית: שיעור חיזוק לתושבי הרצליה בבית מדרשו של מרן הגרי"ץ יוסף


עשרות תושבי העיר הרצליה השתתפו ביום רביעי בשיעור חיזוק לחודש אלול ולקראת הימים הנוראים הבעל"ט, מאת מרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א בבית מדרשו כאשר הרב יושב מאחורי זכוכית אטומה, וקהל המשתתפים עוטים מסכות על פניהם בהקפדה רבה על כללי משרד הבריאות.

השיעור נערך ע"י בית ההוראה 'מראה כהן' במסגרת שיעורו השבועי של העומד בראשה הרב הגאון רבי מאור כהן שליט"א.
במהלך השיעור חיזק מרן הראשון לציון את הציבור בדברי חיזוק והתעוררות לקראת ימי הדין וציין כי כל דבר קטן וגדול ייקבע בימי ראש השנה, מי יחיה ומי ימות, ואיך תראה שנת תשפ"א הכל תלוי בימים הללו, והסניגור הגדול ביותר שיכול אדם לקנות לו לראש השנה, זה קביעת עיתים לתורה.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הראשון לציון מרן הגרי"ץ יוסף עלה לקבר אמו במלאת 26 שנים להסתלקותה


היום (יט אב תש"פ) סמוך לשקיעת החמה, עלה הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, לקברה של אמו הרבנית מרגלית יוסף ע"ה, אשת חבר למרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זלה"ה.

הראשון לציון קרא על הציון את אותיות שמה בפרק קיט בתהלים, בתוספת אותיות המילה "נשמה". לאחר מכן הדליק נר לזכרה, ואמר קדיש והשכבה.

כזכור, אתמול במסגרת שיעורו השבועי הגדול בתבל בלויין, הקדיש הראשון לציון את השיעור לעילוי נשמתה של אמו הצדקת, והזכיר את זכותה הגדולה, במסירות הנפש לא להפריע לבעלה הגדול בלימוד התורה.

צפו בתיעוד:

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

פרסום ראשון: לאחר שנים הודפסו מחדש ספרי "שלחן המערכת"


לאחר שנים של המתנה רבה מצד הציבור, כעת הודפסו מחדש ספרי "שלחן המערכת" מערכות בעניינים שונים על סדר האל"ף בי"ת, מהראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א.

הספרים סוקרים כעת את האותיות א-ה, בתפלה להשי"ת שהקב"ה יתן כוחות ובריאות למרן רבינו הראש"ל שליט"א להמשיך במפעל האדיר עד לסיום כל האותיות.

הספרים, שרבים שאלו מתי יהיה ניתן לרכוש אותם שוב, כעת זמינים לרכישה ישירה באתר "מורשת מרן שופס" בקישור הזה.

משלוחים לכל רחבי הארץ (בכמויות גדולות, ניתן לשלוח גם לחו"ל).

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הראש"ל מרן הגר"י יוסף: מי שאינו שומר על ההנחיות חשש רציחה בידו, ועוונו ישא!


היום (שלישי יד אב תש"פ) הגיע "פרויקטור הקורונה" פרופסור גמזו אל לשכתו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א. במשך הפגישה שוחח פרופסור גמזו עם מרן רבינו הראש"ל שליט"א על ענייני נגיף הקורונה. במהלך הפגישה יצא מסמך משותף למרן הראש"ל והפרויקטור, בו הם קוראים לשמור על הנחיות משרד הבריאות.

להלן המסמך המלא:

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הראש"ל מרן הגר"י יוסף בכותל: איננו יודעים למה באה הקורונה, להתחזק בהכל!


הערב (ער"ח אב תש"פ) התקיים מעמד תפלה עולמי בכותל המערבי בראשות של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, להצלת עם ישראל מהקורונה.

להלן התמלול המלא של משאו של מרן הראש"ל שליט"א.שוכתב ע"י הרה"ג רבי דביר פרץ שליט"א:

אנחנו נמצאים בתקופה קשה, מגפת הקורונה הולכת ובאה, בכל העולם כולו כבר מתו מאות אלפים מהמגיפה הזו, וברוך ה' בארץ פחות, אבל עדיין יש כמה מאות שנפטרו מהמגיפה, כמה עשרות אלפים שנהיו חולים וחלשים, ויש שהחלימו ונשאר להם כל מיני תסמינים.

היום ערב ראש חודש אב, אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, לזעוק לקדוש ברוך הוא, "אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך"! אני מבקש מכל הציבור היקר, במשך התקופה הקרובה, בכל יום אחר חזרת הש"ץ, לומר את כל הנוסח של "אבינו מלכנו". חוץ מהקטעים "חדש עלינו שנה טובה" "כתבנו" וכו'. צריכים לעורר רחמי שמים.

וכן להתחזק באמירת פיטום הקטורת. אנחנו לא יודעים חשבונות שמים, "על מה עשה ה' ככה", אנשים חרדים ויראי שמים נפטרים מהמגיפה הזו, עם שאר המון העם. גם בחוץ לארץ הרבה אנשים תלמידי חכמים, יראי ה' ואדמורי"ם נפטרו. "על מה עשה ה' ככה" – אנחנו לא יודעים, אבל ברור שצריכים לעשות חשבון נפש. כל אחד ואחד יתקן מה שצריך לתקן.

דבר ראשון יש להיזהר מביטול תורה, צריכים לקבוע עיתים לתורה, רבותי! שלא יעבור יום אחד בלי תורה. בני ישיבות, אברכים, לא לדבר באמצע הסדרים, אחר כך אומרים בוידוי של כיפור "קטפנו מלוח עלי שיח", זה על הדיבור באמצע הלימוד [א.ה. בגמרא חגיגה (יב ע"ב) וע"ז (ג ע"ב) אמר רבי לוי, כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים, שנאמר "הקוטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמים לחמם]. שהלימוד יהיה ברצף, בהתמדה. ולקבוע עיתים לתורה בבוקר ובערב. להתחזק בלימוד התורה.

להתחזק גם כן בכבוד בית הכנסת, כידוע שגזירות ת"ח ות"ט היו בגלל שדיברו בבית כנסת דברים בטלים, כמה צריך להיזהר בדבר. להעמיד בכל בית כנסת גבאי שיהיה מיוחד לכך, להעיר בעדינות, לא בצעקות או בגערות, לרמוז לאנשים לשתוק בבית הכנסת. לא להכניס טלפונים לבית הכנסת, או לכל הפחות לכבות את הטלפונים, שלא יהיה לא נענוע ולא זעזוע, וכל שכן שלא יהיה "ואשמע אחרי קול רעש גדול"… לשמור על כבוד בית הכנסת בלי דברים בטלים, אולי זה העוון שבידינו, מי יודע.

כמה צריך לחזק הענין של שמירת שבת, לצערנו הרב בחודשים האחרונים פרצו הגדרות של שמירת השבת, בכל מיני ערים, ברמת גן בתל אביב, ה' ירחם! לא מבינים שהייחודיות שלנו היא בתורה ובמצוות.

כשהתמודדתי לרבנות הראשית לישראל, שאל אותי ראש עיר גדולה בישראל: מה דעת כבוד הרב שיהיה תחברוה ציבורית בשבת? הוא ציפה שאגמגם, או שאחניף, כי באתי עכשיו לבקש את תמיכתו. אך קיימתי בעצמי "ויגבה ליבו בדרכי ה'", אמרתי לו מפורש: תשמע, ארץ ישראל – ירושלים, תל אביב, רמת גן, ראשון לציון, זה לא מוסקבה, וילנא וכדומה, זה ארץ ישראל. כל הייחודיות של עם ישראל היא על ידי התורה הקדושה. אמרתי לו, תגיד לי, בלי התורה – מה אתה עושה כאן?! היו כאן פלסטינים, גרשנו אותם ולקחנו את ארץ ישראל, רק מכוח התורה הקדושה, רק בגלל הבטחת הבורא יתברך. אז מה, ניקח רק דף אחד מהתנ"ך והכל נזרוק?! לכן צריכים לחזק את שמירת השבת.

אני קורא לכל מי שבידו להשפיע, כל אחד ואחד יעשה הכל איך לחזק את שמירת השבת כהלכתה. וכאמור, כיון שאנחנו לא יודעים על מה נעשה הדבר הזה, יש להתחזק בכל הדברים.

נתפלל לקדוש ברוך הוא, נזעק לפניו, "מנע מגיפה מנחלתך". ויהי רצון שיתבטלו כל הגזירות הקשות, שה' יתברך ישלח רפואה שלימה לכל החולים, בריאות איתנה ונהורא מעליא. ונזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

פרסום ראשון: למה עצר הראש"ל הרב יצחק יוסף את מעמד קבלת שבת?


פרסום ראשון באתר "מורשת מרן": בערב שבת האחרונה, שבת פרשת אמור תש"פ, כאשר המתפללים במניינו שבשטח הפתוח של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א סיימו את "מזמור לדוד" עצר הראשון לציון שליט"א את קבלת השבת, והורה למשמשו נאמן ביתו הרה"ג רבי יואל שבתאי שליט"א לומר שאין להמשיך באמירת "לכה דודי" עד שכל המתפללים יתרחקו 2 מטר אחד מהשני, וכהנחיות משרד הבריאות.

כזכור, בשבוע שעבר פרסמנו כאן באתר "מורשת מרן" על המכתב והסרטון שהוציא הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א, בהם הוא קורא לציבור להמשיך להישמע להוראות משרד הבריאות, וזאת חרף ההקלות שמורגשות בימים האחרונים.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תפלה על ה"קורונה" לנשים בזמן הדלקת נרות ממרן הראש"ל הגר"י יוסף


בעקבות התפשטות נגיף "הקורונה" בישראל, חיבר הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א תפלה מיוחדת לנשים לאומרה בזמן הדלקת נרות שבת, כדי להתחנן לפני בורא עולם שיעצור את הנגיף וירפא את עם ישראל החולים במחלה זו רח"ל.

תפלה זו חוברה ע"י מרן הראש"ל שליט"א כהמשך לתפלה הכללית שחיבור, לאומרה בזמן פתיחת ההיכל.

להלן נוסח התפלה המלא:

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן
העמוד הבא »