המהדורה הדיגיטלית: קובץ בית יוסף – תש”פ – גליון מה


25.00 

קובץ בית יוסף – גליון מה, מכיל אוצר בלום ממעיין תורתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה”ה, כתבי יד ומכתבים מעצם כתב יד קודשו הרואים את אור הדפוס לראשונה.

בנוסף מובאים שלל פסקי הלכה אקטואלים ממרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, ומתלמידי חכמים נוספים.

מיוחד לגולשי האתר, המהדורה הדיגיטלית של הספר ב20 ש”ח בלבד, עד ליום הזכרון למרן, ג’ חשון תש”פ.

>> לצפיה בתוכן העניינים בקובץ PDF, לחצו כאן

(או למטה בקטגוריית “תיאור”).

 

קנה עכשיו

תיאור

תוכן העניינים בספר:

 

דברים אחדים (הקדמת העורך).

 

שפתותיו דובבות – כת”י ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה”ה

סימן א – תקציר דברי מרן רבינו זיע”א בכנס היסוד של “התאחדות הרבנים הספרדים בישראל”

שלשת העיקרים בעולם הרבנות / צו השעה – להקים שיעורי תורה וחוגי בית / מעלת משרת ה”ראשון לציון” / איך קמה ה”רבנות הראשית לישראל”? / מטרות פעולה לביצוע ברבנות הראשית / טיפוח מורשת יהדות ספרד

סימן ב.

ביאור על פרק “שירו לה’ שיר חדש”

סימן ג.

מכתב להנהלות בתי החולים בישראל, בבקשה לסדר את ענייני הטומאה לכהנים

סימן ד.

גילוח בחוה”מ

החזרת תבשיל יבש על הפלאטה בשבת

סימן ה.

קריאת המזמור של אותו החג לפני התפלה

סימן ו.

חתימת ברכת ההפטרה בשבת חוה”מ

סימן ז.

הנחת תפילין דר”ת בשחרית של ט באב

בעניין שינוי מנהגים

סימן ח.

הוראות לביצוע בירורים לפני דיון על היתר נישואין

סימן ט.

נישואין בר”ח אייר ול”ג לעומר במקום צורך 

סימן י.

שימוש במדפים של ספרי קודש לצורכי חול

אם כריכת הספר הויא כיסוי או שיש לה גם קדושה

סימן יא.

קריאה לבעלי דירות בשכונת “ארזי הבירה” בירושלים

סימן יב.

טיטוי רצפה בשבת, אמירת “מצוות עשה” בספירת העומר

סימן יג.

פנייה להנהלת אולם, אודות מנהג הספרדים בזמן חתימת הכתובה

סימן יד.

כמה תשובות קצרות בהלכות אבילות

אשה שעשתה ניתוח באזנים, כיצד תטבול?

סימן טו.

פאה נכרית בליל החופה

סימן טז.

חילוק בין התרת נדר להתרת מנהג

סימן יז.

כמה תשובות קצרות בענייני פסח

סימן יח.

קטיפת פרחים בשבת ע”י גוי

סימן יט.

בעניין חוט העירוב של צורת הפתח

סימן כ.

שאין לעשות שינוי בהלכה בעקבות תוצאות המדענים

סימן כא.

ספירת שנות ערלה בשתילים הגדלים בניילון

סימן כב.

ישיבה נפרדת בחתונה

סימן כג.

נישואין כדמו”י לזוג שעשה נישואין אזרחיים

סימן כד.

פנייה לתובעים בערכאות להסיר את תביעתם

סימן כה.

שיעור ממרן שנמסר בישיבת חזון עובדיה בענין אכילה והנאה שלא כדרך

סימן כו.

בענין טומאה בנרות חנוכה

 

 

עמוד ההוראה – מרן הראש”ל רבינו יצחק יוסף שליט”א

סימן כז.

שלא להעתיק קטעים מספר אחר, ולגנוב דעת הבריות

סימן כח – לשיטתו של רבינו הבן איש חי

דרכו ההלכתית של הבא”ח / מקצת מהמקומות שהבא”ח חלק על הש”ע / ביאור דרכו של הבא”ח למה חלק בכמה מקומות על הש”ע / ספר מקבציאל הנדפס מקרוב / שיש לילך אחר הפשטנים – ולא אחר המקובלים

סימן כט.

הנחיות לדייני הגיור

סימן ל.

שימוש בסלייסר בשבת

סימן לא.

בענייני צניעות לנשים, ועידוד לנערה שהתחזקה בצניעות

סימן לב – ברכת “לישב בסוכה” בבוקר שבת ויו”ט

אם יש במיקרוגל דין של בשר וחלב

סימן לג.

הערות על ספר “תקנת עגונות” להגר”י גולדברג

סימן לד.

היתר נישואין למבקשת להינשא 

סימן לה.

הנחת תפילין במשך כל היום

סימן לו.

גידול פאות מפזרות ולבוש חסידי לספרדים

סימן לז.

יישוב דברי מרן זיע”א בעניין עשיית קפדריה בסוכה

סימן לח.

עלים מבושלים בתוך תבשיל, אם אפשר לברך עליהם ברכת הריח

סימן לט – אכל פת באה בכיסנין כשיעור ולא שבע לעניין ברכה אחרונה

ברכה על חלות מתוקות

סימן מ

חילוקי הלכות בין מרן רבינו זיע”א להגאון האור לציון זצוק”ל

סימן מא.

קריאת קודש לבנות ישראל בעניין טהרת המשפחה

סימן מב.

אם מותר לאכול לפני קריאת המגילה

סימן מג – אכל שיעור כזית אורז ואיטריות יחד, לעניין ברכה אחרונה

דרך הלימוד לבן ישיבה

סימן מד.

כיסוי וקבורת נפטר בטלית שהשתמש בה בימי חייו

סימן מה.

כמה נקודות בהלכות כתיבת סת”ם

סימן מו.

סתירות שישנם בין ילקוט יוסף לחזו”ע

סימן מז.

הפרשת מעשרות לצורך נישואי הילדים

סימן מח.

אם מותר לקחת ריטלין בשבת למי שזקוק לכך 

סימן מט.

שאין לשנות בנוסחאות התפלה

סימן נ – ס”ת שתגיו מנותקים מאותיותיו

בעניין בני מרוקו שהיו נוהגים ע”פ הרא”ש

סימן נא.

בעניין ספר הנקרא “מקבציאל” הנד”מ, וקונטרס “יראת ההוראה”

סימן נב.

רכישת מוצרים ממפעלי גויים על סמך מסמך שיש לו תוקף משפטי

סימן נג.

עידוד לבני ישיבה שעומלים על לימוד הש”ס בעיון קודם הגישה ללימוד ההלכה

סימן נד.

אם מותר לאונן להחמיר על עצמו ולברך

סימן נה.

בחשיבות לימוד המוסר

סימן נו.

בעניין הנ”ל

סימן נז.

בעניין מה שאמרו חז”ל ש”אין למדין הלכה מקודם מתן תורה” 

 

 

שו”ת אקטואלי – תשובות הרבנים לשאלות שנשלחו למערכת

סימן נח.

תנור דו תאי בשרי וחלבי.

סימן נט.

אמירת תחנון במקום שאין ס”ת

סימן ס.

נטילת ידיים בכלי שיוצא מביה”כ

סימן סא.

שקית חלב תנובה ללא הכשר מהדרין

סימן סב.

האם יש צורך ב”מזגן כשר” לשבת

סימן סג.

איסור נגיעה וייחוד

סימן סד.

תמצית מילוי של סיגריות אלקטרוניות

 

 

סימן סה – בחשיבות לימוד ההלכה

ענף א: מטרת האדם בעולם לקיים את מצוות ה’, ואם לא ילמד הלכה למעשה היאך ידע מה מצווה אותו הקב”ה? · ענף ב: דרך לימודם של רבותינו החל מהתנאים והאמוראים ועד  האחרונים הייתה להלכה ולמעשה · ענף ג: מדברי רבותינו שצריך הלימוד להיות “על מנת לעשות” · ענף ד: ישנם ב חלקים במצוות תלמוד תורה · ענף ה: אי ידיעת ההלכה גורמת לעשיית עבירות ללא ידיעה,  וממילא להתרחקות מהשי”ת · ענף ו: אי ידיעת ההלכה גורם לעיכוב בביאת המשיח חלילה · ענף ז: לימוד ההלכה מביא לאדם יראת שמים · ענף ח: מדברי רבותינו זלה”ה שהתאוננו על אי לימוד ההלכה · ענף ט: מדברי רבותינו על לימוד ההלכה · ענף י: בעניין “פילפולא דאורייתא” דקוב”ה שמח בו · ענף יא: כיום אין מי שיכול לפסוק הלכה רק לפי מה שיוצא מהגמ’ · ענף יב: חומרת הדבר לפסוק הלכה מתוך ספרי קיצורים בלא ללמוד את הסוגיא · ענף יג: האוהב את הקב”ה – עושה כל שביכולתו שעוד אנשים יאהבוהו, ופועל גם בציבור ה”עמך” וה”בעלי בתים” · ענף יד: השתדלות החכמים שבכל דור ודור להנגיש את התורה לכל  אחד ואחד

 

 

בית ועד לחכמים – מאמרים מחכמי הדור שליט”א

סימן סו – הרב יוסף ליברמן שליט”א

הסתכלות על צורת אשה בשטרות כסף

סימן סז – הרב יעקב זמיר שליט”א

פסק דין בעניין חיוב בעל בגט משום אלימות (פיזית ומילולית) וחוסר כח גברא, אשת איש שהודתה שזינתה תחת בעלה

חיוב מתן גט מחמת טענת כח גברא / אם כופין לגרש בטענת כח גברא – כשהאשה זינתה / חיוב מתן גט מחמת טענת אלימות פיזית / חיוב מתן גט במכה את אשתו שזינתה / אם בעינן נידוי וחרם לפני שכופין לגרש בבעל מכה את אשתו / כפייה למתן גט באלימות מילולית / אם אלימות מילולית חמורה יותר מאלימות פיזית

סימן סח – הרב אליהו בר שלום שליט”א

פסק דין בעניין טעות בבחירת תכשיטים לכלה – לבייש כדי שלא להפסיד כסף

דו”ד בהפסד שנגרם בגלל שכחת המוכרת בחנות / המוחזק בתכשיטי מקח טעות הוא המוכר / שכחה שגרמה להפסד אם דינה כפשיעה או אונס / מבקש שאינו מתכוין לבייש / כמה משלם מפסיד חפץ שיכול להמכר עם רווח / סיומא דמילתא

סימן סט – הרב אליהו אלחרר שליט”א 

תכנון ועריכת חתונות ואירועים בערבי שבתות

סעודה שלישית בשבת כשחל יו”ט במוצ”ש / סעודת יו”ט שחל בער”ש / סעודת חוה”מ בער”ש חוה”מ, ערב שביעי של פסח, ערב שמיני עצרת / סעודת ר”ח שחל בער”ש /  סעודת פורים שחל בע”ש / סעודת ברית מילה /  סעודת ברית מילה-דחוי / סעודת פדיון הבן / סעודת פדיון הבן-דחוי / סעודת בר מצוה / סעודת בר מצוה דחוי או מוקדם / סעודת סיום מסכת / סעודת אירוסין / סעודת נישואין / סעודת שידוכים /  ארוחת בוקר גדולה בבית מלון / שתיית כמות מרובה של  יין או אלכוהול בער”ש / זבד הבת

סימן ע – הרב אליהו בוחבוט שליט”א

בענין המעלה הסגולית של מקום שצדיק חידש שם חידושי תורה

סימן עא – הרב שלמה בארי שליט”א

שכרוּ צימר והשכירוהו לאחרים

שוכר בית אם מותר להשכיר לאחר / שוכר שמשכיר לאחרים ביחס למטה וארון ושאר מטלטלין  בדירה אם הוי גזל

סימן עב – הרב שלמה שרגא שליט”א

גוי שהפך עצמו מאיש לאשה והתגייר

סימן עג – הרב שמעון ללוש שליט”א

שאסור לנהוג דלא כפסק מרן הש”ע זולת באופנים מסויימים

כאשר רואים הכרח או סיבה מספקת לקיים מנהג שנתחדש דלא כהלכה / כאשר לדעתם משקל ההכרעה בפוסקים נוטה דלא כדעת מרן / גם חכם גדול ככל שיהיה בדורנו אינו רשאי להורות נגד מרן הש”ע / באר”י וגלילותיה החומרה כפולה מדין מרא דאתרא בפועל וגם תקנת הקהל / אחר שקיבלנו הוראות הרמב”ם היאך השתנה הדבר לקבלת הוראות מרן / מנהגי קהילות שעלו מחו”ל לשכון כבוד בארץ הקודש / ניתן לשקול דרך ההנהגה הראויה רק בתוך המסגרת של דבר ה’ זו ההלכה / בענין קבלת הוראות מרן היבי”א זיע”א / בתוקף סמכותו של מרא דאתרא ואף כי לאחר מיתה / כאשר מרן כתב היאך המנהג אבל לא גילה דעתו מצד הדין / מנהג שנתחדש אחר פטירת מרן אבל קודם התפשטות קבלת הוראותיו / כאשר בב”י ציין שיש נוהגים ובש”ע לא הזכיר כלום מהמנהג / היחס וההנהגה כלפי תקנות חכמים שבוטלו במשך הדורות /
שאיפתנו אל התכלית, להיות לנו תורה אחת

סימן עד – צבי רייזמן

יו”ט שני לבן חו”ל הנמצא באר”י

יסודות תקנת יו”ט שני בחו”ל /  בן אר”י הנמצא בחו”ל / בן חו”ל הנמצא באר”י ביו”ט שני – שיטת מרן הב”י / בן חו”ל הנמצא באר”י ביו”ט שני – שיטת החכם צבי / החולקים על החכם צבי / תפילות בן חו”ל הנמצא באר”י ביו”ט שני / הכרעת הפוסקים בדין בן חו”ל הנמצא באר”י ביו”ט שני / צירוף דעת החכם צבי במקום הצורך / “דעתו לחזור” בדיני יו”ט שני / בן חו”ל הנמצא באר”י הוא בחזקת שאין דעתו לחזור / דיני “דעתו לחזור” ביו”ט שני – הלכה למעשה [בחור בן חו”ל שנמצא באר”י] / בן חו”ל שיש לו דירה באר”י

סימן עה – הרב חגי שושן שליט”א

חנות המיועדת למבקרים מחו”ל באר”י, אם מותר לפותחה ביו”ט שני של גלויות?

סימן עו – הרב דוד שלום נקי שליט”א

האוחז רגלי התינוק בעת המילה, אם פוטר את הציבור מלומר וידוי

אם “מציצה” היא חלק מהברית / אם מצות המילה גדולה ממצות סנדקאות / בביאור לשון “אינו  חייב כלום” ברמב”ם

סימן עז – הרב יוסף חי סימן טוב שליט”א

דין קריעה בשמיעת בזיון ת”ח

דין קריעה ברואה ס”ת שנשרף / דין קריעה בהלבנת פני אדם כשר מישראל וכ”ש על בזיון ת”ח / דין קריעה בשומע דברי חירופין כלפי השכינה או ת”ח / קריעה על פריקת עול מצוות / קריעה  מדין חיוב מחאה

סימן עח – הרב ישראל ינון פרץ שליט”א

פועלים במאפיית מצוות שכיוונו להדיא שלא לשם מצווה

סימן עט – הרב נחום חנן שליט”א

חיוב נשים בתפלת מוסף

סימן פ – הרב יניב עזיז שליט”א

אדם שעבר על בורר, האם מותר לאחרים ליהנות ממעשהו?

סימן פא – הרב משה פרקוביץ שליט”א

בנידון הקמת בית דין לערעורים בהסכמה 

 

 

את והב בסופה – הערות ומשא ומתן כדרכה של תורה

סימן פב – הרב יוסף חיים מזרחי שליט”א

“מחזי כְּשִׁקְרָא” בנוסחאות התפלה

סימן פג – ה”ה משה גאדו שליט”א

כלה שנחטפה ע”י הרשויות באמצע מעמד החופה אם חוששין לקידושין

בית המדרש – שאלות לעיון הלומדים

שאלה יג – אם אפשר לכוון לצאת יד”ח מצוות לא תעשה, כשלא באה לידו

תשובות הלומדים לשאלה יב

תשובה א הרב שמואל דיין

תשובה ב ה”ה איתמר שניאור

הזוכה בתשובה לשאלה יב

 

 

מכתבים ותגובות

א. תשובת מרן הראש”ל שליט”א שנשלחה ע”י השואל

ב. בענין ברכת ברוך שחלק

ג. חוזר בתשובה שלא קיבל תורה מהוריו, כפי מי יש לו לנהוג?

ד. נתינת שובר מזון לחנות שהיא סגורה בפורים

 

 

דובב שפתי ישנים

סימן פד – הלכות רבית וחנוכה מכת”י של הגר יעקב אבן צהל זלהה

תולדותיו

הלכות רבית

הלכות חנוכה

 

סימן פה – הג”ר שמעון אביקציץ זלה”ה

מתולדותיו

ליקוטי דינים

סימן פו – הג”ר יוסף בר שלום זלה”ה

אשה שרואה בביתה חפצים האסורים ע”פ התורה שהוכנסו ע”י אחד מבני המשפחה, האם יכולה לאבד אותם?

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *